ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Databaseไม่พบภาพของต้นไม้นี้

Picture of this plant not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures


Share

สถานะการอนุรักษ์

Conservation Status


เลขนำเข้า

Accession Number

20210503 A1
ชื่อวิทยาศาสตร์

Scientific Name

Boesenbergia maxwellii Mood, L.M.Prince & Triboun
ชื่อวงศ์

Family Name

ZINGIBERACEAE
ชื่อท้องถิ่น

Vernacular Name

ว่านเปรี้ยวดอกชมพู
สถานที่เก็บตัวอย่าง

Collected Location

อำเภอ

Destrict

จังหวัด

Province

ลักษณะวิสัย

Habit

เวลาออกดอก

Flowering & Fruiting Season

พื้นที่จัดปลูก

Display location

NSTDA
QR code