ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 32481 Talinum crassifolium Willd. TALINACEAE T. Matsumoto et al. FOK-067031 Kochi/Japan
2 33571 Talinum crassifolium Willd. TALINACEAE Y. Aoki FOK-612300 Kochi/Japan
3 52354 Talinum fruticosum (L.) Juss. TALINACEAE M. Pinyosak & P. Wessumritt 57 Rayong/Thailand
4 41872 Talinum fruticosum (L.) Juss. TALINACEAE P. Wessumritt 289 Rayong/Thailand
5 5050 Talinum fruticosum (L.) Juss. TALINACEAE W. Nanakorn et al. 5050 Chiang Mai/Thailand
6 36284 Talinum fruticosum (L.) Juss. TALINACEAE W. Pongamornkul 2231 Chiang Mai/Thailand
7 33295 Talinum fruticosum (L.) Juss. TALINACEAE Jatupol K. 07-076 Chiang Mai/Thailand
8 65471 Talinum fruticosum (L.) Juss. TALINACEAE K. Srithi 2 Nan/Thailand
9 67150 Talinum fruticosum (L.) Juss. TALINACEAE Jatupol K. & C. Maknoi 553 Lampang/Thailand
10 73342 Talinum fruticosum (L.) Juss. TALINACEAE C. Lakoet 0500 Mae Hong Son/Thailand
11 57248 Talinum fruticosum (L.) Juss. TALINACEAE W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0095 Khon Kaen/Thailand
12 86855 Talinum fruticosum (L.) Juss. TALINACEAE C. Glamwaewwong 148/58 Chiang Mai/Thailand
13 30399 Talinum fruticosum (L.) Juss. TALINACEAE W. Pongamornkul 1907 Chiang Mai/Thailand
14 91792 Talinum fruticosum (L.) Juss. TALINACEAE N. Muangyen 1160 Lampang/Thailand
15 102502 Talinum fruticosum (L.) Juss. TALINACEAE V. Nguanchoo 751 Nan/Thailand
16 111011 Talinum fruticosum (L.) Juss. TALINACEAE K. Kertsawang 4580 Surin/Thailand
17 119086 Talinum fruticosum (L.) Juss. TALINACEAE N. Boonruang 0194 Chaiyaphum/Thailand
18 48195 Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. TALINACEAE W. Boonprakop 0215 Chaiyaphum/Thailand
19 30398 Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. TALINACEAE W. Pongamornkul 1906 Chiang Mai/Thailand
20 36280 Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. TALINACEAE W. Pongamornkul 2227 Chiang Mai/Thailand
21 25022 Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. TALINACEAE C. Glamwaewwong 972 Chiang Mai/Thailand
22 9524 Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. TALINACEAE W. Nanakorn et al. 9524 Chiang Mai/Thailand
23 33225 Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. TALINACEAE Jatupol K. 07-006 Chiang Mai/Thailand
24 48200 Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. TALINACEAE W. Boonprakop & M. Norsaengsri 004 Khon Kaen/Thailand
25 51216 Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. TALINACEAE M. Norsaengsri 2629 Khon Kaen/Thailand
26 63278 Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. TALINACEAE V. Nguanchoo 167 Chiang Mai/Thailand
27 126946 Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. TALINACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1677 Kanchanaburi/Thailand
28 63279 Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. TALINACEAE V. Nguanchoo 113 Chiang Mai/Thailand
29 65250 Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. TALINACEAE K. Srithi 133 Nan/Thailand
30 74207 Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. TALINACEAE Zhou-Shishun 7515 Yunnan/China
31 77036 Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. TALINACEAE V. Nguanchoo 567 Chiang Mai/Thailand
32 89406 Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. TALINACEAE W. Pongamornkul 5506 Nan/Thailand
33 93792 Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. TALINACEAE Khin Myo Htwe 032768 Chin State/Myanmar
34 102538 Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. TALINACEAE V. Nguanchoo 793 Nan/Thailand
35 102671 Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. TALINACEAE V. Nguanchoo 961 Nan/Thailand
36 57187 Talinum sp. TALINACEAE W. Boonprakop & M. Norsaengsri 302 Khon Kaen/Thailand
37 63253 Talinum triangulare (Jacq.) Willd. TALINACEAE V. Nguanchoo 188 Chiang Mai/Thailand