ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Databaseไม่พบภาพของต้นไม้นี้

Picture of this plant not found.

ไม่พบรูปภาพ
Share

สถานะการอนุรักษ์

Conservation Status


เลขนำเข้า

Accession Number

ชื่อวิทยาศาสตร์

Scientific Name

Areca catechu L.
ชื่อวงศ์

Family Name

ARECACEAE
ชื่อท้องถิ่น

Vernacular Name

หมากสง
สถานที่เก็บตัวอย่าง

Collected Location

-
อำเภอ

Destrict

-
จังหวัด

Province

-
ลักษณะวิสัย

Habit

เป็นปาล์มต้นเดี่ยว ลำต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 15-20 เซนติเมตร สูงได้ถึง 15 เมตร ใบรูปขนนก ทางใบยาวสองเมตร ช่อดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกใต้คอ ช่อแผ่กระจายยาว 50 เซนติเมตร ผลค่อนข้างกลม ขนาด 4-5 เซนติเมตร
เวลาออกดอก

Flowering & Fruiting Season

-
พื้นที่จัดปลูก

Display location

QR code