ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
401 75193 Leea asiatica (L.) Ridsdale VITACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2375 Houa Phan /Laos
402 75693 Leea asiatica (L.) Ridsdale VITACEAE W. Tanming 581 Mae Hong Son/Thailand
403 66772 Leea asiatica (L.) Ridsdale VITACEAE M. Norsaengsri 10370 Phitsanulok/Thailand
404 20642 Leea asiatica (L.) Ridsdale VITACEAE M. Norsaengsri 1540 Chiang Mai/Thailand
405 47196 Leea asiatica (L.) Ridsdale VITACEAE Chusie KY82 Mae Hong Son/Thailand
406 56224 Leea asiatica (L.) Ridsdale VITACEAE M. Norsaengsri 787 Chiang Mai/Thailand
407 55554 Leea asiatica (L.) Ridsdale VITACEAE P. Chantaranothai et al. s.n. Phetchabun/Thailand
408 87715 Leea asiatica (L.) Ridsdale VITACEAE Saensouk et al. 101 Phetchabun/Thailand
409 55553 Leea asiatica (L.) Ridsdale VITACEAE S. Bunwong et al. 254 Loei/Thailand
410 87714 Leea asiatica (L.) Ridsdale VITACEAE Saensouk et al. 100 Phetchabun/Thailand
411 87344 Leea asiatica (L.) Ridsdale VITACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-186 Sainyabuli/Laos
412 104928 Leea asiatica (L.) Ridsdale VITACEAE C. Maknoi 6085 Phetchabun/Thailand
413 61969 Leea asiatica (L.) Ridsdale VITACEAE Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087477 Chin State/Myanmar
414 51081 Leea asiatica (L.) Ridsdale VITACEAE W. Pongamornkul 2687 Lampang/Thailand
415 78709 Leea asiatica (L.) Ridsdale VITACEAE Ling Shien Mang 055200 Chin State/Myanmar
416 45650 Leea asiatica (L.) Ridsdale VITACEAE D. Khrueasan MS-303 Chiang Mai/Thailand
417 94771 Leea asiatica (L.) Ridsdale VITACEAE Kaweesin Kamwong 51 Lamphun/Thailand
418 39070 Leea asiatica (L.) Ridsdale VITACEAE W. Pongamornkul 2415 Chiang Mai/Thailand
419 61499 Leea asiatica (L.) Ridsdale VITACEAE Ling Shein Man 087611 Magway/Myanmar
420 53564 Leea asiatica (L.) Ridsdale VITACEAE Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1203 Yunnan/China
421 88465 Leea asiatica (L.) Ridsdale VITACEAE N. Muangyen 317 Phayao/Thailand
422 87261 Leea asiatica (L.) Ridsdale VITACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-103 Champasak/Laos
423 6761 Leea crispa L. VITACEAE W. Nanakorn et al. 6761 Chiang Mai/Thailand
424 62615 Leea crispa L. VITACEAE W. Pongamornkul 2868 Chiang Mai/Thailand
425 44543 Leea crispa L. VITACEAE Zhou Shi-shun 3262 Yunnan/China
426 22970 Leea crispa L. VITACEAE C. Glamwaewwong 214 Chiang Mai/Thailand
427 62570 Leea crispa L. VITACEAE W. Pongamornkul 2820 Chiang Mai/Thailand
428 70642 Leea crispa L. VITACEAE Khin Myo Htwe 032837 Mandalay/Myanmar
429 11557 Leea crispa L. VITACEAE P. Suksathan 1167 Chiang Mai/Thailand
430 58927 Leea crispa L. VITACEAE Zhou-Shishun 3262 Yunnan/China
431 11549 Leea crispa L. VITACEAE P. Suksathan 1159 Chiang Mai/Thailand
432 9521 Leea crispa L. VITACEAE W. Nanakorn et al. 9521 Chiang Mai/Thailand
433 66900 Leea crispa L. VITACEAE W. Pongamornkul 3482 Mae Hong Son/Thailand
434 71380 Leea crispa L. VITACEAE W. Pongamornkul 3820 Chiang Mai/Thailand
435 1206 Leea crispa L. VITACEAE W. Nanakorn et al. 1206 Chiang Mai/Thailand
436 70150 Leea crispa L. VITACEAE N. Muangyen 0037 Chiang Mai/Thailand
437 73401 Leea guineensis G.Don VITACEAE C. Lakoet 0559 Mae Hong Son/Thailand
438 87389 Leea guineensis G.Don VITACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-231 Sainyabuli/Laos
439 70133 Leea guineensis G.Don VITACEAE N. Muangyen 0020 Chiang Mai/Thailand
440 4361 Leea guineensis G.Don VITACEAE W. Nanakorn et al. 4361 Chiang Mai/Thailand
441 88429 Leea guineensis G.Don VITACEAE N. Muangyen 281 Phayao/Thailand
442 84171 Leea guineensis G.Don VITACEAE W. Pongamornkul 4957 Chiang Mai/Thailand
443 3691 Leea guineensis G.Don VITACEAE W. Nanakorn et al. 3691 Chiang Mai/Thailand
444 109760 Leea guineensis G.Don VITACEAE Kanokpan Nhoodang 37 Chiang Mai/THAILAND
445 35242 Leea guineensis G.Don VITACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Nishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8034 Chiang Mai/Thailand
446 33059 Leea guineensis G.Don VITACEAE Warintorn K. 07-043 Chiang Mai/Thailand
447 6706 Leea guineensis G.Don VITACEAE W. Nanakorn et al. 6706 Chiang Mai/Thailand
448 3720 Leea guineensis G.Don VITACEAE W. Nanakorn et al. 3720 Loei/Thailand
449 62687 Leea guineensis G.Don VITACEAE P. Wessumritt & S. Sawangsawat 109 Chanthaburi/Thailand
450 104927 Leea guineensis G.Don VITACEAE C. Maknoi 6084 Phetchabun/Thailand
451 11965 Leea guineensis G.Don VITACEAE Serm 129 Chiang Mai/Thailand
452 33321 Leea guineensis G.Don VITACEAE Jatupol K. 07-102 Chiang Mai/Thailand
453 90802 Leea guineensis G.Don VITACEAE W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3410 Phayao/Thailand
454 429 Leea guineensis G.Don VITACEAE W. Nanakorn et al. 429 Chiang Mai/Thailand
455 737 Leea guineensis G.Don VITACEAE W. Nanakorn et al. 737 Chiang Mai/Thailand
456 32037 Leea guineensis G.Don VITACEAE Pranee Palee 981 Chiang Rai/Thailand
457 38708 Leea guineensis G.Don VITACEAE S. Watthana 2934 Phangnga/Thailand
458 8103 Leea guineensis G.Don VITACEAE W. Nanakorn et al. 8103 Loei/Thailand
459 35898 Leea guineensis G.Don VITACEAE Jatupol K. 08-239 Chiang Mai/Thailand
460 1204 Leea guineensis G.Don VITACEAE W. Nanakorn et al. 1204 Chiang Mai/Thailand
461 6716 Leea guineensis G.Don VITACEAE W. Nanakorn et al. 6716 Lampang/Thailand
462 83146 Leea guineensis G.Don VITACEAE W. Pongamornkul 4681 Chiang Mai/Thailand
463 6618 Leea guineensis G.Don VITACEAE W. Nanakorn et al. 6618 Chiang Mai/Thailand
464 39071 Leea guineensis G.Don VITACEAE W. Pongamornkul 2416 Chiang Mai/Thailand
465 6829 Leea guineensis G.Don VITACEAE W. Nanakorn et al. 6829 Chiang Mai/Thailand
466 38980 Leea guineensis G.Don VITACEAE W. Pongamornkul 2325 Chiang Mai/Thailand
467 9513 Leea guineensis G.Don VITACEAE W. Nanakorn et al. 9513 Chiang Mai/Thailand
468 101270 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE N. Muangyen AKN 016 Chiang Mai/Thailand
469 41218 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5607 Loei/Thailand
470 46837 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE M. Tanaros 309 Phangnga/Thailand
471 38811 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE C. Maknoi 2481 Loei/Thailand
472 66919 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE W. Pongamornkul 3501 Mae Hong Son/Thailand
473 46046 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE C. Maknoi 3741 Phetchabun/Thailand
474 20984 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE M. Norsaengsri 1557 Chiang Mai/Thailand
475 37678 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE J.F. Maxwell 06-621 Chiang Rai/Thailand
476 66804 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE M. Norsaengsri 10402 Mae Hong Son/Thailand
477 37633 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE J.F. Maxwell 06-573 Krabi/Thailand
478 20498 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE S. Watthana 1250 Rayong/Thailand
479 105814 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE Chusri Trisonthi & Khwanruethai Kamfachuea PMO173 Chiang Mai/Thailand
480 20906 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE P. Srisanga 1918 Nan/Thailand
481 36611 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE C. Maknoi 1931 Loei/Thailand
482 45649 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE D. Khrueasan MS-307 Chiang Mai/Thailand
483 65305 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE K. Srithi 66 Nan/Thailand
484 44788 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE Piyawan Winichainan HN1143 Chiang Mai/Thailand
485 100740 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-343 Luang Prabang/Laos
486 36253 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 3926 Khon Kaen/Thailand
487 105619 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE C. Maknoi 7047 Phetchabun/Thailand
488 95067 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-106 Luang Prabang/Laos
489 34938 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE W. Pongamornkul 1742 Mae Hong Son/Thailand
490 54473 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE M. Norsaengsri & P. Thongson 6951 Khon Kaen/Thailand
491 54639 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE P. Chantaranothai et al. s.n. Trang/Thailand
492 55369 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8326 Chiang Rai/Thailand
493 62575 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE W. Pongamornkul 2825 Lamphun/Thailand
494 55556 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE Sawai 216 Phetchabun/Thailand
495 62568 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE W. Pongamornkul 2818 Chiang Mai/Thailand
496 58379 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE K. Chanta 27 Mae Hong Son/Thailand
497 23211 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE P. Srisanga 2591 Nan/Thailand
498 109649 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE Phityada Sornmanee 43004 Phrae/thailand
499 53893 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE C. Maknoi 3175 Loei/Thailand
500 59885 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE Romklao Botanical Garden 0276/2554 Uttaradit/Thailand