ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 60960 Symplocos acuminata (Blume) Miq. SYMPLOCACEAE Ling Shein Man 087827 Chin State/Myanmar
2 18064 Symplocos acuminata (Blume) Miq. SYMPLOCACEAE P. Srisanga 1617 Nan/Thailand
3 18060 Symplocos acuminata (Blume) Miq. SYMPLOCACEAE P. Srisanga 1613 Nan/Thailand
4 18722 Symplocos acuminata (Blume) Miq. SYMPLOCACEAE P. Srisanga 1880 Nan/Thailand
5 80965 Symplocos acuminata (Blume) Miq. SYMPLOCACEAE Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097570 Chin State/Myanmar
6 61788 Symplocos acuminata (Blume) Miq. SYMPLOCACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086962 Chin State/Myanmar
7 61682 Symplocos acuminata (Blume) Miq. SYMPLOCACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086857 Chin State/Myanmar
8 18086 Symplocos acuminata (Blume) Miq. SYMPLOCACEAE P. Srisanga 1639 Nan/Thailand
9 108722 Symplocos acuminata (Blume) Miq. SYMPLOCACEAE C.H.Chen, S. Y. Hsu & C.C. Wu 05160 Hualien Hsien/Taiwan
10 68867 Symplocos acuminata (Blume) Miq. SYMPLOCACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089510 Chin State/Myanmar
11 48475 Symplocos acuminata (Blume) Miq. SYMPLOCACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52022 Ubon Ratchathani/Thailand
12 8204 Symplocos acuminata (Blume) Miq. SYMPLOCACEAE W. Nanakorn et al. 8204 Loei/Thailand
13 56273 Symplocos acuminata (Blume) Miq. SYMPLOCACEAE Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051269 Chin State/Myanmar
14 17234 Symplocos adenophylla Wall. ex G.Don SYMPLOCACEAE P. Suksathan 2543 Phangnga/Thailand
15 37416 Symplocos adenophylla Wall. ex G.Don SYMPLOCACEAE J.F. Maxwell 06-223 Krabi/Thailand
16 53468 Symplocos anomala Brand SYMPLOCACEAE Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1492 Yunnan/China
17 50452 Symplocos caudata Wall. ex G.Don SYMPLOCACEAE Li-Jianwu Cx00003 Yunnan/China
18 52684 Symplocos caudata Wall. ex G.Don SYMPLOCACEAE C. Maknoi 2853 Phitsanulok/Thailand
19 13345 Symplocos caudata Wall. ex G.Don SYMPLOCACEAE McDonald et al. 5684 Kampot/Cambodia
20 8249 Symplocos caudata Wall. ex G.Don SYMPLOCACEAE W. Nanakorn et al. 8249 Loei/Thailand
21 12415 Symplocos caudata Wall. ex G.Don SYMPLOCACEAE P. Suksathan 1310 Phitsanulok/Thailand
22 37390 Symplocos caudata Wall. ex G.Don SYMPLOCACEAE S. Watthana 2768 Chanthaburi/Thailand
23 37398 Symplocos celastrifolia Griff. ex C.B. Clarke SYMPLOCACEAE J.F. Maxwell 06-204 Krabi/Thailand
24 135540 Symplocos chinensis (Lour.) Druce SYMPLOCACEAE Fumihiro Konta, Xiang Kun Qing, Satoko Arakawa 3837 CHINA
25 118459 Symplocos cochinchinensis (Lour.) S.Moore SYMPLOCACEAE K. Inthamma 358 Phitsanulok/Thailand
26 92005 Symplocos cochinchinensis (Lour.) S.Moore SYMPLOCACEAE K. Kertsawang 3570 Phayao/Thailand
27 18166 Symplocos cochinchinensis (Lour.) S.Moore SYMPLOCACEAE P. Srisanga 1719 Nan/Thailand
28 18619 Symplocos cochinchinensis (Lour.) S.Moore SYMPLOCACEAE P. Srisanga 1779 Nan/Thailand
29 21160 Symplocos cochinchinensis (Lour.) S.Moore SYMPLOCACEAE P. Srisanga & C. Maknoi 2034 Nan/Thailand
30 26068 Symplocos cochinchinensis (Lour.) S.Moore SYMPLOCACEAE S. Kobayashi 3310 Okinawa/Japan
31 7531 Symplocos cochinchinensis (Lour.) S.Moore SYMPLOCACEAE W. Nanakorn et al. 7531 Trang/Thailand
32 64295 Symplocos cochinchinensis (Lour.) S.Moore SYMPLOCACEAE Li-Jianwu 1222 Yunnan/China
33 35618 Symplocos cochinchinensis (Lour.) S.Moore SYMPLOCACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8454 Mae Hong Son/Thailand
34 35735 Symplocos cochinchinensis (Lour.) S.Moore SYMPLOCACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8590 Mae Hong Son/Thailand
35 796 Symplocos cochinchinensis (Lour.) S.Moore SYMPLOCACEAE W. Nanakorn et al. 796 Chiang Mai/Thailand
36 55995 Symplocos cochinchinensis (Lour.) S.Moore SYMPLOCACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8610 Bueng Kan/Thailand
37 33851 Symplocos cochinchinensis (Lour.) S.Moore SYMPLOCACEAE J.F. Maxwell 07-617 Krabi/Thailand
38 834 Symplocos cochinchinensis (Lour.) S.Moore SYMPLOCACEAE W. Nanakorn et al. 834 Chiang Mai/Thailand
39 58890 Symplocos cochinchinensis (Lour.) S.Moore subsp. laurina (Retz.) Noot. SYMPLOCACEAE Zhou-Shishun 3608 Yunnan/China
40 82671 Symplocos cochinchinensis (Lour.) S.Moore subsp. laurina (Retz.) Noot. SYMPLOCACEAE C. Maknoi 7572 Sukhothai/Thailand
41 82787 Symplocos cochinchinensis (Lour.) S.Moore subsp. laurina (Retz.) Noot. SYMPLOCACEAE C. Maknoi 7688 Sukhothai/Thailand
42 34861 Symplocos cochinchinensis (Lour.) S.Moore subsp. laurina (Retz.) Noot. SYMPLOCACEAE J.F. Maxwell 08-86 Chiang Rai/Thailand
43 32154 Symplocos cochinchinensis (Lour.) S.Moore subsp. laurina (Retz.) Noot. SYMPLOCACEAE J.F. Maxwell 06-151 Nakhon Nayok/Thailand
44 16945 Symplocos cochinchinensis (Lour.) S.Moore subsp. laurina (Retz.) Noot. SYMPLOCACEAE P. Suksathan 2354 Chiang Mai/Thailand
45 18115 Symplocos concolor Brand SYMPLOCACEAE P. Srisanga 1668 Nan/Thailand
46 135455 Symplocos confusa Brand SYMPLOCACEAE Fumihiro Konta, Si Jum Hao CH- 2764 CHINA
47 127545 Symplocos coreana (Lev.) Ohwi SYMPLOCACEAE Shunichi Sato 173 JAPAN
48 126466 Symplocos coreana (Lev.) Ohwi SYMPLOCACEAE Y. Yamashita et al. FOK-058191 JAPAN
49 64847 Symplocos coreana (Lev.) Ohwi SYMPLOCACEAE K. Miyamato FOK-613730 Kochi/Japan
50 33827 Symplocos coreana (Lev.) Ohwi SYMPLOCACEAE M. Nomura FOK-614183 Kochi/Japan
51 26398 Symplocos coreana (Lev.) Ohwi SYMPLOCACEAE M. Takahashi et al. FOK-058226 Kochi/Japan
52 52052 Symplocos coreana (Lev.) Ohwi SYMPLOCACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-060190 Kochi/Japan
53 6134 Symplocos dryophila C.B. Clarke SYMPLOCACEAE W. Nanakorn et al. 6134 Chiang Mai/Thailand
54 82357 Symplocos fasciculata Zoll. SYMPLOCACEAE Leong, P., Liew, D.; Skornickova, J.; Tran, H.D.; Lee, S. et al. SING2011-038 Singapore
55 47695 Symplocos glauca (Thunb.) Koidz. SYMPLOCACEAE T. Matsumoto et al. FOK-067700 Kochi/Japan
56 126467 Symplocos glauca (Thunb.) Koidz. SYMPLOCACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-058573 JAPAN
57 11131 Symplocos glomerata King ex C.B.Clarke SYMPLOCACEAE L. Averyanov ,N.Q. Binh, P.K. Loc VH 3082 Lam Dong/Vietnam
58 24275 Symplocos henschelii (Moritzi) Benth. ex C.B. Clarke SYMPLOCACEAE C. Glamwaewwong 759 Chiang Mai/Thailand
59 118857 Symplocos henschelii (Moritzi) Benth. ex C.B. Clarke SYMPLOCACEAE K. Inthamma 435 Phitsanulok/Thailand
60 105518 Symplocos henschelii (Moritzi) Benth. ex C.B. Clarke SYMPLOCACEAE C. Maknoi 6861 Phetchabun/Thailand
61 12795 Symplocos henschelii (Moritzi) Benth. ex C.B. Clarke ssp. magnifica (Fletcher) Noot SYMPLOCACEAE S. Watthana & P. Srisanga 191 Mae Hong Son/Thailand
62 49478 Symplocos hookeri C.B. Clarke SYMPLOCACEAE T. Shimizu & M. Hutoh T-10237 Chiang Mai/Thailand
63 5896 Symplocos hookeri C.B. Clarke SYMPLOCACEAE W. Nanakorn et al. 5896 Chiang Mai/Thailand
64 6355 Symplocos hookeri C.B. Clarke SYMPLOCACEAE W. Nanakorn et al. 6355 Chiang Mai/Thailand
65 12790 Symplocos hookeri C.B. Clarke SYMPLOCACEAE S. Watthana & P. Srisanga 186 Mae Hong Son/Thailand
66 31149 Symplocos hookeri C.B. Clarke SYMPLOCACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2824 Nan/Thailand
67 9551 Symplocos hookeri C.B. Clarke SYMPLOCACEAE W. Nanakorn et al. 9551 Chiang Mai/Thailand
68 47299 Symplocos hookeri C.B. Clarke SYMPLOCACEAE Chusie KY526 Mae Hong Son/Thailand
69 11467 Symplocos hookeri C.B. Clarke SYMPLOCACEAE W. Pongamornkul 191 Chiang Mai/Thailand
70 7039 Symplocos hookeri C.B. Clarke SYMPLOCACEAE W. Nanakorn et al. 7039 Chiang Mai/Thailand
71 8285 Symplocos hookeri C.B. Clarke SYMPLOCACEAE W. Nanakorn et al. 8285 Chiang Mai/Thailand
72 35620 Symplocos kerrii Craib SYMPLOCACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8456 Mae Hong Son/Thailand
73 101030 Symplocos lancifolia Siebold & Zucc. SYMPLOCACEAE K. Horiuchi, M. Furusawa et al. FOK-009935 Shikoku/Japan
74 32963 Symplocos lancifolia Siebold & Zucc. SYMPLOCACEAE R. Kurokawa FOK-074286 Kochi/Japan
75 33669 Symplocos lancifolia Siebold & Zucc. SYMPLOCACEAE M. Nomura FOK-612952 Kochi/Japan
76 77109 Symplocos lancifolia Siebold & Zucc. SYMPLOCACEAE Nobuhito Kuroiwa, Kazumi Fujikawa, Seiko Fujii, Kota Yabe, Prachaya Srisanga, Mu Mu Aung & Tin Tin Mu FOS-003728 Kochi/Japan
77 126468 Symplocos lancifolia Siebold & Zucc. SYMPLOCACEAE R. Kurokawa FOK-074286 JAPAN
78 26459 Symplocos lancifolia Siebold & Zucc. SYMPLOCACEAE Y. Koukami, T. Matsumoto et al. FOK-064915 Kochi/Japan
79 22143 Symplocos longifolia Fletcher SYMPLOCACEAE P. Srisanga 2203 Nan/Thailand
80 38930 Symplocos longifolia Fletcher SYMPLOCACEAE C. Maknoi 2600 Loei/Thailand
81 17686 Symplocos longifolia Fletcher SYMPLOCACEAE P. Srisanga 1465 Nan/Thailand
82 56843 Symplocos longifolia Fletcher SYMPLOCACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2033 Nan/Thailand
83 51608 Symplocos longifolia Fletcher SYMPLOCACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1281 Nan/Thailand
84 51706 Symplocos longifolia Fletcher SYMPLOCACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1383 Nan/Thailand
85 33799 Symplocos lucida (Thunb.) Siebold & Zucc. SYMPLOCACEAE M. Nomura FOK-614124 Kochi/Japan
86 52733 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. SYMPLOCACEAE C. Maknoi 2902 Phitsanulok/Thailand
87 6261 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. SYMPLOCACEAE W. Nanakorn et al. 6261 Loei/Thailand
88 6315 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. SYMPLOCACEAE W. Nanakorn et al. 6315 Loei/Thailand
89 1824 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. SYMPLOCACEAE W. Nanakorn et al. 1824 Chiang Mai/Thailand
90 129246 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. SYMPLOCACEAE Akharasit Bunsongthae 71 Chiang Mai/THAILAND
91 82377 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. SYMPLOCACEAE D.J. Middleton, C. Hemrat, P. Karaket, C. Puglisi & S. Suddee 5832 Sukhothai/Thailand
92 47298 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. SYMPLOCACEAE Chusie KY408 Mae Hong Son/Thailand
93 89109 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. SYMPLOCACEAE N. Muangyen 700 Phayao/Thailand
94 8140 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. SYMPLOCACEAE W. Nanakorn et al. 8140 Loei/Thailand
95 85063 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. SYMPLOCACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3298 Lampang/Thailand
96 12848 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. SYMPLOCACEAE P. Srisanga 378 Nan/Thailand
97 5791 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. SYMPLOCACEAE W. Nanakorn et al. 5791 Chiang Mai/Thailand
98 66595 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. SYMPLOCACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2855 Phayao/Thailand
99 24700 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. SYMPLOCACEAE C. Glamwaewwong 849 Chiang Mai/Thailand
100 10395 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. SYMPLOCACEAE P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 72 Chiang Mai/Thailand