ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 135669 Amentotaxus argotaenia (Hance) Pilg. TAXACEAE Fumihiro Konta, Si Jun Hao CH- 2247 CHINA
2 4961 Cephalotaxus drupacea Siebold TAXACEAE S. Watthana & M. Norsaengsri J.132 Kyoto/Japan
3 37735 Cephalotaxus griffithii Hook.f. TAXACEAE J.F. Maxwell 06-722 Chiang Rai/Thailand
4 50073 Cephalotaxus griffithii Hook.f. TAXACEAE C. Phengklai T-49899 Chiang Mai/Thailand
5 11511 Cephalotaxus griffithii Hook.f. TAXACEAE P. Suksathan 1121 Chiang Mai/Thailand
6 26729 Cephalotaxus harringtonia (Knight) K. Koch TAXACEAE Y. Koukami 8932 Japan
7 26872 Cephalotaxus harringtonia (Knight) K. Koch TAXACEAE M. Nomura FOK-611606 Kochi/Japan
8 32678 Cephalotaxus harringtonia (Knight) K. Koch TAXACEAE N. Inagaki FOK-070148 Kochi/Japan
9 47470 Cephalotaxus harringtonia (Knight) K. Koch TAXACEAE K. Kuroiwa, T. Morino et al. FOK-071416 Kochi/Japan
10 26404 Cephalotaxus harringtonia (Knight) K. Koch TAXACEAE A. Sakamoto, H. Fukuhara et al. FOK-059548 Kochi/Japan
11 64778 Cephalotaxus harringtonia (Knight) K. Koch TAXACEAE T. Nakamura et al. FOK-064517 Kochi/Japan
12 51931 Cephalotaxus harringtonia (Knight) K. Koch TAXACEAE K. Yamaoka, M. Watanabe, A. Sakamoto, H. Fukuhara et al. FOK-064557 Kochi/Japan
13 127549 Cephalotaxus harringtonia (Knight) K. Koch TAXACEAE Shunichi Sato 177 JAPAN
14 25443 Cephalotaxus mannii Hook.f. TAXACEAE M. Norsaengsri 261 Chiang Mai/Thailand
15 79630 Cephalotaxus mannii Hook.f. TAXACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097655 Chin State/Myanmar
16 40791 Cephalotaxus mannii Hook.f. TAXACEAE S. Watthana 3202 Chiang Mai/Thailand
17 79631 Cephalotaxus mannii Hook.f. TAXACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097831 Chin State/Myanmar
18 127524 Cephalotaxus mannii Hook.f. TAXACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 2024 Chiang Rai/THAILAND
19 27282 Cephalotaxus mannii Hook.f. TAXACEAE Sunthorn H170 Loei/Thailand
20 132798 Cephalotaxus mannii Hook.f. TAXACEAE A. Nuammee 676 Chiang Rai/THAILAND
21 70961 Taxus baccata L. TAXACEAE Chusie Y. s.n. Montpellier/France
22 79403 Taxus mairei (Lem้e & H.L้v.) S.Y.Hu TAXACEAE Philip Thomas with Thin Maung Soe & U Pone Yin 193 Kachin State/Myanmar
23 79443 Taxus mairei (Lem้e & H.L้v.) S.Y.Hu TAXACEAE Philip Thomas with Thin Maung Soe & U Pone Yin 291 Kachin State/Myanmar
24 79450 Taxus mairei (Lem้e & H.L้v.) S.Y.Hu TAXACEAE Philip Thomas with Thin Maung Soe & U Pone Yin 310 Kachin State/Myanmar
25 79451 Taxus mairei (Lem้e & H.L้v.) S.Y.Hu TAXACEAE Philip Thomas with Thin Maung Soe & U Pone Yin 311 Kachin State/Myanmar
26 13910 Taxus sp. TAXACEAE W. Nanakorn et al. 13910 Chiang Mai/Thailand
27 60724 Taxus wallichiana Zucc. var. mairei ( Lem้e & H.L้v. ) L.K.Fu & Nan Li TAXACEAE Ling Shein Man 087833 Chin State/Myanmar
28 61799 Taxus wallichiana Zucc. var. mairei ( Lem้e & H.L้v. ) L.K.Fu & Nan Li TAXACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086944 Chin State/Myanmar
29 60504 Taxus wallichiana Zucc. var. mairei ( Lem้e & H.L้v. ) L.K.Fu & Nan Li TAXACEAE Ling Shein Man 088180 Chin State/Myanmar
30 26728 Torreya nucifera (L.) Siebold & Zucc. TAXACEAE Y. Koukami 6431 Japan
31 64786 Torreya nucifera (L.) Siebold & Zucc. TAXACEAE M. Watanabe, K. Yamaoka et al. FOK-058155 Kochi/Japan