ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 36676 Selaginella amblyphylla Alston SELAGINELLACEAE P. Suksathan 4420 Chanthaburi/Thailand
2 14929 Selaginella argentea (Wall. ex Hook. & Grev.) Spring SELAGINELLACEAE S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 469 Nakhon Si Thammarat/Thailand
3 50642 Selaginella argentea (Wall. ex Hook. & Grev.) Spring SELAGINELLACEAE P. Wessumritt & W. Boonchai 164 Chanthaburi/Thailand
4 109668 Selaginella argentea (Wall. ex Hook. & Grev.) Spring SELAGINELLACEAE Tanakit Khamprasert 005 Phrae/Thailand
5 109666 Selaginella argentea (Wall. ex Hook. & Grev.) Spring SELAGINELLACEAE Chatchai Kanka 003 Phrae/Thailand
6 71239 Selaginella biformis A. Braun ex Kuhn SELAGINELLACEAE S. Watthana s.n. Chiang Mai/Thailand
7 83331 Selaginella biformis A. Braun ex Kuhn SELAGINELLACEAE N. Puthisawong & O. Suwanmala 15 Chiang Mai/Thailand
8 137323 Selaginella bisulcata Spring SELAGINELLACEAE Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103072 MYANMAR
9 48897 Selaginella delicatula (Desv. ex Poir.) Alston SELAGINELLACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-11702 Phetchabun/Thailand
10 110294 Selaginella delicatula (Desv. ex Poir.) Alston SELAGINELLACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5411 Kanchanaburi/Thailand
11 46159 Selaginella delicatula (Desv. ex Poir.) Alston SELAGINELLACEAE N. Romkham 247 Lamphun/Thailand
12 33902 Selaginella delicatula (Desv. ex Poir.) Alston SELAGINELLACEAE J.F. Maxwell 07-671 Mae Hong Son/Thailand
13 46167 Selaginella delicatula (Desv. ex Poir.) Alston SELAGINELLACEAE N. Romkham 255 Lamphun/Thailand
14 66609 Selaginella delicatula (Desv. ex Poir.) Alston SELAGINELLACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2869 Phayao/Thailand
15 96238 Selaginella delicatula (Desv. ex Poir.) Alston SELAGINELLACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4423 Lampang/Thailand
16 40571 Selaginella delicatula (Desv. ex Poir.) Alston SELAGINELLACEAE J.F. Maxwell 08-200 Lampang/Thailand
17 28429 Selaginella delicatula (Desv. ex Poir.) Alston SELAGINELLACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 210805-15 Phongsaly/Laos
18 59538 Selaginella delicatula (Desv. ex Poir.) Alston SELAGINELLACEAE Romklao Botanical Garden 0144/2553 Phitsanulok/Thailand
19 5263 Selaginella delicatula (Desv. ex Poir.) Alston SELAGINELLACEAE W. Nanakorn et al. 5263 Chiang Mai/Thailand
20 83338 Selaginella erythropus (Mart.) Spring SELAGINELLACEAE N. Puthisawong & O. Suwanmala 22 Chiang Mai/Thailand
21 51744 Selaginella erythropus (Mart.) Spring SELAGINELLACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7798 Chiang Rai/Thailand
22 83363 Selaginella erythropus (Mart.) Spring SELAGINELLACEAE N. Puthisawong & O. Suwanmala 47 Chiang Mai/Thailand
23 77637 Selaginella griffithii Spring SELAGINELLACEAE M. Norsaengsri 11561 Sukhothai/Thailand
24 83341 Selaginella griffithii Spring SELAGINELLACEAE N. Puthisawong & O. Suwanmala 25 Chiang Mai/Thailand
25 48060 Selaginella helferi Warb. SELAGINELLACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7229 Chiang Rai/Thailand
26 97435 Selaginella helferi Warb. SELAGINELLACEAE K. Norum & P. Banthoan KT 130 Chiang Mai/Thailand
27 22166 Selaginella helferi Warb. SELAGINELLACEAE P. Srisanga 2226 Nan/Thailand
28 81779 Selaginella helferi Warb. SELAGINELLACEAE M. Norsaengsri 11813 Chiang Rai/Thailand
29 102590 Selaginella helferi Warb. SELAGINELLACEAE V. Nguanchoo 850 Nan/Thailand
30 8048 Selaginella helferi Warb. SELAGINELLACEAE W. Nanakorn et al. 8048 Loei/Thailand
31 78858 Selaginella helferi Warb. SELAGINELLACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-136 Luang Prabang/Laos
32 32066 Selaginella helferi Warb. SELAGINELLACEAE Pranee Palee 1055 Chiang Rai/Thailand
33 54971 Selaginella helferi Warb. SELAGINELLACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1886 Nan/Thailand
34 48151 Selaginella helferi Warb. SELAGINELLACEAE W. Boonprakop 0123 Loei/Thailand
35 52226 Selaginella helferi Warb. SELAGINELLACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1468 Nan/Thailand
36 77849 Selaginella helferi Warb. SELAGINELLACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-64 Vientiane/Laos
37 50941 Selaginella helferi Warb. SELAGINELLACEAE S. Watthana 3674 Tak/Thailand
38 4503 Selaginella helferi Warb. SELAGINELLACEAE W. Nanakorn et al. 4503 Chiang Mai/Thailand
39 30827 Selaginella helferi Warb. SELAGINELLACEAE J.F. Maxwell 07-28 Chiang Rai/Thailand
40 3148 Selaginella helferi Warb. SELAGINELLACEAE W. Nanakorn et al. 3148 Loei/Thailand
41 8354 Selaginella helferi Warb. SELAGINELLACEAE W. Nanakorn et al. 8354 Chiang Mai/Thailand
42 47935 Selaginella helferi Warb. SELAGINELLACEAE M. Norsaengsri 7103 Tak/Thailand
43 32452 Selaginella heterostachys Baker SELAGINELLACEAE H. Fukuhara et al. FOK-056230 Kochi/Japan
44 77136 Selaginella heterostachys Baker SELAGINELLACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-056682 Kochi/Japan
45 40749 Selaginella inaequalifolia (Hook. & Grev.) Spring SELAGINELLACEAE S. Watthana & P. Srisanga 3152 Phangnga/Thailand
46 7312 Selaginella intermedia (Blume) Spring SELAGINELLACEAE W. Nanakorn et al. 7312 Phatthalung/Thailand
47 122935 Selaginella intermedia (Blume) Spring SELAGINELLACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-405 Phongsaly/LAOS
48 82213 Selaginella intermedia (Blume) Spring SELAGINELLACEAE P. Phaosrichai 146 Phangnga/Thailand
49 122770 Selaginella intermedia (Blume) Spring SELAGINELLACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-240 Phongsaly/LAOS
50 77871 Selaginella intermedia (Blume) Spring SELAGINELLACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam & S. Sangvirotjanapat L1-85 Vientiane/Laos
51 17233 Selaginella intermedia (Blume) Spring SELAGINELLACEAE P. Suksathan 2542 Phangnga/Thailand
52 17114 Selaginella intermedia (Blume) Spring SELAGINELLACEAE P. Suksathan 2443 Yala/Thailand
53 71274 Selaginella intermedia (Blume) Spring SELAGINELLACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri and Jatupol, K. 983 Lamphun/Thailand
54 32290 Selaginella involvens (Sw.) Spring SELAGINELLACEAE J.F. Maxwell 06-463 Chiang Rai/Thailand
55 18031 Selaginella involvens (Sw.) Spring SELAGINELLACEAE P. Srisanga 1584 Nan/Thailand
56 30697 Selaginella involvens (Sw.) Spring SELAGINELLACEAE P. Suksathan 4317 Chiang Mai/Thailand
57 30465 Selaginella involvens (Sw.) Spring SELAGINELLACEAE P. Suksathan 4185 Chiang Mai/Thailand
58 81154 Selaginella involvens (Sw.) Spring SELAGINELLACEAE C. Maknoi 7335 Sukhothai/Thailand
59 40321 Selaginella involvens (Sw.) Spring SELAGINELLACEAE C. Maknoi 2693 Loei/Thailand
60 43131 Selaginella involvens (Sw.) Spring SELAGINELLACEAE Expedition team 34221 Yunnan/China
61 14466 Selaginella involvens (Sw.) Spring SELAGINELLACEAE S. Watthana 360 Chiang Rai/Thailand
62 131390 Selaginella involvens (Sw.) Spring SELAGINELLACEAE Mamoru Kanzaki & Naho Ando Y 346 Chiang Mai/THAILAND
63 55932 Selaginella involvens (Sw.) Spring SELAGINELLACEAE J.F. Maxwell 11-17 Vientiane/Laos
64 115656 Selaginella involvens (Sw.) Spring SELAGINELLACEAE K. Wangwasit 180124-12 Loei/Thailand
65 52659 Selaginella involvens (Sw.) Spring SELAGINELLACEAE W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1745 Nan/Thailand
66 12896 Selaginella involvens (Sw.) Spring SELAGINELLACEAE P. Srisanga 426 Nan/Thailand
67 115971 Selaginella involvens (Sw.) Spring SELAGINELLACEAE K. Wangwasit 180718-63 Loei/Thailand
68 33444 Selaginella involvens (Sw.) Spring SELAGINELLACEAE Y. Yamashita, K. Yamaoka et al. FOK-074664 Kochi/Japan
69 137321 Selaginella involvens (Sw.) Spring SELAGINELLACEAE Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103344 MYANMAR
70 14999 Selaginella involvens (Sw.) Spring SELAGINELLACEAE P. Suksathan 566 Chiang Mai/Thailand
71 137322 Selaginella involvens (Sw.) Spring SELAGINELLACEAE Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103192 MYANMAR
72 77137 Selaginella involvens (Sw.) Spring SELAGINELLACEAE N. Nakamura et al. FOK-062278 Kochi/Japan
73 49183 Selaginella involvens (Sw.) Spring SELAGINELLACEAE H. Kanai, G. Murata, M. Togashi & T. Tuyama s.n. Darjeeling/India
74 137320 Selaginella involvens (Sw.) Spring SELAGINELLACEAE Prachaya Srisanga, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Thant Shin, Aung Myo Lin 103855 MYANMAR
75 19051 Selaginella kurzii Baker SELAGINELLACEAE W. Nanakorn et al. 19051 Chiang Mai/Thailand
76 33897 Selaginella kurzii Baker SELAGINELLACEAE J.F. Maxwell 07-665 Mae Hong Son/Thailand
77 50199 Selaginella kurzii Baker SELAGINELLACEAE J.F. Maxwell 10-56 Chiang Rai/Thailand
78 77638 Selaginella kurzii Baker SELAGINELLACEAE M. Norsaengsri 11562 Sukhothai/Thailand
79 37329 Selaginella kurzii Baker SELAGINELLACEAE J.F. Maxwell 06-741 Chiang Rai/Thailand
80 137319 Selaginella labordei Hieron. ex Christ SELAGINELLACEAE Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103211 MYANMAR
81 126350 Selaginella labordei Hieron. ex Christ SELAGINELLACEAE N. Tanaka, T. Sugawara, S. Sakai, K. Aoki, A. Tanaka, H. Miwa, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021958 Mandalay/MYANMAR
82 108860 Selaginella labordei Hieron. ex Christ SELAGINELLACEAE C.H.Chen 05246 Taiwan
83 137318 Selaginella leptophylla Baker SELAGINELLACEAE Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103149 MYANMAR
84 23660 Selaginella lindhardii Hieron. SELAGINELLACEAE P. Srisanga 2669 Nan/Thailand
85 83376 Selaginella martensii Spring SELAGINELLACEAE N. Puthisawong & O. Suwanmala 59 Chiang Mai/Thailand
86 69988 Selaginella minutifolia Spring SELAGINELLACEAE J.F. Maxwell 12-287 Chiang Rai/Thailand
87 21726 Selaginella minutifolia Spring SELAGINELLACEAE S. Watthana 1518 Kamphaeng Phet/Thailand
88 40549 Selaginella ostenfeldii Hieron SELAGINELLACEAE J.F. Maxwell 08-177 Kanchanaburi/Thailand
89 69984 Selaginella ostenfeldii Hieron SELAGINELLACEAE J.F. Maxwell 12-280 Lampang/Thailand
90 76851 Selaginella ostenfeldii Hieron SELAGINELLACEAE W. Tanming 625 Kanchanaburi/Thailand
91 32094 Selaginella ostenfeldii Hieron SELAGINELLACEAE S. Chongko 550 Kanchanaburi/Thailand
92 92393 Selaginella ostenfeldii Hieron SELAGINELLACEAE W. La-ongsri 3866 Lampang/Thailand
93 96221 Selaginella ostenfeldii Hieron SELAGINELLACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4406 Lampang/Thailand
94 6845 Selaginella ostenfeldii Hieron SELAGINELLACEAE W. Nanakorn et al. 6845 Chiang Mai/Thailand
95 86684 Selaginella ostenfeldii Hieron SELAGINELLACEAE W. Tanming 907 Tak/Thailand
96 23282 Selaginella ostenfeldii Hieron SELAGINELLACEAE C. Glamwaewwong 301 Chiang Mai/Thailand
97 102419 Selaginella ostenfeldii Hieron SELAGINELLACEAE V. Nguanchoo 656 Nan/Thailand
98 43132 Selaginella picta (Griff.) A. Braun ex Baker SELAGINELLACEAE Expedition team 34888 Yunnan/China
99 43133 Selaginella picta (Griff.) A. Braun ex Baker SELAGINELLACEAE Li Qing-jun 42672 Yunnan/China
100 38207 Selaginella plana (Desv. ex Poir.) Hieron SELAGINELLACEAE P. Wessumritt 136 Chumphon/Thailand