ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Databaseไม่พบภาพของต้นไม้นี้

Picture of this plant not found.

ไม่พบรูปภาพ
Share

สถานะการอนุรักษ์

Conservation Status


เลขนำเข้า

Accession Number

00-0552*A
ชื่อวิทยาศาสตร์

Scientific Name

Salacca wallichiana C. Mart.
ชื่อวงศ์

Family Name

ARECACEAE
ชื่อท้องถิ่น

Vernacular Name

ระกำ
สถานที่เก็บตัวอย่าง

Collected Location

-
อำเภอ

Destrict

-
จังหวัด

Province

-
ลักษณะวิสัย

Habit

ต้นปาล์มกอขนาดใหญ่ สูงถึง 12 ม. เลื้อยยาว 2.50 ม. มีรากอากาศ ใบประกอบแบบขนนก 12-15 ทาง กาบใบยาว 1 ม. กาบแยกต่ำ ลักษณะเหมือนเข็มอยู่รวมกันเป็นกลุ่มสีดำ ก้านยาว 2-3 ม. สีเหลือง ดอกช่อดอกห้อยลงพื้นติดดิน ผลรูปไข่กลับสีน้ำตาลเป็นกระจุกแน่นผิวเป็นเกล็ด
เวลาออกดอก

Flowering & Fruiting Season

-
พื้นที่จัดปลูก

Display location

PALMQ3
QR code