ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 42737 Camellia caudata Wall. THEACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6202 Uttaradit/Thailand
2 13675 Camellia connata (Craib) Craib THEACEAE P. Suksathan 1446 Chiang Mai/Thailand
3 45684 Camellia connata (Craib) Craib THEACEAE D. Khrueasan MS-236 Chiang Mai/Thailand
4 129259 Camellia connata (Craib) Craib THEACEAE Akharasit Bunsongthae 94 Chiang Mai/THAILAND
5 131051 Camellia connata (Craib) Craib THEACEAE P. Srisanga 4616 Chiang Mai/THAILAND
6 42621 Camellia connata (Craib) Craib THEACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6104 Uttaradit/Thailand
7 84127 Camellia connata (Craib) Craib THEACEAE W. Pongamornkul 4913 Chiang Mai/Thailand
8 35143 Camellia connata (Craib) Craib THEACEAE W. Pongamornkul 2735 Chiang Mai/Thailand
9 37070 Camellia connata (Craib) Craib THEACEAE P. Suksathan 4639 Phitsanulok/Thailand
10 37391 Camellia connata (Craib) Craib THEACEAE S. Watthana 2735 Chiang Mai/Thailand
11 135657 Camellia fraterna Hance THEACEAE Fumihiro Konta, Si Jun Hao CH- 2210 CHINA
12 135671 Camellia grijsii Hance THEACEAE Fumihiro Konta, Si Jun Hao CH- 2245 CHINA
13 15962 Camellia japonica L. THEACEAE P. Suksathan & David J. Middleton 1873 Chiang Mai/Thailand
14 26532 Camellia japonica L. THEACEAE M. Tashiro et al. FOK-056325 Kochi/Japan
15 57508 Camellia japonica L. THEACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto, S. Okunomiya et al. FOK-064600 Kochi/Japan
16 275 Camellia japonica L. THEACEAE W. Nanakorn et al. 275 Chiang Mai/Thailand
17 26927 Camellia japonica L. THEACEAE M. Nomura FOK-611571 Kochi/Japan
18 54285 Camellia japonica L. THEACEAE M. Takahashi FOK-605177 Kochi/Japan
19 52006 Camellia japonica L. THEACEAE K. Horiuchi et al. FOK-035033 Kochi/Japan
20 117855 Camellia kissi Wall. THEACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-225 Sainyabuli/LAOS
21 121504 Camellia kissi Wall. THEACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1124 Bueng Kan/Thailand
22 43240 Camellia kissi Wall. var. confusa (Craib) T. L. Ming THEACEAE Wang Hong 7441 Yunnan/China
23 44603 Camellia kissi Wall. var. confusa (Craib) T. L. Ming THEACEAE Wang Hong 7007 Yunnan/China
24 42252 Camellia kissi Wall. var. confusa (Craib) T. L. Ming THEACEAE Wang Hong 7437 Yunnan/China
25 42170 Camellia leptophylla S.Ye Liang ex Hung T.Chang THEACEAE Wang Hong 7820 Yunnan/China
26 120686 Camellia oleifera Abel. THEACEAE N. Muangyen 2668 Nan/Thailand
27 43043 Camellia oleifera Abel. THEACEAE Zhou Shi-shun 3067 Yunnan/China
28 60323 Camellia oleifera Abel. THEACEAE Zhou-Shishun 3067 Yunnan/China
29 40508 Camellia oleifera Abel. THEACEAE J.F. Maxwell 09-32 Chiang Rai/Thailand
30 2596 Camellia oleifera Abel. var. confusa (Craib) Sealy THEACEAE W. Nanakorn et al. 2596 Chiang Mai/Thailand
31 42677 Camellia oleifera Abel. var. confusa (Craib) Sealy THEACEAE Jatupol K. 09-503 Chiang Mai/Thailand
32 36518 Camellia oleifera Abel. var. confusa (Craib) Sealy THEACEAE C. Maknoi 1838 Loei/Thailand
33 12269 Camellia oleifera Abel. var. confusa (Craib) Sealy THEACEAE P. Srisanga 294 Nan/Thailand
34 12268 Camellia oleifera Abel. var. confusa (Craib) Sealy THEACEAE P. Srisanga 293 Nan/Thailand
35 10474 Camellia oleifera Abel. var. confusa (Craib) Sealy THEACEAE P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 133 Loei/Thailand
36 35892 Camellia oleifera Abel. var. confusa (Craib) Sealy THEACEAE Jatupol K. 08-233 Chiang Mai/Thailand
37 73621 Camellia oleifera Abel. var. confusa (Craib) Sealy THEACEAE W. Pongamornkul 04031 Mae Hong Son/Thailand
38 92557 Camellia oleifera Abel. var. confusa (Craib) Sealy THEACEAE W. Pongamornkul 5360 Chiang Mai/Thailand
39 14550 Camellia oleifera Abel. var. confusa (Craib) Sealy THEACEAE P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 762 Nan/Thailand
40 8032 Camellia oleifera Abel. var. confusa (Craib) Sealy THEACEAE W. Nanakorn et al. 8032 Loei/Thailand
41 18867 Camellia oleifera Abel. var. confusa (Craib) Sealy THEACEAE W. Pongamornkul 577 Mae Hong Son/Thailand
42 88201 Camellia oleifera Abel. var. confusa (Craib) Sealy THEACEAE W. Pongamornkul 5207 Chiang Mai/Thailand
43 42696 Camellia oleifera Abel. var. confusa (Craib) Sealy THEACEAE Jatupol K. 10-522 Chiang Mai/Thailand
44 129336 Camellia pleurocarpa (Gagnep.) Sealy THEACEAE Akharasit Bunsongthae 195 Chiang Mai/THAILAND
45 84114 Camellia pleurocarpa (Gagnep.) Sealy THEACEAE W. Pongamornkul 4900 Chiang Mai/Thailand
46 109494 Camellia salicifolia Champ. ex Benth. THEACEAE T.Y.A.Yang, S.C.Chen & K.P.Hsieh 17190 Taiwan
47 101017 Camellia sasanqua Thunb. ex Murray THEACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-062671 Shikoku/Japan
48 33458 Camellia sasanqua Thunb. ex Murray THEACEAE K. Kuroiwa et al. FOK-074860 Kochi/Japan
49 26330 Camellia sasanqua Thunb. ex Murray THEACEAE Y. Koukami et al. FOK-063487 Kochi/Japan
50 126696 Camellia sinensis (L.) Kuntze THEACEAE Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 10058 Chiang Mai/THAILAND
51 51200 Camellia sinensis (L.) Kuntze THEACEAE W. Pongamornkul 2806 Chiang Rai/Thailand
52 35855 Camellia sinensis (L.) Kuntze THEACEAE C. Maknoi 1787 Loei/Thailand
53 47353 Camellia sinensis (L.) Kuntze THEACEAE M. Inyaritt & S. Sittipracharat 020 Chiang Mai/Thailand
54 65051 Camellia sinensis (L.) Kuntze THEACEAE K. Srithi 507 Nan/Thailand
55 27750 Camellia sinensis (L.) Kuntze THEACEAE C. Maknoi 936 Phitsanulok/Thailand
56 33681 Camellia sinensis (L.) Kuntze THEACEAE M. Nomura FOK-612972 Kochi/Japan
57 30096 Camellia sinensis (L.) Kuntze THEACEAE S. Watthana 2367 Chiang Rai/Thailand
58 107415 Camellia sinensis (L.) Kuntze THEACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-182 Phongsaly/Laos
59 59399 Camellia sinensis (L.) Kuntze THEACEAE Romklao Botanical Garden 0005/2553 Phitsanulok/Thailand
60 104327 Camellia sinensis (L.) Kuntze THEACEAE S. Kamonnate 897 Chiang Mai/Thailand
61 26137 Camellia sinensis (L.) Kuntze THEACEAE T. Hosokawa FOK-610195 Kochi/Japan
62 54315 Camellia sinensis (L.) Kuntze THEACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-058553 Kochi/Japan
63 45519 Camellia sinensis (L.) Kuntze THEACEAE N. Romkham 169 Lamphun/Thailand
64 74217 Camellia sinensis (L.) Kuntze THEACEAE Zhou-Shishun 7525 Yunnan/China
65 113621 Camellia sinensis (L.) Kuntze THEACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-322 Phongsaly/LAOS
66 42678 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Royle ex Hook.) Steenis THEACEAE Jatupol K. 09-504 Chiang Mai/Thailand
67 138428 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Royle ex Hook.) Steenis THEACEAE K. Inthamma 1704 Loei/THAILAND
68 29745 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Royle ex Hook.) Steenis THEACEAE C. Maknoi 1066 Loei/Thailand
69 40435 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Royle ex Hook.) Steenis THEACEAE C. Maknoi 2806 Loei/Thailand
70 77549 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Royle ex Hook.) Steenis THEACEAE M. Norsaengsri 10930 Mae Hong Son/Thailand
71 27664 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Royle ex Hook.) Steenis THEACEAE C. Maknoi 850 Loei/Thailand
72 78107 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Royle ex Hook.) Steenis THEACEAE W. Pongamornkul 4452 Chiang Mai/Thailand
73 17871 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Royle ex Hook.) Steenis THEACEAE W. Pongamornkul 534 Chiang Mai/Thailand
74 105873 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Royle ex Hook.) Steenis THEACEAE Pimsiri PN113 Chiang Mai/Thailand
75 20393 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Royle ex Hook.) Steenis THEACEAE P. Thongson 138 Nan/Thailand
76 30606 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Royle ex Hook.) Steenis THEACEAE P. Suksathan 4226 Chiang Mai/Thailand
77 34223 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Royle ex Hook.) Steenis THEACEAE W. Pongamornkul 2147 Chiang Mai/Thailand
78 88372 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Royle ex Hook.) Steenis THEACEAE N. Muangyen 224 Chiang Rai/Thailand
79 32069 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Royle ex Hook.) Steenis THEACEAE Pranee Palee 1058 Chiang Rai/Thailand
80 52884 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Royle ex Hook.) Steenis THEACEAE Yin-Jiantao 1368 Yunnan/China
81 6304 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Royle ex Hook.) Steenis THEACEAE W. Nanakorn et al. 6304 Loei/Thailand
82 10148 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Royle ex Hook.) Steenis THEACEAE P. Thongson 81 Nan/Thailand
83 40367 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Royle ex Hook.) Steenis THEACEAE C. Maknoi 2738 Loei/Thailand
84 38413 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Royle ex Hook.) Steenis THEACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2185 Loei/Thailand
85 62637 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Royle ex Hook.) Steenis THEACEAE W. Pongamornkul & Lisa (D17) 2890 Chiang Mai/Thailand
86 56767 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Royle ex Hook.) Steenis THEACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1957 Nan/Thailand
87 44426 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Royle ex Hook.) Steenis THEACEAE Zhou Shi-shun 3535 Yunnan/China
88 63384 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Royle ex Hook.) Steenis THEACEAE Zhou-Shishun 7547 Yunnan/China
89 127517 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Royle ex Hook.) Steenis THEACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 2017 Chiang Rai/THAILAND
90 137689 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Royle ex Hook.) Steenis THEACEAE K. Inthamma 1273 Uttaradit/THAILAND
91 37179 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Royle ex Hook.) Steenis THEACEAE C. Maknoi 2061 Loei/Thailand
92 112361 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Royle ex Hook.) Steenis THEACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1138 Chiang Rai/Thailand
93 137660 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Royle ex Hook.) Steenis THEACEAE K. Inthamma 1244 Uttaradit/THAILAND
94 73996 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Royle ex Hook.) Steenis THEACEAE K. Khwan 093 Chiang Mai/Thailand
95 1808 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Royle ex Hook.) Steenis THEACEAE W. Nanakorn et al. 1808 Chiang Mai/Thailand
96 140 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Royle ex Hook.) Steenis THEACEAE W. Nanakorn et al. 140 Chiang Mai/Thailand
97 113141 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Royle ex Hook.) Steenis THEACEAE Rattana Muangrat 3 Chiang Rai/Thailand
98 35557 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Royle ex Hook.) Steenis THEACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8385 Mae Hong Son/Thailand
99 73625 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Royle ex Hook.) Steenis THEACEAE W. Pongamornkul 04035 Mae Hong Son/Thailand
100 1901 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Royle ex Hook.) Steenis THEACEAE W. Nanakorn et al. 1901 Chiang Mai/Thailand