ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 90234 Boehmeria clidemioides Miq. URTICACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-157 Luang Prabang/Laos
2 114218 Boehmeria clidemioides Miq. URTICACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-034 Phongsaly/LAOS
3 7701 Boehmeria clidemioides Miq. URTICACEAE W. Nanakorn et al. 7701 Chiang Mai/Thailand
4 47956 Boehmeria clidemioides Miq. URTICACEAE M. Norsaengsri 7124 Tak/Thailand
5 114502 Boehmeria clidemioides Miq. URTICACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4840 Lampang/Thailand
6 10403 Boehmeria clidemioides Miq. URTICACEAE P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 80 Chiang Mai/Thailand
7 15369 Boehmeria clidemioides Miq. URTICACEAE P. Suksathan 1800 Lampang/Thailand
8 55312 Boehmeria clidemioides Miq. URTICACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8269 Chiang Rai/Thailand
9 137247 Boehmeria clidemioides Miq. URTICACEAE Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin, Yo El, Aung San 103440 MYANMAR
10 48067 Boehmeria clidemioides Miq. URTICACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7236 Chiang Rai/Thailand
11 91133 Boehmeria clidemioides Miq. URTICACEAE W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3500 Phayao/Thailand
12 137246 Boehmeria clidemioides Miq. URTICACEAE Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103359 MYANMAR
13 137248 Boehmeria clidemioides Miq. URTICACEAE Prachaya Srisanga, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Thant Shin, Aung Myo Lin 103864 MYANMAR
14 21667 Boehmeria clidemioides Miq. URTICACEAE S. Watthana 1459 Kamphaeng Phet/Thailand
15 72249 Boehmeria clidemioides Miq. URTICACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094302 Chin State/Myanmar
16 72250 Boehmeria clidemioides Miq. URTICACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094213 Chin State/Myanmar
17 73395 Boehmeria clidemioides Miq. URTICACEAE C. Lakoet 0553 Mae Hong Son/Thailand
18 37657 Boehmeria clidemioides Miq. URTICACEAE J.F. Maxwell 06-600 Chiang Rai/Thailand
19 73752 Boehmeria clidemioides Miq. URTICACEAE W. Pongamornkul 04162 Mae Hong Son/Thailand
20 72256 Boehmeria clidemioides Miq. URTICACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094083 Chin State/Myanmar
21 15941 Boehmeria clidemioides Miq. URTICACEAE P. Suksathan & David J. Middleton 1851 Chiang Mai/Thailand
22 4394 Boehmeria clidemioides Miq. URTICACEAE W. Nanakorn et al. 4394 Chiang Mai/Thailand
23 794 Boehmeria clidemioides Miq. URTICACEAE W. Nanakorn et al. 794 Chiang Mai/Thailand
24 139730 Boehmeria clidemioides Miq. URTICACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3972 Phayao/Thailand
25 48646 Boehmeria clidemioides Miq. URTICACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7397 Chiang Rai/Thailand
26 4446 Boehmeria clidemioides Miq. URTICACEAE W. Nanakorn et al. 4446 Chiang Mai/Thailand
27 129131 Boehmeria clidemioides Miq. URTICACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2678 Chiang Mai/THAILAND
28 63903 Boehmeria clidemioides Miq. URTICACEAE M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9921 Khon Kaen/Thailand
29 32340 Boehmeria clidemioides Miq. var. diffusa (Wedd.) Hand.-Mazz. URTICACEAE J.F. Maxwell 06-695 Chiang Rai/Thailand
30 223 Boehmeria clidemioides Miq. var. diffusa (Wedd.) Hand.-Mazz. URTICACEAE W. Nanakorn et al. 223 Chiang Mai/Thailand
31 13034 Boehmeria clidemioides Miq. var. diffusa (Wedd.) Hand.-Mazz. URTICACEAE S. Watthana & W. Pongamornkul 204 Chiang Mai/Thailand
32 19685 Boehmeria cylindrica (L.) Sw. URTICACEAE Ruth B. Alford 3538 Michigan/USA
33 109496 Boehmeria densiflora Hook. & Arn. URTICACEAE T.Y.A.Yang, S.C.Chen & K.P.Hsieh 17182 Taiwan
34 107407 Boehmeria densiglomerata W.T.Wang URTICACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-174 Phongsaly/Laos
35 107285 Boehmeria densiglomerata W.T.Wang URTICACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-043 Phongsaly/Laos
36 117406 Boehmeria depauperata Wedd. URTICACEAE W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 992 Mae Hong Son/Thailand
37 812 Boehmeria depauperata Wedd. URTICACEAE W. Nanakorn et al. 812 Chiang Mai/Thailand
38 42292 Boehmeria depauperata Wedd. URTICACEAE Zhou Shi-shun 3107 Yunnan/China
39 31201 Boehmeria depauperata Wedd. URTICACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2876 Nan/Thailand
40 37707 Boehmeria depauperata Wedd. URTICACEAE J.F. Maxwell 06-652 Chiang Rai/Thailand
41 122588 Boehmeria depauperata Wedd. URTICACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1548 Phrae/THAILAND
42 43159 Boehmeria depauperata Wedd. URTICACEAE J.F. Maxwell 09-263 Chiang Mai/Thailand
43 48609 Boehmeria depauperata Wedd. URTICACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7360 Chiang Rai/Thailand
44 4504 Boehmeria depauperata Wedd. URTICACEAE W. Nanakorn et al. 4504 Chiang Mai/Thailand
45 125107 Boehmeria glomerulifera Miq. URTICACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 729 Phrae/Thailand
46 59097 Boehmeria hamiltoniana Wall. ex Wedd. URTICACEAE Yin-Jiantao, Li-Jianwu 1908 Yunnan/China
47 47565 Boehmeria holosericea Blume URTICACEAE K. Horiuchi, H. Takahashi et al. FOK-067518 Kochi/Japan
48 26575 Boehmeria japonica (L.f.) Miq. var. japonica URTICACEAE M. Matsumoto et al. FOK-057555 Kochi/Japan
49 57530 Boehmeria japonica (L.f.) Miq. var. japonica URTICACEAE Y .Kurahashi FOK-610479 Kochi/Japan
50 47706 Boehmeria japonica (L.f.) Miq. var. japonica URTICACEAE T. Matsumoto et al. FOK-067723 Kochi/Japan
51 32612 Boehmeria japonica (L.f.) Miq. var. japonica URTICACEAE K. Hosokawa, S. Kobayashi et al. FOK-068994 Kochi/Japan
52 32888 Boehmeria japonica (L.f.) Miq. var. tenera (Blume) Friis & Wilmot-Dear URTICACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-073712 Kochi/Japan
53 54251 Boehmeria japonica (L.f.) Miq. var. tenera (Blume) Friis & Wilmot-Dear URTICACEAE M. Takahashi et al. FOK-058263 Kochi/Japan
54 52066 Boehmeria japonica (L.f.) Miq. var. tenera (Blume) Friis & Wilmot-Dear URTICACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-056731 Kochi/Japan
55 87910 Boehmeria japonica (L.f.) Miq. var. tenera (Blume) Friis & Wilmot-Dear URTICACEAE Fumihiro Konta 35507 Japan
56 57315 Boehmeria japonica (L.f.) Miq. var. tenera (Blume) Friis & Wilmot-Dear URTICACEAE M. Takahashi et al. FOK-058267 Kochi/Japan
57 72255 Boehmeria leptostachya Friis & Wilmot-Dear URTICACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094088 Chin State/Myanmar
58 72245 Boehmeria leptostachya Friis & Wilmot-Dear URTICACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094470 Chin State/Myanmar
59 85805 Boehmeria longispica Steud. URTICACEAE M. Norsaengsri 12458 Chiang Rai/Thailand
60 135633 Boehmeria macrophylla D.Don URTICACEAE Fumihiro Konta, Si Jun Hao CH- 2140 CHINA
61 11986 Boehmeria macrophylla D.Don URTICACEAE W. Nanakorn et al. 11986 Chiang Mai/Thailand
62 129298 Boehmeria malabarica Wedd. URTICACEAE Akharasit Bunsongthae 146 Chiang Mai/THAILAND
63 61454 Boehmeria manipurensis Friis & Wilmot-Dear URTICACEAE Ling Shein Man 087668 Chin State/Myanmar
64 93988 Boehmeria manipurensis Friis & Wilmot-Dear URTICACEAE N. Tanaka, T. Sugawara, S. Sakai, K. Aoki, A. Tanaka, H. Miwa, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021859 Mandalay/Myanmar
65 93989 Boehmeria manipurensis Friis & Wilmot-Dear URTICACEAE Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Myint Hlaing, Tun Tin & Law Shine 090727 Chin State/Myanmar
66 61398 Boehmeria manipurensis Friis & Wilmot-Dear URTICACEAE Law Shein 088368 Chin State/Myanmar
67 137249 Boehmeria minuticymosa N. Acharya & Yonek URTICACEAE Yumiko Baba, Carmen Puglisi, Prachaya Srisanga, Thant Shin 103242 MYANMAR
68 52958 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. URTICACEAE C. Maknoi 3957 Phitsanulok/Thailand
69 129299 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. URTICACEAE Akharasit Bunsongthae 147 Chiang Mai/THAILAND
70 48850 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. URTICACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38666 Phitsanulok/Thailand
71 73381 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. URTICACEAE C. Lakoet 0539 Mae Hong Son/Thailand
72 64863 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. URTICACEAE M. Takahashi FOK-605066 Kochi/Japan
73 135621 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. URTICACEAE Fumihiro Konta, Si Jun Hao CH- 2024 CHINA
74 65066 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. URTICACEAE K. Srithi 116 Nan/Thailand
75 68327 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. URTICACEAE C. Maknoi 4430 Phitsanulok/Thailand
76 51398 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. URTICACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7468 Chiang Rai/Thailand
77 101005 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. URTICACEAE S. Kuramoto, S. Kobayashi et al. FOK-068318 Shikoku/Japan
78 27370 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. URTICACEAE P. Kumphet sn. 54 Chiang Mai/Thailand
79 32910 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. URTICACEAE N. Inagaki et al. FOK-073824 Kochi/Japan
80 98207 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. URTICACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-087 Luang Prabang/Laos
81 120642 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. URTICACEAE N. Muangyen 2625 Nan/Thailand
82 93992 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. URTICACEAE N. Tanaka, T. Sugawara, S. Sakai, K. Aoki, A. Tanaka, H. Miwa, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021804 Mandalay/Myanmar
83 121479 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. URTICACEAE W. Thammarong, W. Khattiyot, M. Tabut 1099 Uttaradit/Thailand
84 121632 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. URTICACEAE N. Boonruang & W. La-ongsri 0535 Chaiyaphum/Thailand
85 33438 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. URTICACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-074615 Kochi/Japan
86 122573 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. URTICACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1533 Phrae/THAILAND
87 64859 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. var. concolor (Makino) Kitam. URTICACEAE M. Takahashi FOK-605098 Kochi/Japan
88 56768 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. var. tenacissima (Gaudich.) Miq. URTICACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1958 Nan/Thailand
89 48641 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. var. tenacissima (Gaudich.) Miq. URTICACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7392 Chiang Rai/Thailand
90 48065 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. var. tenacissima (Gaudich.) Miq. URTICACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7234 Chiang Rai/Thailand
91 35125 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. var. tenacissima (Gaudich.) Miq. URTICACEAE W. Pongamornkul 2203 Chiang Mai/Thailand
92 68933 Boehmeria ourantha Miq. URTICACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089482 Chin State/Myanmar
93 61683 Boehmeria ourantha Miq. URTICACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086856 Chin State/Myanmar
94 68791 Boehmeria ourantha Miq. URTICACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089614 Chin State/Myanmar
95 51109 Boehmeria ourantha Miq. URTICACEAE W. Pongamornkul 2715 Nan/Thailand
96 35558 Boehmeria ourantha Miq. URTICACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8386 Mae Hong Son/Thailand
97 61043 Boehmeria ourantha Miq. URTICACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086745 Chin State/Myanmar
98 72253 Boehmeria ourantha Miq. URTICACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094157 Chin State/Myanmar
99 110196 Boehmeria penduliflora Wedd. ex D.G.Long URTICACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1069 Chiang Rai/Thailand
100 112437 Boehmeria penduliflora Wedd. ex D.G.Long URTICACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1214 Chiang Rai/Thailand