ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
301 117643 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-013 Sainyabuli/LAOS
302 128024 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE K. Inthamma 860 Loei/Thailand
303 7093 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE W. Nanakorn et al. 7093 Chiang Mai/Thailand
304 6218 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE W. Nanakorn et al. 6218 Chiang Mai/Thailand
305 124613 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE N. Muangyen 3190 Nan/Thailand
306 116535 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-159 Xaignabouri/LAOS
307 128013 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE K. Inthamma 849 Loei/Thailand
308 13899 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE P. Srisanga 602 Nan/Thailand
309 114255 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-071 Phongsaly/LAOS
310 14213 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE Morakot 001 Chiang Mai/Thailand
311 6262 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE W. Nanakorn et al. 6262 Loei/Thailand
312 113658 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-359 Phongsaly/LAOS
313 6230 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE W. Nanakorn et al. 6230 Chiang Mai/Thailand
314 113354 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-55 Phongsaly/LAOS
315 110782 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE N. Muangyen 1995 Nan/Thailand
316 10820 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE W. Nanakorn et al. 10820 Chiang Mai/Thailand
317 13327 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE McDonald et al. 5700 Kampot/Cambodia
318 73492 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE C. Lakoet 0652 Mae Hong Son/Thailand
319 68806 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089632 Chin State/Myanmar
320 69243 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE Zhou-Shishun 6873 Yunnan/China
321 69249 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE Zhou-Shishun 6864 Yunnan/China
322 69499 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE Zhou-Shishun 6965 Yunnan/China
323 69847 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE Hidetoshi Nagamasu, Koji Yonekura, Tetsuo Ooi-Toma & Shing Maung 035628 Chin State/Myanmar
324 27892 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE K. Wangwasit 050615-36 Ubon Ratchathani/Thailand
325 73012 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE M. Norsaengsri 10793 Mae Hong Son/Thailand
326 62783 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE M. Norsaengsri 9995 Mae Hong Son/Thailand
327 73671 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE W. Pongamornkul 04081 Mae Hong Son/Thailand
328 38675 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE S. Watthana 2899 Phangnga/Thailand
329 76393 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094209 Chin State/Myanmar
330 37116 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE C. Maknoi 1998 Loei/Thailand
331 93401 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE Alisa Narai 13 Chiang Mai/Thailand
332 79177 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-372 Xaignabouri/Laos
333 71968 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE Ratchuporn Spanuchat s.n. Nan/Thailand
334 59847 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE Romklao Botanical Garden 0238/2554 Phitsanulok/Thailand
335 49807 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE M. Norsaengsri 6326 Uttaradit/Thailand
336 51796 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7850 Chiang Rai/Thailand
337 47306 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE Chusie KY38 Mae Hong Son/Thailand
338 46424 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE P. Wessumritt & S. Sawangsawat 92 Trat/Thailand
339 45685 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE D. Khrueasan MS39 Chiang Mai/Thailand
340 52723 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE C. Maknoi 2892 Phitsanulok/Thailand
341 68771 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089594 Chin State/Myanmar
342 44950 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE Piyawan Winichainan HN1252 Chiang Mai/Thailand
343 66452 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE W. Pongamornkul 3443 Mae Hong Son/Thailand
344 61583 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE Ling Shein Man 087231 Chin State/Myanmar
345 43910 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE S. Gardner, P. Sidisunthorn & P. Tippayasri ST1249 Phangnga/Thailand
346 62450 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE Romklao Botanical Garden 0390/2554 Phitsanulok/Thailand
347 61835 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE Ling Shein Man 086977 Chin State/Myanmar
348 62492 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE Romklao Botanical Garden 0432/2555 Phitsanulok/Thailand
349 35937 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE Jatupol K. 08-278 Chiang Mai/Thailand
350 53545 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE Yin-Jiantao 1260 Yunnan/China
351 89482 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE W. Pongamornkul 5582 Chiang Mai/Thailand
352 30792 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE J.F. Maxwell 06-1022 Chiang Rai/Thailand
353 95944 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE P. Phaosrichai 342 Tak/Thailand
354 29453 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE C. Glamwaewwong 1313 Chiang Mai/Thailand
355 30678 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE P. Suksathan 4298 Chiang Mai/Thailand
356 94180 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE W. Pongamornkul 5880 Chiang Mai/Thailand
357 56010 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8625 Bueang Kan/Thailand
358 91407 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE AM s.n. Chiang Mai/Thailand
359 90379 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-301 Luang Prabang/Laos
360 78261 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE V. Nguanchoo 503 Chiang Mai/Thailand
361 98507 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-387 Luang Prabang/Laos
362 98317 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-197 Luang Prabang/Laos
363 98219 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-099 Luang Prabang/Laos
364 30166 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-31B Phongsaly/Laos
365 33220 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE Jatupol K. 07-001 Chiang Mai/Thailand
366 80358 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-173 Shan State/Myanmar
367 89240 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE C. Maknoi 4034 Chiang Mai/Thailand
368 84054 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE W. Pongamornkul 4840 Chiang Mai/Thailand
369 83090 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE W. Pongamornkul 4625 Chiang Mai/Thailand
370 83071 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE W. Pongamornkul 4606 Chiang Mai/Thailand
371 82052 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE M. Norsaengsri 12085 Phayao/Thailand
372 35072 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE W. Pongamornkul 1876 Mae Hong Son/Thailand
373 81392 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE M. Norsaengsri 12187 Chiang Mai/Thailand
374 80984 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettoelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097751 Chin State/Myanmar
375 80983 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097282 Chin State/Myanmar
376 80879 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE K. Phoutthavong et al. 572 Luang Prabang/Laos
377 80760 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE K. Phoutthavong et al. 551 Luang Prabang/Laos
378 35517 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8341 Mae Hong Son/Thailand
379 80514 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-329 Shan State/Myanmar
380 31990 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE Pranee Palee 908 Chiang Rai/Thailand
381 57471 Stewartia monadelpha Siebold et Zucc. THEACEAE T. Hosokawa et al. FOK-073904 Kochi/Japan
382 32995 Stewartia monadelpha Siebold et Zucc. THEACEAE K. Kuroiwa, T. Morino et al. FOK-074442 Kochi/Japan
383 32925 Stewartia monadelpha Siebold et Zucc. THEACEAE T. Hosokawa et al. FOK-073904 Kochi/Japan
384 52003 Stewartia pseudocamellia Maxim., THEACEAE K. Kuroiwa et al. FOK-080145 Kochi/Japan
385 47633 Stewartia serrata Maxim. THEACEAE M. Watanabe, A. Sakamoto et al. FOK-067384 Kochi/Japan
386 101020 Stewartia serrata Maxim. THEACEAE N. Inagaki et al. FOK-073049 Shikoku/Japan
387 106084 Stewartia serrata Maxim. THEACEAE Takemi Shimizu, Fumihiro Konta, Aya Utano 01-109 Japan
388 64271 Tutcheria sophiae (Hu) Hung T. Chang THEACEAE Li-Jianwu 1201 Yunnan/China