ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 87723 Alpinia abundiflora Burtt & R.M.Sm. ZINGIBERACEAE Saensouk et al. 109 Chaiyaphum/Thailand
2 87719 Alpinia abundiflora Burtt & R.M.Sm. ZINGIBERACEAE Saensouk et al. 105 Phetchabun/Thailand
3 82284 Alpinia aquatica (Retz.) Roscoe ZINGIBERACEAE Bazilah, I., Moo, A. et al. SING2014-044 Singapore
4 94469 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE N. Muangyen 1596 Nan/Thailand
5 43365 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE Zhou Shi-shun 3871 Yunnan/China
6 131427 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE Chusie Trisonthi BD 10 Nan/THAILAND
7 116796 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-419 Xaignabouri/LAOS
8 25657 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE C. Maknoi 193 Chiang Rai/Thailand
9 110462 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5578 Kanchanaburi/Thailand
10 42440 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE Tong Shao-quan 24974 Yunnan/China
11 132551 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE W. Pongamornkul 7489 Chiang Mai/Thailand
12 10886 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE W. Nanakorn et al. 10886 Chiang Mai/Thailand
13 10885 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE W. Nanakorn et al. 10885 Chiang Mai/Thailand
14 27759 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE C. Maknoi 209.1 Phitsanulok/Thailand
15 5468 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE W. Nanakorn et al. 5468 Chiang Mai/Thailand
16 10880 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE W. Nanakorn et al. 10880 Chiang Mai/Thailand
17 84205 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE W. Pongamornkul 4991 Chiang Mai/Thailand
18 129206 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE Akharasit Bunsongthae 16 Chiang Mai/THAILAND
19 9420 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE W. Nanakorn et al. 9420 Chiang Mai/Thailand
20 30442 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE P. Suksathan 4142 Chiang Rai/Thailand
21 25579 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE C. Maknoi 615 Chiang Mai/Thailand
22 8777 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE W. Nanakorn et al. 8777 Chiang Mai/Thailand
23 78123 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE W. Pongamornkul 4468 Chiang Mai/Thailand
24 27729 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE C. Maknoi 915 Loei/Thailand
25 8663 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE W. Nanakorn et al. 8663 Chiang Mai/Thailand
26 70147 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE N. Muangyen 0034 Chiang Mai/Thailand
27 77569 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11046 Mae Hong Son/Thailand
28 6178 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE W. Nanakorn et al. 6178 Chiang Mai/Thailand
29 6150 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE W. Nanakorn et al. 6150 Chiang Mai/Thailand
30 94184 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE W. Pongamornkul 5884 Chiang Mai/Thailand
31 90203 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-126 Luang Prabang/Laos
32 89112 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE N. Muangyen 703 Phayao/Thailand
33 18593 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE P. Srisanga 1753 Nan/Thailand
34 89500 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE W. Pongamornkul 5600 Chiang Mai/Thailand
35 56884 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE M. Norsaengsri & S. Mattapha 9194 Chiang Rai/Thailand
36 19752 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE W. La-ongsri 114 Chiang Mai/Thailand
37 19781 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE W. La-ongsri 143 Chiang Mai/Thailand
38 29827 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE C. Maknoi 1419 Phitsanulok/Thailand
39 112646 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE N. Muangyen 2133 Kanchanaburi/Thailand
40 87064 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE C. Glamwaewwong 357/58 Chiang Mai/Thailand
41 25676 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE C. Maknoi 213 Chiang Mai/Thailand
42 52244 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1486 Nan/Thailand
43 125424 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE W. Pongamornkul 7167 Chiang Mai/THAILAND
44 124780 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE N. Muangyen 3357 Nan/Thailand
45 11513 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE P. Suksathan 1123 Chiang Mai/Thailand
46 123251 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-245 Phongsaly /LAOS
47 65615 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE M. Norsaengsri 10104 Nan/Thailand
48 90289 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-212 Luang Prabang/Laos
49 90634 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE N. Muangyen 897 Phayao/Thailand
50 124985 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE N. Muangyen 3561 Nan/Thailand
51 51705 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1382 Nan/Thailand
52 51672 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1345 Nan/Thailand
53 50050 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE M.N. Tamura T-60205 Chiang Mai/Thailand
54 132400 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE W. Pongamornkul 7242 Chiang Mai/Thailand
55 49873 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE M. Norsaengsri 6393 Chiang Mai/Thailand
56 48239 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE M. Norsaengsri 6481 Uttaradit/Thailand
57 84132 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE W. Pongamornkul 4918 Chiang Mai/Thailand
58 123252 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-246 Phongsaly /LAOS
59 21095 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE C. Maknoi 162 Phitsanulok/Thailand
60 81980 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE M. Norsaengsri 12013 Chiang Rai/Thailand
61 22699 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2431 Nan/Thailand
62 33426 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE Jatupol K. 08-207 Chiang Mai/Thailand
63 22529 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE P. Srisanga 2368 Nan/Thailand
64 20601 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1500 Chiang Mai/Thailand
65 20600 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1499 Chiang Mai/Thailand
66 27140 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE S. Watthana & M. Wongnak 1873 Mae Hong Son/Thailand
67 35763 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE C. Maknoi 1695 Loei/Thailand
68 36062 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE Jatupol K. 08-403 Chiang Mai/Thailand
69 98435 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-315 Luang Prabang/Laos
70 27562 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE C. Maknoi 749 Loei/Thailand
71 105575 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE C. Maknoi 7003 Phetchabun/Thailand
72 98258 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-138 Luang Prabang/Laos
73 106028 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE W. Pongamornkul 6504 Chiang Mai/Thailand
74 97512 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE C. Maknoi 5493 Phetchabun/Thailand
75 108339 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE W. Pongamornkul 6547 Chiang Mai/Thailand
76 21337 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE C. Maknoi 1325 Chiang Mai/Thailand
77 106912 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 623 Nan/Thailand
78 3085 Alpinia blepharocalyx K. Schum. var. glabrior (Handel-Mazzetii) T.L. Wu ZINGIBERACEAE W. Nanakorn et al. 3085 Loei/Thailand
79 31121 Alpinia blepharocalyx K. Schum. var. glabrior (Handel-Mazzetii) T.L. Wu ZINGIBERACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2796 Nan/Thailand
80 83232 Alpinia blepharocalyx K. Schum. var. glabrior (Handel-Mazzetii) T.L. Wu ZINGIBERACEAE W. Pongamornkul 4767 Chiang Mai/Thailand
81 27624 Alpinia blepharocalyx K. Schum. var. glabrior (Handel-Mazzetii) T.L. Wu ZINGIBERACEAE C. Maknoi 812 Loei/Thailand
82 82930 Alpinia blepharocalyx K. Schum. var. glabrior (Handel-Mazzetii) T.L. Wu ZINGIBERACEAE M. Norsaengsri 12314 Phayao/Thailand
83 25995 Alpinia blepharocalyx K. Schum. var. glabrior (Handel-Mazzetii) T.L. Wu ZINGIBERACEAE P. Suksathan 3651 Phayao/Thailand
84 8821 Alpinia blepharocalyx K. Schum. var. glabrior (Handel-Mazzetii) T.L. Wu ZINGIBERACEAE W. Nanakorn et al. 8821 Loei/Thailand
85 93012 Alpinia conchigera Griff. ZINGIBERACEAE D. Argyriou 246 Preah Vihear/Cambodia
86 114129 Alpinia conchigera Griff. ZINGIBERACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-379 Phongsaly/LAOS
87 85173 Alpinia conchigera Griff. ZINGIBERACEAE P. Phaosrichai 282 Phangnga/Thailand
88 3846 Alpinia conchigera Griff. ZINGIBERACEAE W. Nanakorn et al. 3846 Loei/Thailand
89 91287 Alpinia conchigera Griff. ZINGIBERACEAE S. Sawangsawat 488 Chanthaburi/Thailand
90 93133 Alpinia conchigera Griff. ZINGIBERACEAE N. Turreira-Garcia 197 Preah Vihear/Cambodia
91 38881 Alpinia conchigera Griff. ZINGIBERACEAE C. Maknoi 2551 Loei/Thailand
92 83591 Alpinia conchigera Griff. ZINGIBERACEAE Ubonwan Upho UBON 925 Songkhla/Thailand
93 3381 Alpinia conchigera Griff. ZINGIBERACEAE W. Nanakorn et al. 3381 Nakhon Si Thammarat/Thailand
94 23198 Alpinia conchigera Griff. ZINGIBERACEAE P. Srisanga 2578 Nan/Thailand
95 27725 Alpinia conchigera Griff. ZINGIBERACEAE C. Maknoi 911 Loei/Thailand
96 96414 Alpinia conchigera Griff. ZINGIBERACEAE Mahasarakham University 97 Chiang Mai/Thailand
97 132264 Alpinia conchigera Griff. ZINGIBERACEAE W. Pongamornkul 7356 Chiang Mai/Thailand
98 105550 Alpinia conchigera Griff. ZINGIBERACEAE C. Maknoi 6893 Sakon Nakhon/Thailand
99 12743 Alpinia conchigera Griff. ZINGIBERACEAE K. Larsen 45408 Phetchaburi/Thailand
100 38477 Alpinia conchigera Griff. ZINGIBERACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2249 Loei/Thailand