ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 34004 Boehmeria chiangmaiensis Yahara URTICACEAE J.F. Maxwell 08-40 Chiang Mai/Thailand
2 72250 Boehmeria clidemioides Miq. URTICACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094213 Chin State/Myanmar
3 10403 Boehmeria clidemioides Miq. URTICACEAE P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 80 Chiang Mai/Thailand
4 55312 Boehmeria clidemioides Miq. URTICACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8269 Chiang Rai/Thailand
5 48646 Boehmeria clidemioides Miq. URTICACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7397 Chiang Rai/Thailand
6 47956 Boehmeria clidemioides Miq. URTICACEAE M. Norsaengsri 7124 Tak/Thailand
7 48067 Boehmeria clidemioides Miq. URTICACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7236 Chiang Rai/Thailand
8 72249 Boehmeria clidemioides Miq. URTICACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094302 Chin State/Myanmar
9 4394 Boehmeria clidemioides Miq. URTICACEAE W. Nanakorn et al. 4394 Chiang Mai/Thailand
10 4446 Boehmeria clidemioides Miq. URTICACEAE W. Nanakorn et al. 4446 Chiang Mai/Thailand
11 21667 Boehmeria clidemioides Miq. URTICACEAE S. Watthana 1459 Kamphaeng Phet/Thailand
12 794 Boehmeria clidemioides Miq. URTICACEAE W. Nanakorn et al. 794 Chiang Mai/Thailand
13 7701 Boehmeria clidemioides Miq. URTICACEAE W. Nanakorn et al. 7701 Chiang Mai/Thailand
14 37657 Boehmeria clidemioides Miq. URTICACEAE J.F. Maxwell 06-600 Chiang Rai/Thailand
15 15941 Boehmeria clidemioides Miq. URTICACEAE P. Suksathan & David J. Middleton 1851 Chiang Mai/Thailand
16 91133 Boehmeria clidemioides Miq. URTICACEAE W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3500 Phayao/Thailand
17 73752 Boehmeria clidemioides Miq. URTICACEAE W. Pongamornkul 04162 Mae Hong Son/Thailand
18 15369 Boehmeria clidemioides Miq. URTICACEAE P. Suksathan 1800 Lampang/Thailand
19 72256 Boehmeria clidemioides Miq. URTICACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094083 Chin State/Myanmar
20 13034 Boehmeria clidemioides Miq. var. diffusa (Weddell) Handel-Mazz. URTICACEAE S. Watthana & W. Pongamornkul 204 Chiang Mai/Thailand
21 223 Boehmeria clidemioides Miq. var. diffusa (Weddell) Handel-Mazz. URTICACEAE W. Nanakorn et al. 223 Chiang Mai/Thailand
22 19685 Boehmeria cylindrica (L.) Sw. URTICACEAE Ruth B. Alford 3538 Michigan/USA
23 109496 Boehmeria densiflora Hook. & Arn. URTICACEAE T.Y.A.Yang, S.C.Chen & K.P.Hsieh 17182 Taiwan
24 107407 Boehmeria densiglomerata W.T.Wang URTICACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-174 Phongsaly/Laos
25 107285 Boehmeria densiglomerata W.T.Wang URTICACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-043 Phongsaly/Laos
26 812 Boehmeria depauperata Wedd. URTICACEAE W. Nanakorn et al. 812 Chiang Mai/Thailand
27 32340 Boehmeria diffusa Wedd. URTICACEAE J.F. Maxwell 06-695 Chiang Rai/Thailand
28 48609 Boehmeria glomerulifera Miq. URTICACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7360 Chiang Rai/Thailand
29 4504 Boehmeria glomerulifera Miq. URTICACEAE W. Nanakorn et al. 4504 Chiang Mai/Thailand
30 42292 Boehmeria glomerulifera Miq. URTICACEAE Zhou Shi-shun 3107 Yunnan/China
31 57315 Boehmeria gracilis C.H. Wright URTICACEAE M. Takahashi et al. FOK-058267 Kochi/Japan
32 59097 Boehmeria hamiltoniana Wall. ex Wedd. URTICACEAE Yin-Jiantao, Li-Jianwu 1908 Yunnan/China
33 47565 Boehmeria holosericea Blume URTICACEAE K. Horiuchi, H. Takahashi et al. FOK-067518 Kochi/Japan
34 57530 Boehmeria japonica (L.f.) Miq. var. longispica (Steud.) Yahara URTICACEAE Y .Kurahashi FOK-610479 Kochi/Japan
35 72255 Boehmeria leptostachya Friis & Wilmot-Dear URTICACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094088 Chin State/Myanmar
36 72245 Boehmeria leptostachya Friis & Wilmot-Dear URTICACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094470 Chin State/Myanmar
37 26575 Boehmeria longispica Steud. URTICACEAE M. Matsumoto et al. FOK-057555 Kochi/Japan
38 47706 Boehmeria longispica Steud. URTICACEAE T. Matsumoto et al. FOK-067723 Kochi/Japan
39 85805 Boehmeria longispica Steud. URTICACEAE M. Norsaengsri 12458 Chiang Rai/Thailand
40 11986 Boehmeria macrophylla D.Don URTICACEAE W. Nanakorn et al. 11986 Chiang Mai/Thailand
41 71872 Boehmeria macrophylla D.Don URTICACEAE B. Pantarod 12 Nan/Thailand
42 48660 Boehmeria macrophylla D.Don URTICACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7411 Chiang Rai/Thailand
43 21181 Boehmeria macrophylla D.Don URTICACEAE P. Srisanga & C. Maknoi 2055 Nan/Thailand
44 74669 Boehmeria macrophylla D.Don var. scabrella (Roxb.) D.G.Long URTICACEAE Zhou-Shishun 7681 Yunnan/China
45 37707 Boehmeria malabarica Wedd. URTICACEAE J.F. Maxwell 06-652 Chiang Rai/Thailand
46 31201 Boehmeria malabarica Wedd. URTICACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2876 Nan/Thailand
47 43159 Boehmeria malabarica Wedd. URTICACEAE J.F. Maxwell 09-263 Chiang Mai/Thailand
48 61454 Boehmeria manipurensis Friis & Wilmot-Dear URTICACEAE Ling Shein Man 087668 Chin State/Myanmar
49 61398 Boehmeria manipurensis Friis & Wilmot-Dear URTICACEAE Law Shein 088368 Chin State/Myanmar
50 93989 Boehmeria manipurensis Friis & Wilmot-Dear URTICACEAE Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Myint Hlaing, Tun Tin & Law Shine 090727 Chin State/Myanmar
51 93988 Boehmeria manipurensis Friis & Wilmot-Dear URTICACEAE N. Tanaka, T. Sugawara, S. Sakai, K. Aoki, A. Tanaka, H. Miwa, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021859 Mandalay/Myanmar
52 64863 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. URTICACEAE M. Takahashi FOK-605066 Kochi/Japan
53 27370 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. URTICACEAE P. Kumphet sn. 54 Chiang Mai/Thailand
54 51398 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. URTICACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7468 Chiang Rai/Thailand
55 65066 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. URTICACEAE K. Srithi 116 Nan/Thailand
56 48850 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. URTICACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38666 Phitsanulok/Thailand
57 64859 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. var. concolor (Makino) Kitam. URTICACEAE M. Takahashi FOK-605098 Kochi/Japan
58 33438 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. var. nipononivea (Koidz.) Kitam. URTICACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-074615 Kochi/Japan
59 32910 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. var. nipononivea (Koidz.) Kitam. URTICACEAE N. Inagaki et al. FOK-073824 Kochi/Japan
60 101005 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. var. nipononivea (Koidz.) Kitam. URTICACEAE S. Kuramoto, S. Kobayashi et al. FOK-068318 Shikoku/Japan
61 48641 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. var. tenacissima (Gaudich.) Miq. URTICACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7392 Chiang Rai/Thailand
62 56768 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. var. tenacissima (Gaudich.) Miq. URTICACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1958 Nan/Thailand
63 35125 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. var. tenacissima (Gaudich.) Miq. URTICACEAE W. Pongamornkul 2203 Chiang Mai/Thailand
64 48065 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. var. tenacissima (Gaudich.) Miq. URTICACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7234 Chiang Rai/Thailand
65 68791 Boehmeria ourantha Miq. URTICACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089614 Chin State/Myanmar
66 68933 Boehmeria ourantha Miq. URTICACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089482 Chin State/Myanmar
67 72253 Boehmeria ourantha Miq. URTICACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094157 Chin State/Myanmar
68 61683 Boehmeria ourantha Miq. URTICACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086856 Chin State/Myanmar
69 35558 Boehmeria ourantha Miq. URTICACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8386 Mae Hong Son/Thailand
70 61043 Boehmeria ourantha Miq. URTICACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086745 Chin State/Myanmar
71 51109 Boehmeria ourantha Miq. URTICACEAE W. Pongamornkul 2715 Nan/Thailand
72 7945 Boehmeria penduliflora Wedd. ex D.G.Long URTICACEAE W. Nanakorn et al. 7945 Chiang Mai/Thailand
73 88534 Boehmeria penduliflora Wedd. ex D.G.Long URTICACEAE N. Muangyen 386 Lampang/Thailand
74 88326 Boehmeria penduliflora Wedd. ex D.G.Long URTICACEAE N. Muangyen 178 Chiang Rai/Thailand
75 36296 Boehmeria penduliflora Wedd. ex D.G.Long URTICACEAE W. Pongamornkul 2243 Mae Hong Son/Thailand
76 53611 Boehmeria penduliflora Wedd. ex D.G.Long URTICACEAE Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1220 Yunnan/China
77 56147 Boehmeria penduliflora Wedd. ex D.G.Long URTICACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8917 Chiang Rai/Thailand
78 56174 Boehmeria pilosiuscula (Blume) Hassk. URTICACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8944 Chiang Rai/Thailand
79 12816 Boehmeria pilosiuscula (Blume) Hassk. URTICACEAE W. Nanakorn et al. 12816 Chiang Mai/Thailand
80 108793 Boehmeria pilosiuscula (Blume) Hassk. URTICACEAE C.M.Wang & Y.H.Tsai 03216 Taiwan
81 70334 Boehmeria pilosiuscula (Blume) Hassk. URTICACEAE J.F. Maxwell 13-193 Nakhon Nayok/Thailand
82 15909 Boehmeria pilosiuscula (Blume) Hassk. URTICACEAE P. Srisanga & C. Puff 1087 Nan/Thailand
83 5130 Boehmeria pilosiuscula (Blume) Hassk. var. suffruticosa Acharya. URTICACEAE W. Nanakorn et al. 5130 Loei/Thailand
84 101004 Boehmeria platanifolia (Maxim.) Franch. et Sav. ex C. H. Wright URTICACEAE K. Horiuchi, K. Yamaoka et al. FOK-063133 Shikoku/Japan
85 32500 Boehmeria platanifolia (Maxim.) Franch. et Sav. ex C. H. Wright URTICACEAE K. Kuroiwa, T. Morino et al. FOK-067809 Kochi/Japan
86 69487 Boehmeria polystachya Wedd. URTICACEAE Zhou-Shishun 6950 Yunnan/China
87 93990 Boehmeria rotundifolia D.Don URTICACEAE Hidetoshi Nagamasu, Koji Yonekura, Tetsuo Ooi-Toma & Shing Maung 035535 Chin State/Myanmar
88 80996 Boehmeria siamensis Craib URTICACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097234 Chin State/Myanmar
89 80997 Boehmeria siamensis Craib URTICACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097259 Chin State/Myanmar
90 80998 Boehmeria siamensis Craib URTICACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettoelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097704 Chin State/Myanmar
91 61673 Boehmeria siamensis Craib URTICACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086870 Magway/Myanmar
92 61562 Boehmeria siamensis Craib URTICACEAE Ling Shein Man 087049 Chin State/Myanmar
93 60778 Boehmeria siamensis Craib URTICACEAE Ling Shein Man 088240 Chin State/Myanmar
94 5752 Boehmeria siamensis Craib URTICACEAE W. Nanakorn et al. 5752 Chiang Mai/Thailand
95 5665 Boehmeria siamensis Craib URTICACEAE W. Nanakorn et al. 5665 Chiang Mai/Thailand
96 8657 Boehmeria siamensis Craib URTICACEAE W. Nanakorn et al. 8657 Chiang Mai/Thailand
97 74500 Boehmeria siamensis Craib URTICACEAE Zhou-Shishun 8443 Yunnan/China
98 5493 Boehmeria siamensis Craib URTICACEAE W. Nanakorn et al. 5493 Chiang Mai/Thailand
99 49820 Boehmeria siamensis Craib URTICACEAE M. Norsaengsri 6340 Chiang Mai/Thailand
100 59157 Boehmeria siamensis Craib URTICACEAE Yin-Jiantao, Li-Jianwu 1905 Yunnan/China