ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 106967 Sphenoclea sp. SPHENOCLEACEAE W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 678 Nan/Thailand
2 67779 Sphenoclea sp. SPHENOCLEACEAE M. Norsaengsri 5837 Roi Et/Thailand
3 58567 Sphenoclea zeylanica Gaertn. SPHENOCLEACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9602 Phrae/Thailand
4 6652 Sphenoclea zeylanica Gaertn. SPHENOCLEACEAE W. Nanakorn et al. 6652 Chiang Mai/Thailand
5 28229 Sphenoclea zeylanica Gaertn. SPHENOCLEACEAE K. Kertsawang 539 Rayong/Thailand
6 46149 Sphenoclea zeylanica Gaertn. SPHENOCLEACEAE N. Romkham 237 Lamphun/Thailand
7 46211 Sphenoclea zeylanica Gaertn. SPHENOCLEACEAE N. Romkham 299 Lamphun/Thailand
8 47788 Sphenoclea zeylanica Gaertn. SPHENOCLEACEAE S. Sawangsawat 183 Chaiyaphum/Thailand
9 55705 Sphenoclea zeylanica Gaertn. SPHENOCLEACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8505 Loei/Thailand
10 4083 Sphenoclea zeylanica Gaertn. SPHENOCLEACEAE W. Nanakorn et al. 4083 Loei/Thailand
11 57731 Sphenoclea zeylanica Gaertn. SPHENOCLEACEAE Suttiluk Rodjananugoon 11 Songkhla/Thailand
12 110799 Sphenoclea zeylanica Gaertn. SPHENOCLEACEAE N. Muangyen 2012 Nan/THAILAND
13 62203 Sphenoclea zeylanica Gaertn. SPHENOCLEACEAE W. Boonprakop 0464 Khon Kaen/Thailand
14 67740 Sphenoclea zeylanica Gaertn. SPHENOCLEACEAE M. Norsaengsri 5798 Kalasin/Thailand
15 75385 Sphenoclea zeylanica Gaertn. SPHENOCLEACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095484 Magway/Myanmar
16 84664 Sphenoclea zeylanica Gaertn. SPHENOCLEACEAE K. Kertsawang 3445 Kalasin/Thailand
17 108903 Sphenoclea zeylanica Gaertn. SPHENOCLEACEAE C.M.Wang 03423 Taiwan
18 57238 Sphenoclea zeylanica Gaertn. SPHENOCLEACEAE W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0085 Khon Kaen/Thailand