ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 609 Browallia viscosa L. SOLANACEAE W. Nanakorn et al. 609 Chiang Mai/Thailand
2 36089 Brugmansia candida Pers. SOLANACEAE Jatupol K. 08-430 Chiang Mai/Thailand
3 75500 Brugmansia candida Pers. SOLANACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095197 Chin State/Myanmar
4 106279 Brugmansia candida Pers. SOLANACEAE Ratchaneewan Aunpad 1 Pathum Thani/Thailand
5 63261 Brugmansia candida Pers. SOLANACEAE V. Nguanchoo 169 Chiang Mai/Thailand
6 61537 Brugmansia candida Pers. SOLANACEAE Ling Shein Man 087076 Chin State/Myanmar
7 42087 Brugmansia sp. SOLANACEAE Wang Hong 6113 Yunnan/China
8 69681 Brugmansia sp. SOLANACEAE V. Nguanchoo 364 Chiang Mai/Thailand
9 109914 Brunfelsia americana L. SOLANACEAE TLBG 510 Chiang Mai/THAILAND
10 109998 Brunfelsia americana L. SOLANACEAE TLBG 596 Chiang Mai/THAILAND
11 96725 Brunfelsia sp. SOLANACEAE C. Glamwaewwong 241/60 Chiang Mai/Thailand
12 84388 Capsicum annuum L. SOLANACEAE K. Kertsawang 3242 Chaiyaphum/Thailand
13 44855 Capsicum annuum L. SOLANACEAE Piyawan Winichainan HN1237 Chiang Mai/Thailand
14 86907 Capsicum annuum L. SOLANACEAE C. Glamwaewwong 200/58 Chiang Mai/Thailand
15 93944 Capsicum annuum L. SOLANACEAE Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021346 Mandalay/Myanmar
16 84415 Capsicum annuum L. SOLANACEAE K. Kertsawang 3269 Chaiyaphum/Thailand
17 36994 Capsicum annuum L. SOLANACEAE P. Srisanga 3214 Chiang Mai/Thailand
18 36997 Capsicum annuum L. var. acuminatum Fingerh. SOLANACEAE P. Srisanga 3217 Chiang Mai/Thailand
19 36995 Capsicum annuum L. var. acuminatum Fingerh. SOLANACEAE P. Srisanga 3215 Chiang Mai/Thailand
20 36996 Capsicum annuum L. var. acuminatum Fingerh. SOLANACEAE P. Srisanga 3216 Chiang Mai/Thailand
21 36949 Capsicum annuum L. var. grossum Sendtn. SOLANACEAE P. Srisanga 3165 Chiang Mai/Thailand
22 74063 Capsicum frutescens L. SOLANACEAE K. Khwan 213 Chiang Mai/Thailand
23 55696 Capsicum frutescens L. SOLANACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8496 Khon Kaen/Thailand
24 66869 Capsicum frutescens L. SOLANACEAE W. Pongamornkul 3452 Mae Hong Son/Thailand
25 94734 Capsicum frutescens L. SOLANACEAE Pornthip Kanta 35 Lamphun/Thailand
26 36999 Capsicum frutescens L. SOLANACEAE P. Srisanga 3219 Chiang Mai/Thailand
27 25047 Capsicum frutescens L. SOLANACEAE C. Glamwaewwong 997 Chiang Mai/Thailand
28 34071 Capsicum frutescens L. SOLANACEAE W. Pongamornkul 1996 Chiang Mai/Thailand
29 36998 Capsicum frutescens L. SOLANACEAE P. Srisanga 3218 Chiang Mai/Thailand
30 46115 Capsicum frutescens L. SOLANACEAE N. Romkham 203 Lamphun/Thailand
31 39234 Capsicum frutescens L. SOLANACEAE M. Norsaengsri 4321 Khon Kaen/Thailand
32 45395 Capsicum frutescens L. SOLANACEAE N. Romkham 45 Chiang Mai/Thailand
33 45759 Capsicum frutescens L. SOLANACEAE Nipawan Sumleekaew 3005112 Chiang Mai/Thailand
34 109749 Capsicum frutescens L. SOLANACEAE Kanokpan Nhoodang 26 Chiang Mai/THAILAND
35 1984 Cestrum aurantiacum Lindl. SOLANACEAE W. Nanakorn et al. 1984 Chiang Mai/Thailand
36 24632 Cestrum diurnum L. SOLANACEAE C. Glamwaewwong 820 Chiang Mai/Thailand
37 69922 Cestrum nocturnum L. SOLANACEAE Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Kenji Kano, Shigeo Yasuda, Ling Shein Man & Hong Mang 053021 Chin State/Myanmar
38 100901 Cestrum nocturnum L. SOLANACEAE Identifies project group 4-2 Chiang Mai/Thailand
39 43305 Cestrum nocturnum L. SOLANACEAE Chosita Wichayong 009 Chiang Mai/Thailand
40 25056 Cestrum nocturnum L. SOLANACEAE C. Glamwaewwong 1006 Chiang Mai/Thailand
41 93945 Cestrum nocturnum L. SOLANACEAE Khin Myo Htwe 032562 Mandalay/Myanmar
42 61510 Cestrum nocturnum L. SOLANACEAE Ling Shein Man 087164 Chin State/Myanmar
43 78293 Cyphomandra betacea Cav. SOLANACEAE V. Nguanchoo 574 Chiang Mai/Thailand
44 74036 Cyphomandra betacea Cav. SOLANACEAE K. Khwan 163 Chiang Mai/Thailand
45 62638 Datura metel L. SOLANACEAE W. Pongamornkul & Lisa (P1) 2891 Chiang Mai/Thailand
46 109961 Datura metel L. SOLANACEAE TLBG 557 Chiang Mai/THAILAND
47 86774 Datura metel L. SOLANACEAE C. Glamwaewwong 068/58 Chiang Mai/Thailand
48 86887 Datura metel L. SOLANACEAE C. Glamwaewwong 180/58 Chiang Mai/Thailand
49 3938 Datura metel L. SOLANACEAE W. Nanakorn et al. 3938 Bangkok/Thailand
50 11707 Datura metel L. SOLANACEAE W. Pongamornkul 255 Nan/Thailand
51 20060 Datura metel Linn var. fastuosa (Bernh.) Danert SOLANACEAE C. Maknoi 109 Nakhon Si Thammarat/Thailand
52 60627 Datura sp. SOLANACEAE Ling Shein Man 088020 Chin State/Myanmar
53 33350 Datura sp. SOLANACEAE Jatupol K. 07-131 Chiang Mai/Thailand
54 78386 Datura stramonium L. SOLANACEAE V. Nguanchoo 183 Chiang Mai/Thailand
55 19691 Datura stramonium L. SOLANACEAE Ruth B. MacFarlane 4651 Michigan/USA
56 96292 Juanulloa mexicana (Schltdl.) Miers SOLANACEAE Prince of Songkla University 08 Chiang Mai/Thailand
57 68878 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089521 Chin State/Myanmar
58 68921 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089469 Chin State/Myanmar
59 69213 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089302 Chin State/Myanmar
60 69590 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE Zhou-Shishun 7089 Yunnan/China
61 76314 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094109 Chin State/Myanmar
62 75744 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE W. Pongamornkul 4329 Mae Hong Son/Thailand
63 92666 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-057 Luang Prabang/Laos
64 58766 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE Zhou-Shishun 3249 Yunnan/China
65 83002 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE M. Norsaengsri 12386 Phayao/Thailand
66 74186 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE Zhou-Shishun 7486 Yunnan/China
67 52480 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE Yin-Jiantao 1287 Yunnan/China
68 13680 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE P. Suksathan 1451 Chiang Mai/Thailand
69 18594 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE P. Srisanga 1754 Nan/Thailand
70 21120 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE P. Srisanga & C. Maknoi 1994 Nan/Thailand
71 21411 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE S. Watthana 1418 Chiang Rai/Thailand
72 23642 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE P. Srisanga 2651 Nan/Thailand
73 60428 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE Zhou-Shishun 3190 Yunnan/China
74 51870 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7925 Chiang Rai/Thailand
75 60436 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE Zhou-Shishun 3168 Yunnan/China
76 52549 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1632 Nan/Thailand
77 55344 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8301 Chiang Rai/Thailand
78 56302 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051266 Chin State/Myanmar
79 56415 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051333 Chin State/Myanmar
80 58843 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE Zhou-Shishun 3655 Yunnan/China
81 59192 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9729 Chiang Rai/Thailand
82 51086 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE W. Pongamornkul 2692 Phayao/Thailand
83 105952 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE W. Pongamornkul 6428 Chiang Mai/Thailand
84 58761 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE Zhou-Shishun 3263 Yunnan/China
85 7605 Lycianthes laevis (Dunal) Bitt. SOLANACEAE W. Nanakorn et al. 7605 Chiang Mai/Thailand
86 64084 Lycianthes laevis (Dunal) Bitt. SOLANACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2484 Nan/Thailand
87 44519 Lycianthes lysimachioides (Wall.) Bitter SOLANACEAE Wang Hong 8266 Yunnan/China
88 59362 Lycianthes lysimachioides (Wall.) Bitter SOLANACEAE Wang Hong 8286 Yunnan/China
89 60429 Lycianthes lysimachioides (Wall.) Bitter SOLANACEAE Zhou-Shishun 3200 Yunnan/China
90 64266 Lycianthes lysimachioides (Wall.) Bitter SOLANACEAE Li-Jianwu 1221 Yunnan/China
91 28436 Lycianthes macrodon (Wall. ex Nees) Bitter SOLANACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 210805-21A Phongsali/Laos
92 74397 Lycianthes macrodon (Wall. ex Nees) Bitter SOLANACEAE Zhou-Shishun 7753 Yunnan/China
93 38594 Lycianthes macrodon (Wall. ex Nees) Bitter SOLANACEAE W. Pongamornkul 2444 Chiang Rai/Thailand
94 17606 Lycianthes neesiana (Wall. ex Nees) D'Arcy & Z. Y. Zhang SOLANACEAE P. Srisanga 1385 Nan/Thailand
95 43341 Lycianthes sp. SOLANACEAE Zhou Shi-shun 3168 Yunnan/China
96 43098 Lycianthes sp. SOLANACEAE Wang Hong 8388 Yunnan/China
97 42281 Lycianthes sp. SOLANACEAE Zhou Shi-shun 3655 Yunnan/China
98 41996 Lycianthes sp. SOLANACEAE Zhou Shi-shun 3190 Yunnan/China
99 76379 Lycianthes sp. SOLANACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094293 Chin State/Myanmar
100 41995 Lycianthes sp. SOLANACEAE Zhou Shi-shun 3200 Yunnan/China