ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 24615 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE C. Glamwaewwong 803 Chiang Mai/Thailand
2 64593 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE W. Pongamornkul & Lisa (P.23) 3144 Chiang Mai/Thailand
3 6757 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE W. Nanakorn et al. 6757 Chiang Mai/Thailand
4 14319 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE W. Pongamornkul, S. Watthana & P. Kumphet 405 Chiang Mai/Thailand
5 28270 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE K. Kertsawang 599 Rayong/Thailand
6 15349 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE W. Pongamornkul, S. Watthana & R. Panya 456 Chiang Mai/Thailand
7 24783 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE K. Kertsawang 340 Rayong/Thailand
8 28325 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 220804-38 Oudomxay/Laos
9 43649 Aquilaria malaccensis Lam. THYMELAEACEAE S. Gardner & P. Sidisunthron ST0345 Trang/Thailand
10 44039 Aquilaria malaccensis Lam. THYMELAEACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn St1806 Trang/Thailand
11 95054 Aquilaria rugosa K. Le-Cong & Kessler THYMELAEACEAE Chusie & Khwanruethai Kamfachuea PMO078 Chiang Mai/Thailand
12 30983 Aquilaria rugosa K. Le-Cong & Kessler THYMELAEACEAE K. Kertsawang 689 Chiang Mai/Thailand
13 34067 Aquilaria rugosa K. Le-Cong & Kessler THYMELAEACEAE W. Pongamornkul 1992 Chiang Mai/Thailand
14 30984 Aquilaria sp. THYMELAEACEAE K. Kertsawang 690 Chiang Mai/Thailand
15 47394 Aquilaria sp. THYMELAEACEAE P. Wessumritt & S. Sawangsawat 65 Rayong/Thailand
16 1781 Aquilaria sp. THYMELAEACEAE W. Nanakorn et al. 1781 Chiang Mai/Thailand
17 27386 Aquilaria sp. THYMELAEACEAE P. Kumphet sn. 70 Chiang Mai/Thailand
18 108737 Daphne arisanensis Hayata THYMELAEACEAE C.H.Chen, C.M. Wang, S.Y.Hsu & C.Y.Cheng 05109 Taiwan
19 64275 Daphne bholua Buch.-Ham. ex D.Don THYMELAEACEAE Li-Jianwu 1183 Yunnan/China
20 17124 Daphne composita (L.f.) Gilg THYMELAEACEAE P. Suksathan 2453 Yala/Thailand
21 6179 Daphne composita (L.f.) Gilg THYMELAEACEAE W. Nanakorn et al. 6179 Chiang Mai/Thailand
22 52203 Daphne composita (L.f.) Gilg THYMELAEACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1445 Nan/Thailand
23 49948 Daphne composita (L.f.) Gilg THYMELAEACEAE M. Norsaengsri 6468 Uttaradit/Thailand
24 16909 Daphne composita (L.f.) Gilg THYMELAEACEAE P. Suksathan 2318 Phitsanulok/Thailand
25 43617 Daphne composita (L.f.) Gilg THYMELAEACEAE S. Gardner ST2760 Nakhon Si Thammarat/Thailand
26 36570 Daphne composita (L.f.) Gilg THYMELAEACEAE C. Maknoi 1890 Loei/Thailand
27 36490 Daphne composita (L.f.) Gilg THYMELAEACEAE C. Maknoi 1810 Loei/Thailand
28 22479 Daphne composita (L.f.) Gilg THYMELAEACEAE P. Srisanga 2318 Nan/Thailand
29 34028 Daphne composita (L.f.) Gilg THYMELAEACEAE S. Watthana 2630 Chanthaburi/Thailand
30 15320 Daphne composita (L.f.) Gilg THYMELAEACEAE P. Suksathan 1600 Chiang Mai/Thailand
31 69368 Daphne holosericea (Diels) Hamaya THYMELAEACEAE Zhou-Shishun 5331 Yunnan/China
32 69281 Daphne holosericea (Diels) Hamaya THYMELAEACEAE Zhou-Shishun 5353 Yunnan/China
33 32765 Daphne kiusiana Miq. THYMELAEACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-072298 Kochi/Japan
34 47512 Daphne kiusiana Miq. THYMELAEACEAE S. Kobayashi, N. Kuroiwa, Y. Kurahashi et al. FOK-070940 Kochi/Japan
35 54283 Daphne kiusiana Miq. THYMELAEACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-072298 Kochi/Japan
36 26935 Daphne kiusiana Miq. THYMELAEACEAE M. Nomura FOK-611551 Kochi/Japan
37 109328 Daphne kiusiana Miq. THYMELAEACEAE K. Akai FOK-610911 Japan
38 80986 Daphne papyracea Wall. ex Steud. emend. Smith & Cave THYMELAEACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097060 Chin State/Myanmar
39 61069 Daphne papyracea Wall. ex Steud. emend. Smith & Cave THYMELAEACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086727 Chin State/Myanmar
40 79445 Daphne papyracea Wall. ex Steud. emend. Smith & Cave THYMELAEACEAE Philip Thomas with Thin Maung Soe & U Pone Yin 296 Kachin State/Myanmar
41 71736 Daphne papyracea Wall. ex W.W.Sm. & Cave var. duclouxii Lecomte THYMELAEACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091186 Chin State/Myanmar
42 69733 Daphne papyracea Wall. ex W.W.Sm. & Cave var. duclouxii Lecomte THYMELAEACEAE Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Tun Tin, Ling Shein Man & Law Shein 084053 Chin State/Myanmar
43 56313 Daphne sp. THYMELAEACEAE M. Norsaengsri 8793 Chiang Mai/Thailand
44 48995 Daphne sp. THYMELAEACEAE Gen Murata, Kunio Iwatsuki, Chamlong Phengklai & Charal Charamphol T-16048 Chiang Mai/Thailand
45 18755 Daphne sp. THYMELAEACEAE P. Srisanga 1913 Nan/Thailand
46 76334 Daphne sp. THYMELAEACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094128 Chin State/Myanmar
47 80985 Daphne sp. THYMELAEACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097487 Chin State/Myanmar
48 59950 Daphne sp. THYMELAEACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2109 Nan/Thailand
49 60526 Daphne sp. THYMELAEACEAE Ling Shein Man 088152 Chin State/Myanmar
50 60798 Daphne sp. THYMELAEACEAE Ling Shein Man 088214 Chin State/Myanmar
51 79627 Daphne sp. THYMELAEACEAE Philip Thomas with Thin Maung Soe & U Pone Yin 388 Kachin State/Myanmar
52 76089 Daphne sp. THYMELAEACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094912 Chin State/Myanmar
53 76055 Daphne sp. THYMELAEACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094822 Chin State/Myanmar
54 75952 Daphne sp. THYMELAEACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094726 Chin State/Myanmar
55 103737 Daphne sureil W.W. Smith & Cave THYMELAEACEAE E.D. Krismunriati, Sanda Maung, Thaw Min Min Moe, Tin Tin Mu & D.C. Thomas 351 Chiang Mai/Thailand
56 22203 Daphne sureil W.W. Smith & Cave THYMELAEACEAE P. Srisanga 2263 Nan/Thailand
57 21501 Daphne sureil W.W. Smith & Cave THYMELAEACEAE M. Norsaengsri 1746 Chiang Mai/Thailand
58 21174 Daphne sureil W.W. Smith & Cave THYMELAEACEAE P. Srisanga & C. Maknoi 2048 Nan/Thailand
59 126649 Daphne sureil W.W. Smith & Cave THYMELAEACEAE Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 10012 Chiang Mai/THAILAND
60 16166 Daphne sureil W.W. Smith & Cave THYMELAEACEAE N. Drechsler, C. Scholz 29 Chiang Mai/Thailand
61 49498 Daphne sureil W.W. Smith & Cave THYMELAEACEAE K. Iwatsuki, N. Fukuoka & A. Chintayungkun T-9674 Chiang Rai/Thailand
62 10288 Daphne sureil W.W. Smith & Cave THYMELAEACEAE W. Nanakorn et al. 10288 Chiang Mai/Thailand
63 2473 Daphne sureil W.W. Smith & Cave THYMELAEACEAE W. Nanakorn et al. 2473 Chiang Mai/Thailand
64 11987 Daphne sureil W.W. Smith & Cave THYMELAEACEAE W. Nanakorn et al. 11987 Chiang Mai/Thailand
65 2516 Daphne sureil W.W. Smith & Cave THYMELAEACEAE W. Nanakorn et al. 2516 Chiang Mai/Thailand
66 9734 Daphne sureil W.W. Smith & Cave THYMELAEACEAE W. Nanakorn et al. 9734 Chiang Mai/Thailand
67 7906 Daphne sureil W.W. Smith & Cave THYMELAEACEAE W. Nanakorn et al. 7906 Chiang Mai/Thailand
68 10307 Daphne sureil W.W. Smith & Cave THYMELAEACEAE W. Nanakorn et al. 10307 Chiang Mai/Thailand
69 126622 Daphne sureil W.W. Smith & Cave THYMELAEACEAE Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9982 Chiang Mai/THAILAND
70 10408 Daphne sureil W.W. Smith & Cave THYMELAEACEAE P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 85 Chiang Mai/Thailand
71 12227 Daphne sureil W.W. Smith & Cave THYMELAEACEAE W. La-ongsri 60 Chiang Mai/Thailand
72 13703 Daphne sureil W.W. Smith & Cave THYMELAEACEAE P. Suksathan 1474 Chiang Mai/Thailand
73 4423 Daphne sureil W.W. Smith & Cave THYMELAEACEAE W. Nanakorn et al. 4423 Chiang Mai/Thailand
74 7097 Daphne sureil W.W. Smith & Cave THYMELAEACEAE W. Nanakorn et al. 7097 Chiang Mai/Thailand
75 101024 Diplomorpha albiflora (Yatabe) Nakai THYMELAEACEAE Y. Yamashita, M. Tashito et al. FOK-079254 Shikoku/Japan
76 101022 Diplomorpha albiflora (Yatabe) Nakai THYMELAEACEAE Y. Yamashita et al. FOK-073246 Shikoku/Japan
77 109329 Diplomorpha ganpi (Siebold & Zucc.) Nakai THYMELAEACEAE M. Matsumoto et al. FOK-057585 Japan
78 101025 Diplomorpha ganpi (Siebold & Zucc.) Nakai THYMELAEACEAE M. Takahashi et al. FOK-061092 Shikoku/Japan
79 26084 Diplomorpha sikokiana (Franch. & Savat.) Honda THYMELAEACEAE M. Nomura FOK-609630 Kochi/Japan
80 109326 Diplomorpha sikokiana (Franch. & Savat.) Honda THYMELAEACEAE T. Matsuo FOK-608003 Japan
81 33652 Diplomorpha sikokiana (Franch. & Savat.) Honda THYMELAEACEAE M. Nomura FOK-612915 Kochi/Japan
82 54282 Diplomorpha sikokiana (Franch. & Savat.) Honda THYMELAEACEAE K. Yamaoka, M. Watanabe, A. Sakamoto et al. FOK-075068 Kochi/Japan
83 47710 Diplomorpha trichotoma (Thunb.) Nakai THYMELAEACEAE N. Inagaki et al. FOK-067731 Kochi/Japan
84 26253 Diplomorpha trichotoma (Thunb.) Nakai THYMELAEACEAE M. Matsumoto et al. 057585 Kochi/Japan
85 101023 Diplomorpha trichotoma (Thunb.) Nakai THYMELAEACEAE S. Kobayashi FOK-077918 Shikoku/Japan
86 32877 Diplomorpha trichotoma (Thunb.) Nakai THYMELAEACEAE S. Kamakura et al. FOK-073496 Kochi/Japan
87 47696 Diplomorpha trichotoma (Thunb.) Nakai THYMELAEACEAE T. Matsumoto et al. FOK-067704 Kochi/Japan
88 109325 Diplomorpha trichotoma (Thunb.) Nakai THYMELAEACEAE T. Matsumoto et al. FOK-060956 Japan
89 33634 Edgeworthia chrysantha Lindley THYMELAEACEAE M. Nomura FOK-612878 Kochi/Japan
90 54267 Edgeworthia chrysantha Lindley THYMELAEACEAE N. Inagaki et al. FOK-065083 Kochi/Japan
91 92016 Enkleia malaccensis Griff. THYMELAEACEAE K. Kertsawang 3581 Phrae/Thailand
92 84642 Enkleia malaccensis Griff. THYMELAEACEAE K. Kertsawang 3423 Kalasin/Thailand
93 8422 Enkleia siamensis (Kurz) Nevling THYMELAEACEAE W. Nanakorn et al. 8422 Khon Kaen/Thailand
94 8423 Enkleia siamensis (Kurz) Nevling THYMELAEACEAE W. Nanakorn et al. 8423 Khon Kaen/Thailand
95 66741 Enkleia siamensis (Kurz) Nevling THYMELAEACEAE C. Maknoi 4235 Uttaradit/Thailand
96 59824 Enkleia siamensis (Kurz) Nevling THYMELAEACEAE Romklao Botanical Garden 0215/2554 Uttaradit/Thailand
97 58006 Enkleia siamensis (Kurz) Nevling THYMELAEACEAE M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9108 Tak/Thailand
98 125045 Enkleia siamensis (Kurz) Nevling THYMELAEACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 667 Phrae/Thailand
99 122030 Enkleia siamensis (Kurz) Nevling THYMELAEACEAE W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1364 Khon Kaen/Thailand
100 125590 Enkleia siamensis (Kurz) Nevling THYMELAEACEAE N. Muangyen 3670 Lamphun/Thailand