ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
501 104612 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE C. Maknoi 5756 Phetchabun/Thailand
502 104547 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE W. Pongamornkul 6324 Chiang Mai/Thailand
503 31119 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2794 Nan/Thailand
504 109657 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE Benchamat 002 Phrae/thailand
505 109690 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE Wannakorn Tongnuch 001 Phrae/thailand
506 61192 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE Ling Shein Man 088005 Chin State/Myanmar
507 27704 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE C. Maknoi 890 Loei/Thailand
508 58617 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9652 Uttaradit/Thailand
509 52624 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1709 Nan/Thailand
510 105863 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE Pimsiri PN099 Chiang Mai/Thailand
511 35711 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8563 Mae Hong Son/Thailand
512 48603 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7354 Chiang Rai/Thailand
513 49516 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0441 Trang/Thailand
514 49532 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0250 Satun/Thailand
515 64354 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE W. Pongamornkul 2903 Mae Hong Son/Thailand
516 35323 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8130 Chiang Mai/Thailand
517 51749 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7803 Chiang Rai/Thailand
518 62716 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1140 Sukhothai/Thailand
519 34937 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE W. Pongamornkul 1741 Mae Hong Son/Thailand
520 102682 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE V. Nguanchoo 973 Nan/Thailand
521 63882 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9900 Khon Kaen/Thailand
522 105171 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE C. Maknoi 6407 Phetchabun/Thailand
523 110241 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE W. La-ongsri with T. Pingyot, S. Satata & P. Tatiya 5347 Kanchanaburi/THAILAND
524 63439 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE M. Norsaengsri 6691 Khon Kaen/Thailand
525 63249 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE V. Nguanchoo 203 Chiang Mai/Thailand
526 63248 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE V. Nguanchoo 300 Chiang Mai/Thailand
527 53834 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE C. Maknoi 3116 Trat/Thailand
528 63247 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE V. Nguanchoo 249 Chiang Mai/Thailand
529 51823 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7878 Chiang Rai/Thailand
530 92496 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE L. Kamkom, R. Suksathan & C. Maknoi s.n. Narathiwat/Thailand
531 85867 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE M. Norsaengsri 12520 Chiang Rai/Thailand
532 87722 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE Saensouk et al. 108 Chaiyaphum/Thailand
533 98616 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-093 Luang Prabang/Laos
534 95007 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE Ploy Hutasing 024 Chiang Mai/Thailand
535 91828 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE N. Muangyen 1196 Lampang/Thailand
536 87720 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE Saensouk et al. 106 Phetchabun/Thailand
537 75183 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2388 Houa Phan /Laos
538 73659 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE W. Pongamornkul 04069 Mae Hong Son/Thailand
539 90795 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3403 Phayao/Thailand
540 73450 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE C. Lakoet 0608 Mae Hong Son/Thailand
541 87264 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-106 Champasak/Laos
542 86736 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE C. Glamwaewwong 030/58 Chiang Mai/Thailand
543 92771 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE N. Muangyen 1341 Kanchanaburi/Thailand
544 86092 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-096 Luang Prabang/Laos
545 93026 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE D. Argyriou 226 Preah Vihear/Cambodia
546 9266 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE P. Thongson 68 Nan/Thailand
547 73810 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE P. Phaosrichai 51 Phangnga/Thailand
548 96109 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4293 Lampang/Thailand
549 83008 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE M. Norsaengsri 12392 Phayao/Thailand
550 88248 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE W. Pongamornkul 5254 Chiang Mai/Thailand
551 88148 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE W. Pongamornkul 5154 Chiang Mai/Thailand
552 77899 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11171 Mae Hong Son/Thailand
553 88506 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE N. Muangyen 358 Phayao/Thailand
554 10229 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE W. Nanakorn et al. 10229 Kanchanaburi/Thailand
555 74794 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE W. Pongamornkul 04268 Mae Hong Son/Thailand
556 79078 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-273 Xaignabouri/Laos
557 86052 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-056 Luang Prabang/Laos
558 75653 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE W. Tanming 541 Mae Hong Son/Thailand
559 79237 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-432 Luang Prabang /Laos
560 88061 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE W. La-ongsri with S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen & Kasia 3536 Phayao/Thailand
561 10537 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 198 Loei/Thailand
562 98310 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-190 Luang Prabang/Laos
563 80323 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-138 Shan State/Myanmar
564 80803 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE K. Phoutthavong et al. 491 Luang Prabang/Laos
565 96605 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE C. Glamwaewwong 121/60 Chiang Mai/Thailand
566 67848 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE M. Norsaengsri 10528 Mae Hong Son/Thailand
567 98709 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-186 Luang Prabang/Laos
568 84858 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE S. Watthana & W. La-ongsri 3936 Phetchabun/Thailand
569 84631 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE K. Kertsawang 3412 Kalasin/Thailand
570 110756 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE N. Muangyen 1967 Nan/THAILAND
571 96481 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE Mahasarakham University 164 Chiang Mai/Thailand
572 84210 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE W. Pongamornkul 4996 Chiang Mai/Thailand
573 95017 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE Chusie & Trithip Sukho MHR020 Mae Hong Son/Thailand
574 95076 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-115 Luang Prabang/Laos
575 96543 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE C. Glamwaewwong 059/60 Chiang Mai/Thailand
576 68812 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089638 Chin State/Myanmar
577 82331 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE S. Watthana 4320 Chiang Mai/Thailand
578 3525 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE W. Nanakorn et al. 3525 Nakhon Si Thammarat/Thailand
579 83128 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE W. Pongamornkul 4663 Chiang Mai/Thailand
580 100716 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-319 Luang Prabang/Laos
581 83122 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE W. Pongamornkul 4657 Chiang Mai/Thailand
582 83656 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE S. Bunma s.n. Nan/Thailand
583 83657 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE S. Bunma s.n. Nan/Thailand
584 84204 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE W. Pongamornkul 4990 Chiang Mai/Thailand
585 93293 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE N. Turreira Garcia 571 Stung Treng/Cambodia
586 71919 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE J. Towaranonte s.n. Nan/Thailand
587 85850 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE M. Norsaengsri 12503 Chiang Rai/Thailand
588 93286 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE D. Argyriou 564 Stung Treng/Cambodia
589 71381 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE W. Pongamornkul 3821 Chiang Mai/Thailand
590 15194 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE P. Srisanga 909 Nan/Thailand
591 71379 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE W. Pongamornkul 3819 Chiang Mai/Thailand
592 93040 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE N. Turreira-Garcia 209 Preah Vihear/Cambodia
593 14595 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 807 Nan/Thailand
594 96324 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE Mahasarakham University 7 Chiang Mai/Thailand
595 85344 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE C. Maknoi 7992 Sukhothai/Thailand
596 15195 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE P. Srisanga 910 Nan/Thailand
597 15333 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE W. Pongamornkul 440 Chiang Mai/Thailand
598 96475 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE Mahasarakham University 158 Chiang Mai/Thailand
599 66991 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE W. Pongamornkul 3573 Mae Hong Son/Thailand
600 85174 Leea indica (Burm.f.) Merr. VITACEAE P. Phaosrichai 283 Phangnga/Thailand