ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 86762 Tropaeolum majus L. TROPAEOLACEAE C. Glamwaewwong 056/58 Chiang Mai/Thailand