ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 44945 Usnea siamensis Vain. USNEACEAE Piyawan Winichainan HN1259 Chiang Mai/Thailand
2 47310 Usnea siamensis Vain. USNEACEAE Chusie KY220 Mae Hong Son/Thailand
3 27387 Usnea siamensis Vain. USNEACEAE P. Kumphet sn. 71 Chiang Mai/Thailand
4 107954 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1077 Chiang Mai/Thailand
5 107944 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1061 Chiang Mai/Thailand
6 107945 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1062 Chiang Mai/Thailand
7 107946 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1063 Chiang Mai/Thailand
8 107947 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1063 Chiang Mai/Thailand
9 107948 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1065 Chiang Mai/Thailand
10 107949 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1066 Chiang Mai/Thailand
11 107950 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1069 Chiang Mai/Thailand
12 107951 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1070 Chiang Mai/Thailand
13 107943 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1060 Chiang Mai/Thailand
14 107953 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1075 Chiang Mai/Thailand
15 107940 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1055 Chiang Mai/Thailand
16 107955 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1078 Chiang Mai/Thailand
17 107956 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1081 Chiang Mai/Thailand
18 107957 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1084 Chiang Mai/Thailand
19 107958 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1086 Chiang Mai/Thailand
20 107959 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1093 Chiang Mai/Thailand
21 107952 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1074 Chiang Mai/Thailand
22 107934 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1047 Chiang Mai/Thailand
23 107926 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1038 Chiang Mai/Thailand
24 107927 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1039 Chiang Mai/Thailand
25 107928 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1040 Chiang Mai/Thailand
26 107929 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1041 Chiang Mai/Thailand
27 107930 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1042 Chiang Mai/Thailand
28 107931 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1043 Chiang Mai/Thailand
29 107942 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1018 Chiang Mai/Thailand
30 107933 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1046 Chiang Mai/Thailand
31 107960 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1097 Chiang Mai/Thailand
32 107935 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1048 Chiang Mai/Thailand
33 107936 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1049 Chiang Mai/Thailand
34 107937 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1050 Chiang Mai/Thailand
35 107938 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1053 Chiang Mai/Thailand
36 107939 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1054 Chiang Mai/Thailand
37 107963 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1110.2 Chiang Mai/Thailand
38 107941 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1058 Chiang Mai/Thailand
39 107932 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1045 Chiang Mai/Thailand
40 107761 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1027 Chiang Mai/Thailand
41 107961 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1101 Chiang Mai/Thailand
42 107754 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 376 Chiang Mai/Thailand
43 107755 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1007.1 Chiang Mai/Thailand
44 107756 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1013 Chiang Mai/Thailand
45 107757 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1014 Chiang Mai/Thailand
46 107758 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1015 Chiang Mai/Thailand
47 107752 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 236.2 Chiang Mai/Thailand
48 107760 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1026 Chiang Mai/Thailand
49 107978 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1142 Chiang Mai/Thailand
50 107762 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1030 Chiang Mai/Thailand
51 107763 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1037 Chiang Mai/Thailand
52 107764 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1051 Chiang Mai/Thailand
53 107765 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1102.1 Chiang Mai/Thailand
54 107766 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1102.2 Chiang Mai/Thailand
55 107767 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1111 Chiang Mai/Thailand
56 107768 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1132 Chiang Mai/Thailand
57 107759 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1025 Chiang Mai/Thailand
58 107970 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1125 Chiang Mai/Thailand
59 107962 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1110.1 Chiang Mai/Thailand
60 107923 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1033 Chiang Mai/Thailand
61 107964 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1112 Chiang Mai/Thailand
62 107965 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1113 Chiang Mai/Thailand
63 107966 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1117 Chiang Mai/Thailand
64 107967 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1118 Chiang Mai/Thailand
65 107753 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 242.1 Chiang Mai/Thailand
66 107969 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1121 Chiang Mai/Thailand
67 107770 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1149 Chiang Mai/Thailand
68 107971 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1126 Chiang Mai/Thailand
69 107972 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1128 Chiang Mai/Thailand
70 107973 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1134 Chiang Mai/Thailand
71 107974 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1136 Chiang Mai/Thailand
72 107975 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1137 Chiang Mai/Thailand
73 107976 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1140.1 Chiang Mai/Thailand
74 107977 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1140.2 Chiang Mai/Thailand
75 107968 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1119 Chiang Mai/Thailand
76 107879 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1052 Chiang Mai/Thailand
77 107925 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1036 Chiang Mai/Thailand
78 107872 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1198 Chiang Mai/Thailand
79 107873 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1271 Chiang Mai/Thailand
80 107874 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1129 Chiang Mai/Thailand
81 107875 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1230 Chiang Mai/Thailand
82 107876 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1076 Chiang Mai/Thailand
83 107870 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1104 Chiang Mai/Thailand
84 107878 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 450 Chiang Mai/Thailand
85 107869 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 220.2 Chiang Mai/Thailand
86 107880 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1059 Chiang Mai/Thailand
87 107881 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1114 Chiang Mai/Thailand
88 107882 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1229 Chiang Mai/Thailand
89 107883 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1080 Chiang Mai/Thailand
90 107884 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1123 Chiang Mai/Thailand
91 107885 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1130 Chiang Mai/Thailand
92 107886 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 433 Chiang Mai/Thailand
93 107877 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1122 Chiang Mai/Thailand
94 106639 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 7226 Chiang Mai/Thailand
95 97700 Usnea sp. USNEACEAE S. Watthana 09-01-29 Kamphaeng Phet/Thailand
96 106561 Usnea sp. USNEACEAE Orrapin OP84 Tak/Thailand
97 106606 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 7211 Chiang Mai/Thailand
98 106607 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 7212 Chiang Mai/Thailand
99 106608 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 7213 Chiang Mai/Thailand
100 106636 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 7223 Chiang Mai/Thailand