ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Databaseไม่พบภาพของต้นไม้นี้

Picture of this plant not found.

ไม่พบรูปภาพ
Share

สถานะการอนุรักษ์

Conservation Status


เลขนำเข้า

Accession Number

00-0517*A
ชื่อวิทยาศาสตร์

Scientific Name

Salacca secunda Griff.
ชื่อวงศ์

Family Name

ARECACEAE
ชื่อท้องถิ่น

Vernacular Name

คาหาน
สถานที่เก็บตัวอย่าง

Collected Location

-
อำเภอ

Destrict

-
จังหวัด

Province

-
ลักษณะวิสัย

Habit

ปาล์มกอขนาดเล็ก สูงได้ถึง 7 ม. ใบประกอบแบบขนนก ใบอ่อนสีน้ำตาลแดง กาบใบยาว 45-60 ซม. มีใบย่อยด้ายล่ะ 23-30 ใบ อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม ช่อดอกออกระหว่างกาบใบ ช่อดอกเพศผู้ยาว 30-60 ซม. ช่อดอกเพศเมียยาว 25 ซม. ผลคล้ายลูกแพร์หรือรูปไข่ ผิวเป็นเกล็ดสีน้ำตาล
เวลาออกดอก

Flowering & Fruiting Season

-
พื้นที่จัดปลูก

Display location

PALMQ3
QR code