ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 101626 Campylothelium nitidum Mull. Arg. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 759.2 Chiang Mai/Thailand
2 101625 Campylothelium nitidum Mull. Arg. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 628 Chiang Mai/Thailand
3 101624 Campylothelium nitidum Mull. Arg. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.35 Chiang Mai/Thailand
4 101623 Campylothelium nitidum Mull. Arg. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.129 Chiang Mai/Thailand
5 101621 Campylothelium nitidum Mull. Arg. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6299 Chiang Mai/Thailand
6 101622 Campylothelium nitidum Mull. Arg. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.128 Chiang Mai/Thailand
7 101627 Campylothelium sp. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6163.1 Chiang Mai/Thailand
8 106576 Campylothelium sp. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 7171 Chiang Mai/Thailand
9 106591 Campylothelium sp. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 7191 Chiang Mai/Thailand
10 103599 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.116 Chiang Mai/Thailand
11 103592 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.71 Chiang Mai/Thailand
12 103593 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.72 Chiang Mai/Thailand
13 103594 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.73 Chiang Mai/Thailand
14 103595 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.77 Chiang Mai/Thailand
15 103596 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.112 Chiang Mai/Thailand
16 103601 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.136 Chiang Mai/Thailand
17 103598 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.115 Chiang Mai/Thailand
18 103602 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.137 Chiang Mai/Thailand
19 103600 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.135 Chiang Mai/Thailand
20 103591 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.60 Chiang Mai/Thailand
21 103585 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.15 Chiang Mai/Thailand
22 97282 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Kansri Boonpragob et al. 1175 Chiang Mai/Thailand
23 103597 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.114 Chiang Mai/Thailand
24 103590 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.59 Chiang Mai/Thailand
25 103589 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.58 Chiang Mai/Thailand
26 103588 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.19 Chiang Mai/Thailand
27 103604 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.139 Chiang Mai/Thailand
28 103586 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.17 Chiang Mai/Thailand
29 103605 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.140 Chiang Mai/Thailand
30 103584 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.11 Chiang Mai/Thailand
31 103583 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.7 Chiang Mai/Thailand
32 103582 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.7 Chiang Mai/Thailand
33 103581 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.3 Chiang Mai/Thailand
34 103580 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.2 Chiang Mai/Thailand
35 97284 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Kansri Boonpragob et al. 2842 Chiang Mai/Thailand
36 97283 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Kansri Boonpragob et al. 2840 Chiang Mai/Thailand
37 103587 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.18 Chiang Mai/Thailand
38 103612 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 683 Chiang Mai/Thailand
39 103620 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 996 Chiang Mai/Thailand
40 103619 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 970 Chiang Mai/Thailand
41 103618 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 840 Chiang Mai/Thailand
42 103617 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 817 Chiang Mai/Thailand
43 103616 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 802 Chiang Mai/Thailand
44 103615 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 749 Chiang Mai/Thailand
45 103621 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6162 Chiang Mai/Thailand
46 103613 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 725 Chiang Mai/Thailand
47 106483 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 952 Chiang Mai/Thailand
48 103611 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 656 Chiang Mai/Thailand
49 103610 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 630 Chiang Mai/Thailand
50 103622 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura 6450 Chiang Mai/Thailand
51 103603 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.138 Chiang Mai/Thailand
52 103606 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.141 Chiang Mai/Thailand
53 103614 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 747 Chiang Mai/Thailand
54 106484 Laurera keralensis D.K. Upreti & A. Singh TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 188 Nakhon Ratchasima/Thailand
55 97285 Laurera madreporiformis (Eschw.) Riddle TRYPETHELIACEAE Kansri Boonpragob et al. 3999 Chiang Mai/Thailand
56 97286 Laurera madreporiformis (Eschw.) Riddle TRYPETHELIACEAE Kansri Boonpragob et al. 1720 Chiang Mai/Thailand
57 97287 Laurera madreporiformis (Eschw.) Riddle TRYPETHELIACEAE Kansri Boonpragob et al. 2466 Chiang Mai/Thailand
58 106486 Laurera madreporiformis (Eschw.) Riddle TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 965 Chiang Mai/Thailand
59 106487 Laurera madreporiformis (Eschw.) Riddle TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 511 Chiang Mai/Thailand
60 106488 Laurera madreporiformis (Eschw.) Riddle TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.21 Chiang Mai/Thailand
61 106489 Laurera madreporiformis (Eschw.) Riddle TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.22 Chiang Mai/Thailand
62 106490 Laurera madreporiformis (Eschw.) Riddle TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.23 Chiang Mai/Thailand
63 106491 Laurera madreporiformis (Eschw.) Riddle TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.63 Chiang Mai/Thailand
64 106485 Laurera madreporiformis (Eschw.) Riddle TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.64 Chiang Mai/Thailand
65 106492 Laurera meristospora (Mont. & Bosch) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5261 Loei/Thailand
66 106493 Laurera meristospora (Mont. & Bosch) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5359 Loei/Thailand
67 106494 Laurera meristosporoides (P.M. McCarthy & Vongshew.) Aptroot & Lucking TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5028 Chiang Mai/Thailand
68 106495 Laurera phaeomelodes (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6301 Tak/Thailand
69 103609 Laurera sp. TRYPETHELIACEAE Sasiwan Khamplew ss.55 Chiang Mai/Thailand
70 103608 Laurera sp. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura 6302 Tak/Thailand
71 106496 Laurera subdiscreta (Nyl.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Phanumat PT.46 Chiang Mai/Thailand
72 106497 Laurera subdiscreta (Nyl.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 657.1 Chiang Mai/Thailand
73 103607 Laurera subdiscreta (Nyl.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura 6451 Chiang Mai/Thailand
74 106498 Laurera subdiscreta (Nyl.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 685 Chiang Mai/Thailand
75 108291 Pseudopyrenula sp TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 812 Chiang Mai/Thailand
76 106569 Trypethelium sp. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 7162 Chiang Mai/Thailand