ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
301 1413 Cissus sp. VITACEAE W. Nanakorn et al. 1413 Chiang Mai/Thailand
302 1480 Cissus sp. VITACEAE W. Nanakorn et al. 1480 Chiang Mai/Thailand
303 1803 Cissus sp. VITACEAE W. Nanakorn et al. 1803 Chiang Mai/Thailand
304 17970 Cissus sp. VITACEAE P. Srisanga 1523 Nan/Thailand
305 1827 Cissus sp. VITACEAE W. Nanakorn et al. 1827 Chiang Mai/Thailand
306 914 Cissus sp. VITACEAE W. Nanakorn et al. 914 Chiang Mai/Thailand
307 105936 Cissus sp. VITACEAE W. Pongamornkul 6412 Chiang Mai/Thailand
308 111813 Cissus sp. VITACEAE Trias-Blasi, A. with Wilkin, P.; Suksathan, P.; Keeratikiat, K.; Clark, R.; Triboun, P. 77 Phangnga/Thailand
309 45225 Cissus sp. VITACEAE D. Khrueasan MS770 Chiang Mai/Thailand
310 68740 Cissus sp. VITACEAE M. Norsaengsri 10651 Phrae/Thailand
311 110839 Cissus sp. VITACEAE N. Muangyen 2053 Nan/THAILAND
312 46004 Cissus sp. VITACEAE C. Maknoi 3916 Phrae/Thailand
313 105327 Cissus sp. VITACEAE T. Khambai 233 Chiang Mai/Thailand
314 45842 Cissus sp. VITACEAE C. Maknoi 3658 Phetchabun/Thailand
315 16376 Cissus sp. VITACEAE P. Suksathan 2051 Mae Hong Son/Thailand
316 45923 Cissus sp. VITACEAE C. Maknoi 3836 Lop Buri/Thailand
317 98790 Cissus sp. VITACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-267 Xaiyaburi/Laos
318 98837 Cissus sp. VITACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-314 Luang Prabang/Laos
319 38041 Cissus sp. VITACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 3869 Khon Kaen/Thailand
320 100730 Cissus sp. VITACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-333 Luang Prabang/Laos
321 38815 Cissus sp. VITACEAE C. Maknoi 2485 Loei/Thailand
322 94439 Cissus sp. VITACEAE N. Muangyen 1566 Nan/Thailand
323 94413 Cissus sp. VITACEAE N. Muangyen 1540 Udon Thani/Thailand
324 94215 Cissus sp. VITACEAE W. Pongamornkul 5915 Chiang Mai/Thailand
325 67022 Cissus sp. VITACEAE W. Pongamornkul 3604 Mae Hong Son/Thailand
326 18936 Cissus sp. VITACEAE W. Nanakorn et al. 18936 Chiang Mai/Thailand
327 98906 Cissus sp. VITACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-383 Luang Prabang/Laos
328 93570 Cissus sp. VITACEAE W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5753 Chiang Mai/Thailand
329 1188 Cissus sp. VITACEAE W. Nanakorn et al. 1188 Chiang Mai/Thailand
330 38137 Cissus sp. VITACEAE M. Norsaengsri 4010 Khon Kaen/Thailand
331 1829 Cissus sp. VITACEAE W. Nanakorn et al. 1829 Chiang Mai/Thailand
332 67334 Cissus sp. VITACEAE M. Norsaengsri & R. Insea 8158 Phitsanulok/Thailand
333 98903 Cissus sp. VITACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-380 Luang Prabang/Laos
334 92611 Cissus sp. VITACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-002 Luang Prabang/Laos
335 42880 Cissus sp. VITACEAE C. Maknoi & M. Tanaros 3455 Phetchabun/Thailand
336 94815 Cissus sp. VITACEAE Chusie & K. Srithi PK024 Nan/Thailand
337 91113 Cissus sp. VITACEAE W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3480 Phayao/Thailand
338 90623 Cissus sp. VITACEAE N. Muangyen 886 Phayao/Thailand
339 67928 Cissus sp. VITACEAE M. Norsaengsri 10608 Mae Hong Son/Thailand
340 20550 Cissus sp. VITACEAE M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1449 Chaiyaphum/Thailand
341 67331 Cissus sp. VITACEAE M. Norsaengsri & R. Insea 8155 Phitsanulok/Thailand
342 35471 Cissus sp. VITACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8293 Mae Hong Son/Thailand
343 35778 Cissus sp. VITACEAE C. Maknoi 1710 Loei/Thailand
344 48430 Cissus sp. VITACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52083 Ubon Ratchathani/Thailand
345 64549 Cissus sp. VITACEAE W. Pongamornkul 3098 Mae Hong Son/Thailand
346 46839 Cissus sp. VITACEAE M. Tanaros 311 Phangnga/Thailand
347 4321 Cissus sp. VITACEAE W. Nanakorn et al. 4321 Chiang Mai/Thailand
348 48652 Cissus sp. VITACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7403 Chiang Rai/Thailand
349 48796 Cissus sp. VITACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38658 Phitsanulok/Thailand
350 49689 Cissus sp. VITACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38379 Phitsanulok/Thailand
351 35884 Cissus sp. VITACEAE Jatupol K. 08-225 Chiang Mai/Thailand
352 35676 Cissus sp. VITACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8522 Mae Hong Son/Thailand
353 70542 Cissus sp. VITACEAE C. Maknoi 5870 Ubon Ratchathani/Thailand
354 35421 Cissus sp. VITACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8239 Mae Hong Son/Thailand
355 21066 Cissus sp. VITACEAE M. Norsaengsri 1639 Chiang Mai/Thailand
356 111195 Cissus sp. VITACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-143 Luang Prabang/Laos
357 35136 Cissus sp. VITACEAE W. Pongamornkul 2214 Chiang Mai/Thailand
358 50935 Cissus sp. VITACEAE S. Watthana 3668 Tak/Thailand
359 57182 Cissus sp. VITACEAE W. Boonprakop & M. Norsaengsri 297 Surin/Thailand
360 98737 Cissus sp. VITACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-214 Luang Prabang/Laos
361 3440 Cissus sp. VITACEAE W. Nanakorn et al. 3440 Nakhon Si Thammarat/Thailand
362 51089 Cissus sp. VITACEAE W. Pongamornkul 2695 Phayao/Thailand
363 49756 Cissus sp. VITACEAE H. Takahashi & Minoru N. Tamura T-63343 Loei/Thailand
364 64569 Cissus sp. VITACEAE W. Pongamornkul 3118 Mae Hong Son/Thailand
365 87428 Cissus sp. VITACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-270 Sainyabuli/Laos
366 111165 Cissus sp. VITACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-113 Luang Prabang/Laos
367 87311 Cissus sp. VITACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-153 Sainyabuli/Laos
368 47101 Cissus sp. VITACEAE C. Maknoi 2591 Phitsanulok/Thailand
369 87216 Cissus sp. VITACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-059 Champasak/Laos
370 87070 Cissus sp. VITACEAE C. Glamwaewwong 363/58 Chiang Mai/Thailand
371 86973 Cissus sp. VITACEAE C. Glamwaewwong 266/58 Chiang Mai/Thailand
372 48140 Cissus sp. VITACEAE W. Boonprakop 0113 Loei/Thailand
373 111193 Cissus sp. VITACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-141 Luang Prabang/Laos
374 70378 Cissus sp. VITACEAE C. Maknoi 3245 Phitsanulok/Thailand
375 35889 Cissus sp. VITACEAE Jatupol K. 08-230 Chiang Mai/Thailand
376 35893 Cissus sp. VITACEAE Jatupol K. 08-234 Chiang Mai/Thailand
377 53613 Cissus subtetragona Planch. VITACEAE Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1217 Yunnan/China
378 55383 Cissus subtetragona Planch. VITACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8340 Chiang Rai/Thailand
379 74161 Cissus subtetragona Planch. VITACEAE Zhou-Shishun 7458 Yunnan/China
380 64114 Cissus subtetragona Planch. VITACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2516 Phayao/Thailand
381 56132 Cissus subtetragona Planch. VITACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8902 Chiang Rai/Thailand
382 44460 Cissus subtetragona Planch. VITACEAE Zhou Shi-shun 4584 Yunnan/China
383 63244 Cissus subtetragona Planch. VITACEAE Zhou-Shishun 5102 Yunnan/China
384 61570 Cyphostemma auriculatum (Roxb.) P.Singh & B.V.Shetty VITACEAE Ling Shein Man 087245 Chin State/Myanmar
385 68850 Cyphostemma auriculatum (Roxb.) P.Singh & B.V.Shetty VITACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089680 Chin State/Myanmar
386 94035 Cyphostemma auriculatum (Roxb.) P.Singh & B.V.Shetty VITACEAE Khin Myo Htwe 024185 Mandalay/Myanmar
387 52871 Leea aequata L. VITACEAE Yin-Jiantao 1760 Yunnan/China
388 32316 Leea aequata L. VITACEAE J.F. Maxwell 06-519 Chiang Rai/Thailand
389 83538 Leea aequata L. VITACEAE Ubonwan Upho UBON 830 Narathiwat/Thailand
390 18930 Leea aequata L. VITACEAE W. Nanakorn et al. 18930 Chiang Mai/Thailand
391 80326 Leea aequata L. VITACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-141 Shan State/Myanmar
392 64400 Leea aequata L. VITACEAE W. Pongamornkul 2949 Mae Hong Son/Thailand
393 66421 Leea aequata L. VITACEAE W. Pongamornkul 3413 Mae Hong Son/Thailand
394 73168 Leea aequata L. VITACEAE M. Norsaengsri 11338 Mae Hong Son/Thailand
395 44664 Leea aequata L. VITACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0492 Songkhla/Thailand
396 67799 Leea asiatica (L.) Ridsdale VITACEAE M. Norsaengsri 10479 Mae Hong Son/Thailand
397 73148 Leea asiatica (L.) Ridsdale VITACEAE M. Norsaengsri 11318 Mae Hong Son/Thailand
398 73268 Leea asiatica (L.) Ridsdale VITACEAE C. Lakoet 0426 Mae Hong Son/Thailand
399 75487 Leea asiatica (L.) Ridsdale VITACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095179 Chin State/Myanmar
400 71249 Leea asiatica (L.) Ridsdale VITACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri and Jatupol, K. 958 Lamphun/Thailand