ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 87723 Alpinia abundiflora Burtt & R.M.Sm. ZINGIBERACEAE Saensouk et al. 109 Chaiyaphum/Thailand
2 87719 Alpinia abundiflora Burtt & R.M.Sm. ZINGIBERACEAE Saensouk et al. 105 Phetchabun/Thailand
3 82284 Alpinia aquatica (Retz.) Roscoe ZINGIBERACEAE Bazilah, I., Moo, A. et al. SING2014-044 Singapore
4 89112 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE N. Muangyen 703 Phayao/Thailand
5 49873 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE M. Norsaengsri 6393 Chiang Mai/Thailand
6 50050 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE M.N. Tamura T-60205 Chiang Mai/Thailand
7 51672 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1345 Nan/Thailand
8 51705 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1382 Nan/Thailand
9 52244 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1486 Nan/Thailand
10 48239 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE M. Norsaengsri 6481 Uttaradit/Thailand
11 22699 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2431 Nan/Thailand
12 25579 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE C. Maknoi 615 Chiang Mai/Thailand
13 56884 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE M. Norsaengsri & S. Mattapha 9194 Chiang Rai/Thailand
14 22529 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE P. Srisanga 2368 Nan/Thailand
15 21337 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE C. Maknoi 1325 Chiang Mai/Thailand
16 106028 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE W. Pongamornkul 6504 Chiang Mai/Thailand
17 105575 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE C. Maknoi 7003 Phetchabun/Thailand
18 10885 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE W. Nanakorn et al. 10885 Chiang Mai/Thailand
19 6150 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE W. Nanakorn et al. 6150 Chiang Mai/Thailand
20 10886 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE W. Nanakorn et al. 10886 Chiang Mai/Thailand
21 5468 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE W. Nanakorn et al. 5468 Chiang Mai/Thailand
22 25657 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE C. Maknoi 193 Chiang Rai/Thailand
23 43365 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE Zhou Shi-shun 3871 Yunnan/China
24 25676 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE C. Maknoi 213 Chiang Mai/Thailand
25 42440 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE Tong Shao-quan 24974 Yunnan/China
26 108339 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE W. Pongamornkul 6547 Chiang Mai/Thailand
27 36062 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE Jatupol K. 08-403 Chiang Mai/Thailand
28 35763 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE C. Maknoi 1695 Loei/Thailand
29 27140 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE S. Watthana & M. Wongnak 1873 Mae Hong Son/Thailand
30 33426 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE Jatupol K. 08-207 Chiang Mai/Thailand
31 110462 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5578 Kanchanaburi/THAILAND
32 6178 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE W. Nanakorn et al. 6178 Chiang Mai/Thailand
33 9420 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE W. Nanakorn et al. 9420 Chiang Mai/Thailand
34 87064 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE C. Glamwaewwong 357/58 Chiang Mai/Thailand
35 19752 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE W. La-ongsri 114 Chiang Mai/Thailand
36 19781 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE W. La-ongsri 143 Chiang Mai/Thailand
37 84205 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE W. Pongamornkul 4991 Chiang Mai/Thailand
38 97512 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE C. Maknoi 5493 Phetchabun/Thailand
39 98258 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-138 Luang Prabang/Laos
40 98435 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-315 Luang Prabang/Laos
41 84132 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE W. Pongamornkul 4918 Chiang Mai/Thailand
42 81980 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE M. Norsaengsri 12013 Chiang Rai/Thailand
43 11513 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE P. Suksathan 1123 Chiang Mai/Thailand
44 18593 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE P. Srisanga 1753 Nan/Thailand
45 78123 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE W. Pongamornkul 4468 Chiang Mai/Thailand
46 65615 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE M. Norsaengsri 10104 Nan/Thailand
47 77569 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11046 Mae Hong Son/Thailand
48 27562 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE C. Maknoi 749 Loei/Thailand
49 89500 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE W. Pongamornkul 5600 Chiang Mai/Thailand
50 20600 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1499 Chiang Mai/Thailand
51 20601 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1500 Chiang Mai/Thailand
52 70147 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE N. Muangyen 0034 Chiang Mai/Thailand
53 8777 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE W. Nanakorn et al. 8777 Chiang Mai/Thailand
54 8663 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE W. Nanakorn et al. 8663 Chiang Mai/Thailand
55 90203 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-126 Luang Prabang/Laos
56 90289 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-212 Luang Prabang/Laos
57 21095 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE C. Maknoi 162 Phitsanulok/Thailand
58 94469 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE N. Muangyen 1596 Nan/Thailand
59 106912 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 623 Nan/Thailand
60 90634 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE N. Muangyen 897 Phayao/Thailand
61 10880 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE W. Nanakorn et al. 10880 Chiang Mai/Thailand
62 29827 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE C. Maknoi 1419 Phitsanulok/Thailand
63 30442 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE P. Suksathan 4142 Chiang Rai/Thailand
64 27729 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE C. Maknoi 915 Loei/Thailand
65 94184 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE W. Pongamornkul 5884 Chiang Mai/Thailand
66 27759 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE C. Maknoi 209.1 Phitsanulok/Thailand
67 112646 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE N. Muangyen 2133 Kanchanaburi/THAILAND
68 27624 Alpinia blepharocalyx K. Schum. var. glabrior (Handel-Mazzetii) T.L. Wu ZINGIBERACEAE C. Maknoi 812 Loei/Thailand
69 25995 Alpinia blepharocalyx K. Schum. var. glabrior (Handel-Mazzetii) T.L. Wu ZINGIBERACEAE P. Suksathan 3651 Phayao/Thailand
70 8821 Alpinia blepharocalyx K. Schum. var. glabrior (Handel-Mazzetii) T.L. Wu ZINGIBERACEAE W. Nanakorn et al. 8821 Loei/Thailand
71 83232 Alpinia blepharocalyx K. Schum. var. glabrior (Handel-Mazzetii) T.L. Wu ZINGIBERACEAE W. Pongamornkul 4767 Chiang Mai/Thailand
72 82930 Alpinia blepharocalyx K. Schum. var. glabrior (Handel-Mazzetii) T.L. Wu ZINGIBERACEAE M. Norsaengsri 12314 Phayao/Thailand
73 31121 Alpinia blepharocalyx K. Schum. var. glabrior (Handel-Mazzetii) T.L. Wu ZINGIBERACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2796 Nan/Thailand
74 3085 Alpinia blepharocalyx K. Schum. var. glabrior (Handel-Mazzetii) T.L. Wu ZINGIBERACEAE W. Nanakorn et al. 3085 Loei/Thailand
75 85173 Alpinia conchigera Griff. ZINGIBERACEAE P. Phaosrichai 282 Phangnga/Thailand
76 3846 Alpinia conchigera Griff. ZINGIBERACEAE W. Nanakorn et al. 3846 Loei/Thailand
77 27725 Alpinia conchigera Griff. ZINGIBERACEAE C. Maknoi 911 Loei/Thailand
78 105550 Alpinia conchigera Griff. ZINGIBERACEAE C. Maknoi 6893 Sakon Nakhon/Thailand
79 38881 Alpinia conchigera Griff. ZINGIBERACEAE C. Maknoi 2551 Loei/Thailand
80 93012 Alpinia conchigera Griff. ZINGIBERACEAE D. Argyriou 246 Preah Vihear/Cambodia
81 107209 Alpinia conchigera Griff. ZINGIBERACEAE P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 36 Chiang Mai/Thailand
82 96414 Alpinia conchigera Griff. ZINGIBERACEAE Mahasarakham University 97 Chiang Mai/Thailand
83 93133 Alpinia conchigera Griff. ZINGIBERACEAE N. Turreira-Garcia 197 Preah Vihear/Cambodia
84 3381 Alpinia conchigera Griff. ZINGIBERACEAE W. Nanakorn et al. 3381 Nakhon Si Thammarat/Thailand
85 83591 Alpinia conchigera Griff. ZINGIBERACEAE Ubonwan Upho UBON 925 Songkhla/Thailand
86 107017 Alpinia conchigera Griff. ZINGIBERACEAE W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 729 Nan/Thailand
87 12743 Alpinia conchigera Griff. ZINGIBERACEAE K. Larsen 45408 Phetchaburi/Thailand
88 23198 Alpinia conchigera Griff. ZINGIBERACEAE P. Srisanga 2578 Nan/Thailand
89 38477 Alpinia conchigera Griff. ZINGIBERACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2249 Loei/Thailand
90 14058 Alpinia conchigera Griff. ZINGIBERACEAE H. Haruthai, O. Chudchadapron & Th. Jeerapon 4 Chiang Mai/Thailand
91 91287 Alpinia conchigera Griff. ZINGIBERACEAE S. Sawangsawat 488 Chanthaburi/Thailand
92 46165 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE N. Romkham 253 Lamphun/Thailand
93 46177 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE N. Romkham 265 Lamphun/Thailand
94 30409 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE W. Pongamornkul 1917 Chiang Mai/Thailand
95 46665 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5638 Loei/Thailand
96 95058 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE Chusie & Khwanruethai Kamfachuea PMO021 Chiang Mai/Thailand
97 68156 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE M. Norsaengsri 3623 Khon Kaen/Thailand
98 105552 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE C. Maknoi 6895 Sakon Nakhon/Thailand
99 66922 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE W. Pongamornkul 3504 Mae Hong Son/Thailand
100 46150 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE N. Romkham 238 Lamphun/Thailand