ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 48475 Symplocos acuminata (Blume) Miq. SYMPLOCACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52022 Ubon Ratchathani/Thailand
2 8204 Symplocos acuminata (Blume) Miq. SYMPLOCACEAE W. Nanakorn et al. 8204 Loei/Thailand
3 60960 Symplocos acuminata (Blume) Miq. SYMPLOCACEAE Ling Shein Man 087827 Chin State/Myanmar
4 56273 Symplocos acuminata (Blume) Miq. SYMPLOCACEAE Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051269 Chin State/Myanmar
5 61682 Symplocos acuminata (Blume) Miq. SYMPLOCACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086857 Chin State/Myanmar
6 61788 Symplocos acuminata (Blume) Miq. SYMPLOCACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086962 Chin State/Myanmar
7 108722 Symplocos acuminata (Blume) Miq. SYMPLOCACEAE C.H.Chen, S. Y. Hsu & C.C. Wu 05160 Hualien Hsien/Taiwan
8 80965 Symplocos acuminata (Blume) Miq. SYMPLOCACEAE Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097570 Chin State/Myanmar
9 68867 Symplocos acuminata (Blume) Miq. SYMPLOCACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089510 Chin State/Myanmar
10 17234 Symplocos adenophylla Wall. ex G.Don SYMPLOCACEAE P. Suksathan 2543 Phangnga/Thailand
11 37416 Symplocos adenophylla Wall. ex G.Don SYMPLOCACEAE J.F. Maxwell 06-223 Krabi/Thailand
12 53468 Symplocos anomala Brand SYMPLOCACEAE Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1492 Yunnan/China
13 52684 Symplocos caudata Wall. ex G.Don SYMPLOCACEAE C. Maknoi 2853 Phitsanulok/Thailand
14 13345 Symplocos caudata Wall. ex G.Don SYMPLOCACEAE McDonald et al. 5684 Kampot/Cambodia
15 12415 Symplocos caudata Wall. ex G.Don SYMPLOCACEAE P. Suksathan 1310 Phitsanulok/Thailand
16 37390 Symplocos caudata Wall. ex G.Don SYMPLOCACEAE S. Watthana 2768 Chanthaburi/Thailand
17 50452 Symplocos caudata Wall. ex G.Don SYMPLOCACEAE Li-Jianwu Cx00003 Yunnan/China
18 8249 Symplocos caudata Wall. ex G.Don SYMPLOCACEAE W. Nanakorn et al. 8249 Loei/Thailand
19 37398 Symplocos celastrifolia Griff. ex C.B. Clarke SYMPLOCACEAE J.F. Maxwell 06-204 Krabi/Thailand
20 21160 Symplocos cochinchinensis (Lour.) S. Moore SYMPLOCACEAE P. Srisanga & C. Maknoi 2034 Nan/Thailand
21 26068 Symplocos cochinchinensis (Lour.) S. Moore SYMPLOCACEAE S. Kobayashi 3310 Okinawa/Japan
22 64295 Symplocos cochinchinensis (Lour.) S. Moore SYMPLOCACEAE Li-Jianwu 1222 Yunnan/China
23 118459 Symplocos cochinchinensis (Lour.) S. Moore SYMPLOCACEAE K. Inthamma 358 Phitsanulok/Thailand
24 796 Symplocos cochinchinensis (Lour.) S. Moore SYMPLOCACEAE W. Nanakorn et al. 796 Chiang Mai/Thailand
25 18619 Symplocos cochinchinensis (Lour.) S. Moore SYMPLOCACEAE P. Srisanga 1779 Nan/Thailand
26 18166 Symplocos cochinchinensis (Lour.) S. Moore SYMPLOCACEAE P. Srisanga 1719 Nan/Thailand
27 834 Symplocos cochinchinensis (Lour.) S. Moore SYMPLOCACEAE W. Nanakorn et al. 834 Chiang Mai/Thailand
28 92005 Symplocos cochinchinensis (Lour.) S. Moore SYMPLOCACEAE K. Kertsawang 3570 Phayao/Thailand
29 35618 Symplocos cochinchinensis (Lour.) S. Moore SYMPLOCACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8454 Mae Hong Son/Thailand
30 55995 Symplocos cochinchinensis (Lour.) S. Moore SYMPLOCACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8610 Bueang Kan/Thailand
31 33851 Symplocos cochinchinensis (Lour.) S. Moore SYMPLOCACEAE J.F. Maxwell 07-617 Krabi/Thailand
32 35735 Symplocos cochinchinensis (Lour.) S. Moore SYMPLOCACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8590 Mae Hong Son/Thailand
33 58890 Symplocos cochinchinensis (Lour.) S. Moore SYMPLOCACEAE Zhou-Shishun 3608 Yunnan/China
34 7531 Symplocos cochinchinensis (Lour.) S. Moore SYMPLOCACEAE W. Nanakorn et al. 7531 Trang/Thailand
35 82671 Symplocos cochinchinensis (Lour.) S.Moore ssp. laurina (Retz.) Noot. SYMPLOCACEAE C. Maknoi 7572 Sukhothai/Thailand
36 82787 Symplocos cochinchinensis (Lour.) S.Moore ssp. laurina (Retz.) Noot. SYMPLOCACEAE C. Maknoi 7688 Sukhothai/Thailand
37 32154 Symplocos cochinchinensis (Lour.) S.Moore ssp. laurina (Retz.) Noot. SYMPLOCACEAE J.F. Maxwell 06-151 Nakhon Nayok/Thailand
38 34861 Symplocos cochinchinensis (Lour.) S.Moore ssp. laurina (Retz.) Noot. SYMPLOCACEAE J.F. Maxwell 08-86 Chiang Rai/Thailand
39 16945 Symplocos cochinchinensis (Lour.) S.Moore ssp. laurina (Retz.) Noot. SYMPLOCACEAE P. Suksathan 2354 Chiang Mai/Thailand
40 18115 Symplocos concolor Brand SYMPLOCACEAE P. Srisanga 1668 Nan/Thailand
41 64847 Symplocos coreana (Lev.) Ohwi SYMPLOCACEAE K. Miyamato FOK-613730 Kochi/Japan
42 33827 Symplocos coreana (Lev.) Ohwi SYMPLOCACEAE M. Nomura FOK-614183 Kochi/Japan
43 26398 Symplocos coreana (Lev.) Ohwi SYMPLOCACEAE M. Takahashi et al. FOK-058226 Kochi/Japan
44 127545 Symplocos coreana (Lev.) Ohwi SYMPLOCACEAE Shunichi Sato 173 JAPAN
45 52052 Symplocos coreana (Lev.) Ohwi SYMPLOCACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-060190 Kochi/Japan
46 126466 Symplocos coreana (Lev.) Ohwi SYMPLOCACEAE Y. Yamashita et al. FOK-058191 JAPAN
47 6134 Symplocos dryophila C.B. Clarke SYMPLOCACEAE W. Nanakorn et al. 6134 Chiang Mai/Thailand
48 82357 Symplocos fasciculata Zoll. SYMPLOCACEAE Leong, P., Liew, D.; Skornickova, J.; Tran, H.D.; Lee, S. et al. SING2011-038 Singapore
49 47695 Symplocos glauca (Thunb.) Koidz. SYMPLOCACEAE T. Matsumoto et al. FOK-067700 Kochi/Japan
50 126467 Symplocos glauca (Thunb.) Koidz. SYMPLOCACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-058573 JAPAN
51 11131 Symplocos glomerata King ex C.B.Clarke SYMPLOCACEAE L. Averyanov ,N.Q. Binh, P.K. Loc VH 3082 Lam Dong/Vietnam
52 24275 Symplocos henschelii (Moritzi) Benth. ex C.B. Clarke SYMPLOCACEAE C. Glamwaewwong 759 Chiang Mai/Thailand
53 118857 Symplocos henschelii (Moritzi) Benth. ex C.B. Clarke SYMPLOCACEAE K. Inthamma 435 Phitsanulok/Thailand
54 105518 Symplocos henschelii (Moritzi) Benth. ex C.B. Clarke SYMPLOCACEAE C. Maknoi 6861 Phetchabun/Thailand
55 12795 Symplocos henschelii (Moritzi) Benth. ex C.B. Clarke ssp. magnifica (Fletcher) Noot SYMPLOCACEAE S. Watthana & P. Srisanga 191 Mae Hong Son/Thailand
56 12790 Symplocos hookeri C.B. Clarke SYMPLOCACEAE S. Watthana & P. Srisanga 186 Mae Hong Son/Thailand
57 9551 Symplocos hookeri C.B. Clarke SYMPLOCACEAE W. Nanakorn et al. 9551 Chiang Mai/Thailand
58 8285 Symplocos hookeri C.B. Clarke SYMPLOCACEAE W. Nanakorn et al. 8285 Chiang Mai/Thailand
59 7039 Symplocos hookeri C.B. Clarke SYMPLOCACEAE W. Nanakorn et al. 7039 Chiang Mai/Thailand
60 11467 Symplocos hookeri C.B. Clarke SYMPLOCACEAE W. Pongamornkul 191 Chiang Mai/Thailand
61 49478 Symplocos hookeri C.B. Clarke SYMPLOCACEAE T. Shimizu & M. Hutoh T-10237 Chiang Mai/Thailand
62 31149 Symplocos hookeri C.B. Clarke SYMPLOCACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2824 Nan/Thailand
63 47299 Symplocos hookeri C.B. Clarke SYMPLOCACEAE Chusie KY526 Mae Hong Son/Thailand
64 6355 Symplocos hookeri C.B. Clarke SYMPLOCACEAE W. Nanakorn et al. 6355 Chiang Mai/Thailand
65 5896 Symplocos hookeri C.B. Clarke SYMPLOCACEAE W. Nanakorn et al. 5896 Chiang Mai/Thailand
66 35620 Symplocos kerrii Craib SYMPLOCACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8456 Mae Hong Son/Thailand
67 126468 Symplocos lancifolia Siebold & Zucc. SYMPLOCACEAE R. Kurokawa FOK-074286 JAPAN
68 33669 Symplocos lancifolia Siebold & Zucc. SYMPLOCACEAE M. Nomura FOK-612952 Kochi/Japan
69 32963 Symplocos lancifolia Siebold & Zucc. SYMPLOCACEAE R. Kurokawa FOK-074286 Kochi/Japan
70 77109 Symplocos lancifolia Siebold & Zucc. SYMPLOCACEAE Nobuhito Kuroiwa, Kazumi Fujikawa, Seiko Fujii, Kota Yabe, Prachaya Srisanga, Mu Mu Aung & Tin Tin Mu FOS-003728 Kochi/Japan
71 101030 Symplocos lancifolia Siebold & Zucc. SYMPLOCACEAE K. Horiuchi, M. Furusawa et al. FOK-009935 Shikoku/Japan
72 26459 Symplocos lancifolia Siebold & Zucc. SYMPLOCACEAE Y. Koukami, T. Matsumoto et al. FOK-064915 Kochi/Japan
73 56843 Symplocos longifolia Fletcher SYMPLOCACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2033 Nan/Thailand
74 17686 Symplocos longifolia Fletcher SYMPLOCACEAE P. Srisanga 1465 Nan/Thailand
75 51706 Symplocos longifolia Fletcher SYMPLOCACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1383 Nan/Thailand
76 51608 Symplocos longifolia Fletcher SYMPLOCACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1281 Nan/Thailand
77 22143 Symplocos longifolia Fletcher SYMPLOCACEAE P. Srisanga 2203 Nan/Thailand
78 38930 Symplocos longifolia Fletcher SYMPLOCACEAE C. Maknoi 2600 Loei/Thailand
79 33799 Symplocos lucida (Thunb.) Siebold & Zucc. SYMPLOCACEAE M. Nomura FOK-614124 Kochi/Japan
80 47298 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. SYMPLOCACEAE Chusie KY408 Mae Hong Son/Thailand
81 6315 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. SYMPLOCACEAE W. Nanakorn et al. 6315 Loei/Thailand
82 6261 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. SYMPLOCACEAE W. Nanakorn et al. 6261 Loei/Thailand
83 1824 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. SYMPLOCACEAE W. Nanakorn et al. 1824 Chiang Mai/Thailand
84 52733 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. SYMPLOCACEAE C. Maknoi 2902 Phitsanulok/Thailand
85 129246 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. SYMPLOCACEAE Akharasit Bunsongthae 71 Chiang Mai/THAILAND
86 82377 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. SYMPLOCACEAE D.J. Middleton, C. Hemrat, P. Karaket, C. Puglisi & S. Suddee 5832 Sukhothai/Thailand
87 89109 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. SYMPLOCACEAE N. Muangyen 700 Phayao/Thailand
88 10395 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. SYMPLOCACEAE P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 72 Chiang Mai/Thailand
89 49833 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. SYMPLOCACEAE M. Norsaengsri 6353 Chiang Mai/Thailand
90 49847 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. SYMPLOCACEAE M. Norsaengsri 6367 Chiang Mai/Thailand
91 13074 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. SYMPLOCACEAE P. Srisanga 470 Nan/Thailand
92 12848 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. SYMPLOCACEAE P. Srisanga 378 Nan/Thailand
93 66595 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. SYMPLOCACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2855 Phayao/Thailand
94 12239 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. SYMPLOCACEAE P. Srisanga 264 Nan/Thailand
95 45683 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. SYMPLOCACEAE D. Khrueasan MS-284 Chiang Mai/Thailand
96 8331 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. SYMPLOCACEAE W. Nanakorn et al. 8331 Chiang Mai/Thailand
97 8140 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. SYMPLOCACEAE W. Nanakorn et al. 8140 Loei/Thailand
98 65602 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. SYMPLOCACEAE M. Norsaengsri 10090 Nan/Thailand
99 6205 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. SYMPLOCACEAE W. Nanakorn et al. 6205 Chiang Mai/Thailand
100 85063 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. SYMPLOCACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3298 Lampang/Thailand