ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 42737 Camellia caudata Wall. THEACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6202 Uttaradit/Thailand
2 13675 Camellia connata (Craib) Craib THEACEAE P. Suksathan 1446 Chiang Mai/Thailand
3 37391 Camellia connata (Craib) Craib THEACEAE S. Watthana 2735 Chiang Mai/Thailand
4 84127 Camellia connata (Craib) Craib THEACEAE W. Pongamornkul 4913 Chiang Mai/Thailand
5 37070 Camellia connata (Craib) Craib THEACEAE P. Suksathan 4639 Phitsanulok/Thailand
6 35143 Camellia connata (Craib) Craib THEACEAE W. Pongamornkul 2735 Chiang Mai/Thailand
7 42621 Camellia connata (Craib) Craib THEACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6104 Uttaradit/Thailand
8 129259 Camellia connata (Craib) Craib THEACEAE Akharasit Bunsongthae 94 Chiang Mai/THAILAND
9 45684 Camellia connata (Craib) Craib THEACEAE D. Khrueasan MS-236 Chiang Mai/Thailand
10 57508 Camellia japonica L. THEACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto, S. Okunomiya et al. FOK-064600 Kochi/Japan
11 26927 Camellia japonica L. THEACEAE M. Nomura FOK-611571 Kochi/Japan
12 26532 Camellia japonica L. THEACEAE M. Tashiro et al. FOK-056325 Kochi/Japan
13 15962 Camellia japonica L. THEACEAE P. Suksathan & David J. Middleton 1873 Chiang Mai/Thailand
14 54285 Camellia japonica L. THEACEAE M. Takahashi FOK-605177 Kochi/Japan
15 52006 Camellia japonica L. THEACEAE K. Horiuchi et al. FOK-035033 Kochi/Japan
16 275 Camellia japonica L. THEACEAE W. Nanakorn et al. 275 Chiang Mai/Thailand
17 121504 Camellia kissi Wall. THEACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1124 Bueang Kan/Thailand
18 117855 Camellia kissi Wall. THEACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-225 Sainyabuli/LAOS
19 44603 Camellia kissi Wall. var. confusa (Craib) T. L. Ming THEACEAE Wang Hong 7007 Yunnan/China
20 42252 Camellia kissi Wall. var. confusa (Craib) T. L. Ming THEACEAE Wang Hong 7437 Yunnan/China
21 43240 Camellia kissi Wall. var. confusa (Craib) T. L. Ming THEACEAE Wang Hong 7441 Yunnan/China
22 42170 Camellia leptophylla S.Ye Liang ex Hung T.Chang THEACEAE Wang Hong 7820 Yunnan/China
23 40508 Camellia oleifera Abel. THEACEAE J.F. Maxwell 09-32 Chiang Rai/Thailand
24 60323 Camellia oleifera Abel. THEACEAE Zhou-Shishun 3067 Yunnan/China
25 43043 Camellia oleifera Abel. THEACEAE Zhou Shi-shun 3067 Yunnan/China
26 120686 Camellia oleifera Abel. THEACEAE N. Muangyen 2668 Nan/Thailand
27 36518 Camellia oleifera Abel. var. confusa (Craib) Sealy THEACEAE C. Maknoi 1838 Loei/Thailand
28 14550 Camellia oleifera Abel. var. confusa (Craib) Sealy THEACEAE P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 762 Nan/Thailand
29 18867 Camellia oleifera Abel. var. confusa (Craib) Sealy THEACEAE W. Pongamornkul 577 Mae Hong Son/Thailand
30 2596 Camellia oleifera Abel. var. confusa (Craib) Sealy THEACEAE W. Nanakorn et al. 2596 Chiang Mai/Thailand
31 92557 Camellia oleifera Abel. var. confusa (Craib) Sealy THEACEAE W. Pongamornkul 5360 Chiang Mai/Thailand
32 88201 Camellia oleifera Abel. var. confusa (Craib) Sealy THEACEAE W. Pongamornkul 5207 Chiang Mai/Thailand
33 73621 Camellia oleifera Abel. var. confusa (Craib) Sealy THEACEAE W. Pongamornkul 04031 Mae Hong Son/Thailand
34 42696 Camellia oleifera Abel. var. confusa (Craib) Sealy THEACEAE Jatupol K. 10-522 Chiang Mai/Thailand
35 42677 Camellia oleifera Abel. var. confusa (Craib) Sealy THEACEAE Jatupol K. 09-503 Chiang Mai/Thailand
36 35892 Camellia oleifera Abel. var. confusa (Craib) Sealy THEACEAE Jatupol K. 08-233 Chiang Mai/Thailand
37 12269 Camellia oleifera Abel. var. confusa (Craib) Sealy THEACEAE P. Srisanga 294 Nan/Thailand
38 8032 Camellia oleifera Abel. var. confusa (Craib) Sealy THEACEAE W. Nanakorn et al. 8032 Loei/Thailand
39 12268 Camellia oleifera Abel. var. confusa (Craib) Sealy THEACEAE P. Srisanga 293 Nan/Thailand
40 10474 Camellia oleifera Abel. var. confusa (Craib) Sealy THEACEAE P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 133 Loei/Thailand
41 84114 Camellia pleurocarpa (Gagnep.) Sealy THEACEAE W. Pongamornkul 4900 Chiang Mai/Thailand
42 129336 Camellia pleurocarpa (Gagnep.) Sealy THEACEAE Akharasit Bunsongthae 195 Chiang Mai/THAILAND
43 109494 Camellia salicifolia Champ. ex Benth. THEACEAE T.Y.A.Yang, S.C.Chen & K.P.Hsieh 17190 Taiwan
44 101017 Camellia sasanqua Thunb. ex Murray THEACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-062671 Shikoku/Japan
45 33458 Camellia sasanqua Thunb. ex Murray THEACEAE K. Kuroiwa et al. FOK-074860 Kochi/Japan
46 26330 Camellia sasanqua Thunb. ex Murray THEACEAE Y. Koukami et al. FOK-063487 Kochi/Japan
47 73625 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. THEACEAE W. Pongamornkul 04035 Mae Hong Son/Thailand
48 30606 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. THEACEAE P. Suksathan 4226 Chiang Mai/Thailand
49 30416 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. THEACEAE W. Pongamornkul 1924 Chiang Mai/Thailand
50 62637 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. THEACEAE W. Pongamornkul & Lisa (D17) 2890 Chiang Mai/Thailand
51 63384 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. THEACEAE Zhou-Shishun 7547 Yunnan/China
52 20393 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. THEACEAE P. Thongson 138 Nan/Thailand
53 32069 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. THEACEAE Pranee Palee 1058 Chiang Rai/Thailand
54 71966 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. THEACEAE Ratchuporn Spanuchat s.n. Nan/Thailand
55 1808 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. THEACEAE W. Nanakorn et al. 1808 Chiang Mai/Thailand
56 40435 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. THEACEAE C. Maknoi 2806 Loei/Thailand
57 88372 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. THEACEAE N. Muangyen 224 Chiang Rai/Thailand
58 10148 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. THEACEAE P. Thongson 81 Nan/Thailand
59 6304 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. THEACEAE W. Nanakorn et al. 6304 Loei/Thailand
60 27664 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. THEACEAE C. Maknoi 850 Loei/Thailand
61 8617 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. THEACEAE W. Nanakorn et al. 8617 Sukhothai/Thailand
62 73996 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. THEACEAE K. Khwan 093 Chiang Mai/Thailand
63 140 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. THEACEAE W. Nanakorn et al. 140 Chiang Mai/Thailand
64 56767 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. THEACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1957 Nan/Thailand
65 113141 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. THEACEAE Rattana Muangrat 3 Chiang Rai/Thailand
66 112361 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. THEACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1138 Chiang Rai/Thailand
67 35557 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. THEACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8385 Mae Hong Son/Thailand
68 44426 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. THEACEAE Zhou Shi-shun 3535 Yunnan/China
69 78107 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. THEACEAE W. Pongamornkul 4452 Chiang Mai/Thailand
70 77549 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. THEACEAE M. Norsaengsri 10930 Mae Hong Son/Thailand
71 37179 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. THEACEAE C. Maknoi 2061 Loei/Thailand
72 42678 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. THEACEAE Jatupol K. 09-504 Chiang Mai/Thailand
73 38413 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. THEACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2185 Loei/Thailand
74 44941 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. THEACEAE Piyawan Winichainan HN1251 Chiang Mai/Thailand
75 127517 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. THEACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 2017 Chiang Rai/THAILAND
76 29745 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. THEACEAE C. Maknoi 1066 Loei/Thailand
77 40367 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. THEACEAE C. Maknoi 2738 Loei/Thailand
78 17871 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. THEACEAE W. Pongamornkul 534 Chiang Mai/Thailand
79 60980 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. THEACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086618 Chin State/Myanmar
80 1901 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. THEACEAE W. Nanakorn et al. 1901 Chiang Mai/Thailand
81 105873 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. THEACEAE Pimsiri PN113 Chiang Mai/Thailand
82 52884 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. THEACEAE Yin-Jiantao 1368 Yunnan/China
83 34223 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. THEACEAE W. Pongamornkul 2147 Chiang Mai/Thailand
84 74217 Camellia sinensis (L.) O. Kuntze THEACEAE Zhou-Shishun 7525 Yunnan/China
85 47353 Camellia sinensis (L.) O. Kuntze THEACEAE M. Inyaritt & S. Sittipracharat 020 Chiang Mai/Thailand
86 54315 Camellia sinensis (L.) O. Kuntze THEACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-058553 Kochi/Japan
87 33681 Camellia sinensis (L.) O. Kuntze THEACEAE M. Nomura FOK-612972 Kochi/Japan
88 104327 Camellia sinensis (L.) O. Kuntze THEACEAE S. Kamonnate 897 Chiang Mai/Thailand
89 113621 Camellia sinensis (L.) O. Kuntze THEACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-322 Phongsaly/LAOS
90 27750 Camellia sinensis (L.) O. Kuntze THEACEAE C. Maknoi 936 Phitsanulok/Thailand
91 35855 Camellia sinensis (L.) O. Kuntze THEACEAE C. Maknoi 1787 Loei/Thailand
92 26137 Camellia sinensis (L.) O. Kuntze THEACEAE T. Hosokawa FOK-610195 Kochi/Japan
93 65051 Camellia sinensis (L.) O. Kuntze THEACEAE K. Srithi 507 Nan/Thailand
94 59399 Camellia sinensis (L.) O. Kuntze THEACEAE Romklao Botanical Garden 0005/2553 Phitsanulok/Thailand
95 30096 Camellia sinensis (L.) O. Kuntze THEACEAE S. Watthana 2367 Chiang Rai/Thailand
96 51200 Camellia sinensis (L.) O. Kuntze THEACEAE W. Pongamornkul 2806 Chiang Rai/Thailand
97 107415 Camellia sinensis (L.) O. Kuntze THEACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-182 Phongsaly/Laos
98 126696 Camellia sinensis (L.) O. Kuntze THEACEAE Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 10058 Chiang Mai/THAILAND
99 45519 Camellia sinensis (L.) O. Kuntze THEACEAE N. Romkham 169 Lamphun/Thailand
100 59584 Camellia sp. THEACEAE Romklao Botanical Garden 0190/2554 Uttaradit/Thailand