ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 86785 Dianella caerulea Sims XANTHORRHOEACEAE C. Glamwaewwong 079/58 Chiang Mai/Thailand
2 39705 Dianella caerulea Sims XANTHORRHOEACEAE M. Norsaengsri 4812 Khon Kaen/Thailand
3 96482 Dianella caerulea Sims XANTHORRHOEACEAE Mahasarakham University 165 Chiang Mai/Thailand
4 51653 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1326 Nan/Thailand
5 52234 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1476 Nan/Thailand
6 52490 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE Yin-Jiantao 1273 Yunnan/China
7 56650 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE Puangpen et al. N104 Songkhla/Thailand
8 57592 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE Sorleehah Delah 1 Songkhla/Thailand
9 68715 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE M. Norsaengsri 10626 Nan/Thailand
10 60788 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE Ling Shein Man 088228 Chin State/Myanmar
11 60826 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE Ling Shein Man 087139 Chin State/Myanmar
12 62003 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE Ling Shein Man 087530 Chin State/Myanmar
13 63260 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE V. Nguanchoo 173 Chiang Mai/Thailand
14 63263 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE V. Nguanchoo 192 Chiang Mai/Thailand
15 63264 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE V. Nguanchoo 353 Chiang Mai/Thailand
16 65511 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE K. Srithi 55 Nan/Thailand
17 3981 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE W. Nanakorn et al. 3981 Loei/Thailand
18 60611 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE Ling Shein Man 088041 Chin State/Myanmar
19 35154 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE C. Maknoi 2382 Phangnga/Thailand
20 4286 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE W. Nanakorn et al. 4286 Chiang Mai/Thailand
21 5551 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE W. Nanakorn et al. 5551 Chiang Mai/Thailand
22 8542 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE W. Nanakorn et al. 8542 Chiang Mai/Thailand
23 8973 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE W. Nanakorn et al. 8973 Chiang Mai/Thailand
24 23723 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE K. Kertsawang 63 Rayong/Thailand
25 25126 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE C. Glamwaewwong 1067 Chiang Mai/Thailand
26 48713 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE K. Iwatsuki, G. Murata & H.G. Gutierrez s.n. Luzon/Philippines
27 34383 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE Warintorn K. 08-212 Rayong/Thailand
28 48144 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE W. Boonprakop 0117 Loei/Thailand
29 35989 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE Jatupol K. 08-330 Chiang Mai/Thailand
30 37110 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE C. Maknoi 1992 Phitsanulok/Thailand
31 42048 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE Wang Hong 4675 Yunnan/China
32 41495 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE P. Wessumritt & M. Norsaengsri 71 Rayong/Thailand
33 43119 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE Wang Hong 7223 Yunnan/China
34 45652 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE D. Khrueasan s.n. Chiang Mai/Thailand
35 73731 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE W. Pongamornkul 04141 Mae Hong Son/Thailand
36 31346 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE K. Kertsawang 810 Chumphon/Thailand
37 105973 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE W. Pongamornkul 6449 Chiang Mai/Thailand
38 98339 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-219 Luang Prabang/Laos
39 65609 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE M. Norsaengsri 10097 Nan/Thailand
40 101147 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE W. Pongamornkul 6168 Chiang Mai/Thailand
41 101185 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE W. Pongamornkul 6206 Phayao/Thailand
42 102105 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE K. Kertsawang 4369 Trat/Thailand
43 102128 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE K. Kertsawang 4392 Trat/Thailand
44 111252 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-200 Luang Prabang/Laos
45 104523 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE W. Pongamornkul 6300 Chiang Mai/Thailand
46 98283 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-163 Luang Prabang/Laos
47 106220 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 676 Nan/Thailand
48 106461 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 916 Nan/Thailand
49 107296 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-055 Phongsaly/Laos
50 107499 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-277 Phongsaly/Laos
51 108389 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE W. Pongamornkul 6597 Chiang Mai/Thailand
52 108596 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5198 Kanchanaburi/Thailand
53 110042 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE P. Panyadee 126 Rayong/THAILAND
54 104199 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE S. Kamonnate 738 Chiang Mai/Thailand
55 83561 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE Ubonwan Upho UBON 291 Songkhla/Thailand
56 75453 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095112 Chin State/Myanmar
57 76138 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE C. Maknoi 6684 Trat/Thailand
58 78172 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE V. Nguanchoo 420 Chiang Mai/Thailand
59 78296 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE V. Nguanchoo 580 Chiang Mai/Thailand
60 79899 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097946 Chin State/Myanmar
61 83296 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE C. Maknoi 7813 Rayong/Thailand
62 96516 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE C. Glamwaewwong 032/60 Chiang Mai/Thailand
63 83957 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE M. Pinyosak & P. Wessumritt 120 Trat/Thailand
64 87368 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-210 Sainyabuli/Laos
65 93521 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5397 Chiang Mai/Thailand
66 94897 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE N. Turreira-Garcia 409 Stung Treng/cambodia
67 95100 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-139 Luang Prabang/Laos
68 95373 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4185 Lampang/Thailand
69 96331 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE Mahasarakham University 14 Chiang Mai/Thailand
70 80386 Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-201 Shan State/Myanmar
71 48714 Dianella javanica Kunth XANTHORRHOEACEAE K. Iwatsuki, G. Murata & H.G. Gutierrez P-438 Luzon/Philippines
72 98912 Dianella sp. XANTHORRHOEACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-389 Luang Prabang/Laos
73 13549 Trachyandra laxa (N.E.Br.) Oberm. var. rigida (Suess.) Roessler XANTHORRHOEACEAE Burgoyne, P.M. & Snow N. 4803 South Africa
74 13504 Trachyandra laxa (N.E.Br.) Oberm. var. rigida (Suess.) Roessler XANTHORRHOEACEAE Burgoyne, P.M. & Snow N. 4803 South Africa