ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 44945 Usnea siamensis Vain. USNEACEAE Piyawan Winichainan HN1259 Chiang Mai/Thailand
2 47310 Usnea siamensis Vain. USNEACEAE Chusie KY220 Mae Hong Son/Thailand
3 27387 Usnea siamensis Vain. USNEACEAE P. Kumphet sn. 71 Chiang Mai/Thailand
4 107790 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1196 Chiang Mai/Thailand
5 107922 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1032 Chiang Mai/Thailand
6 107923 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1033 Chiang Mai/Thailand
7 107924 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1034 Chiang Mai/Thailand
8 107925 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1036 Chiang Mai/Thailand
9 107926 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1038 Chiang Mai/Thailand
10 107927 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1039 Chiang Mai/Thailand
11 107928 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1040 Chiang Mai/Thailand
12 107929 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1041 Chiang Mai/Thailand
13 107921 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1029 Chiang Mai/Thailand
14 107789 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1195 Chiang Mai/Thailand
15 107918 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1020 Chiang Mai/Thailand
16 107791 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1197 Chiang Mai/Thailand
17 107792 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1200 Chiang Mai/Thailand
18 107793 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1201 Chiang Mai/Thailand
19 107794 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1202 Chiang Mai/Thailand
20 107795 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1203 Chiang Mai/Thailand
21 107930 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1042 Chiang Mai/Thailand
22 107912 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1131 Chiang Mai/Thailand
23 107904 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1226 Chiang Mai/Thailand
24 107905 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 6270 Thailand
25 107906 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 369 Chiang Mai/Thailand
26 107907 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 732 Chiang Mai/Thailand
27 107908 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1016 Chiang Mai/Thailand
28 107909 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1028 Chiang Mai/Thailand
29 107920 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1023 Chiang Mai/Thailand
30 107911 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1120 Chiang Mai/Thailand
31 107796 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1207 Chiang Mai/Thailand
32 107913 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1246 Chiang Mai/Thailand
33 107914 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1261 Chiang Mai/Thailand
34 107915 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 2831 Chiang Mai/Thailand
35 107916 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 6064 Chiang Mai/Thailand
36 107917 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1019 Chiang Mai/Thailand
37 107799 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1212 Chiang Mai/Thailand
38 107919 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1022 Chiang Mai/Thailand
39 107910 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1057 Chiang Mai/Thailand
40 107824 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1265 Chiang Mai/Thailand
41 107797 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1208 Chiang Mai/Thailand
42 107817 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1243 Chiang Mai/Thailand
43 107818 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1249 Chiang Mai/Thailand
44 107819 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1250 Chiang Mai/Thailand
45 107820 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1251 Chiang Mai/Thailand
46 107821 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1257 Chiang Mai/Thailand
47 107815 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1240 Chiang Mai/Thailand
48 107823 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1263 Chiang Mai/Thailand
49 107814 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1239 Chiang Mai/Thailand
50 107825 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1267 Chiang Mai/Thailand
51 107826 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1268 Chiang Mai/Thailand
52 107827 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1316 Chiang Mai/Thailand
53 107828 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1317 Chiang Mai/Thailand
54 107829 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1425 Chaiyaphum/Thailand
55 107830 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1427 Chaiyaphum/Thailand
56 107831 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1430 Chaiyaphum/Thailand
57 107822 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1260 Chiang Mai/Thailand
58 107806 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1231 Chiang Mai/Thailand
59 107798 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1209 Chiang Mai/Thailand
60 107901 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1186 Chiang Mai/Thailand
61 107800 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1214 Chiang Mai/Thailand
62 107801 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1218 Chiang Mai/Thailand
63 107802 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1219 Chiang Mai/Thailand
64 107803 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1220 Chiang Mai/Thailand
65 107816 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1241 Chiang Mai/Thailand
66 107805 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1224 Chiang Mai/Thailand
67 107833 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 2315 Phitsanulok/Thailand
68 107807 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1232 Chiang Mai/Thailand
69 107808 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1233 Chiang Mai/Thailand
70 107809 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1234 Chiang Mai/Thailand
71 107810 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1235 Chiang Mai/Thailand
72 107811 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1236 Chiang Mai/Thailand
73 107812 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1237 Chiang Mai/Thailand
74 107813 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1238 Chiang Mai/Thailand
75 107804 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1223 Chiang Mai/Thailand
76 107764 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1051 Chiang Mai/Thailand
77 107903 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 2835.1 Chiang Mai/Thailand
78 107757 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1014 Chiang Mai/Thailand
79 107758 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1015 Chiang Mai/Thailand
80 107759 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1025 Chiang Mai/Thailand
81 107760 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1026 Chiang Mai/Thailand
82 107761 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1027 Chiang Mai/Thailand
83 107755 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1007.1 Chiang Mai/Thailand
84 107763 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1037 Chiang Mai/Thailand
85 107754 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 376 Chiang Mai/Thailand
86 107765 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1102.1 Chiang Mai/Thailand
87 107766 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1102.2 Chiang Mai/Thailand
88 107767 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1111 Chiang Mai/Thailand
89 107768 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1132 Chiang Mai/Thailand
90 107769 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1138 Chiang Mai/Thailand
91 107770 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1149 Chiang Mai/Thailand
92 107771 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1154.1 Chiang Mai/Thailand
93 107762 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 1030 Chiang Mai/Thailand
94 106639 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 7226 Chiang Mai/Thailand
95 97700 Usnea sp. USNEACEAE S. Watthana 09-01-29 Kamphaeng Phet/Thailand
96 106561 Usnea sp. USNEACEAE Orrapin OP84 Tak/Thailand
97 106606 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 7211 Chiang Mai/Thailand
98 106607 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 7212 Chiang Mai/Thailand
99 106608 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 7213 Chiang Mai/Thailand
100 106636 Usnea sp. USNEACEAE Sureeporn Jariangprasert 7223 Chiang Mai/Thailand