ฐานข้อมูลพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน

Medicinal Plants Database

|| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ฮ|
|A | B | C | D | E | F | H | G | I | L | J | M | N | O | P | Q | R | Y | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. Scientific Name Local Name Common Name Family Name
1 Zanthoxylum limonella (Dennst.) Alston มะแข่น Ma-khaen(Laos); กำจัดต้น Kamchat ton, พริกหอม Phrik hom, หมากมาศ Mak mat (Bangkok); มะข่วง Ma khuang, มะแขว่น Ma khwaen (Northern); ลูกระมาศ Luk ra mat (Central); หมักข่วง Mak khuang (Mae Hong Son) RUTACEAE
2 Zea mays L. ข้าวโพด Khaao phot (Central); ข้าวแข่ Khaao-khae (Shan-Mae Hong Son); ข้าวสาลี Khaao saalee, สาลี Saalee (Northern); บือเคส่ะ Bue-khe-sa (Karen-Mae Hong Son); โพด Phot (Peninsular) Indian Corn, Maize POACEAE
3 Zingiber kerrii Craib ขิงดา Khing daa, ขิงแมงดา Khing maeng daa (Northern) ZINGIBERACEAE
4 Zingiber montanum (Koenig) Link ex Dietr. ไพล Phali (Yala); ปูลอย Pu loi, ปูเลย Pu loei (Northern); ว่านไฟ Wan fai (Central); มิ้นสะล่าง Min-sa-lang (Shan-Mae Hong Son) - ZINGIBERACEAE
5 Zingiber officinale Roscoe ขิง Khing, ขิงแกลง Khing klaeng, ขิงแดง Khing daeng (Chanthabui); ขิงเผือก Khing phueak (Chiang Mai); สะเอ Sa-e (Karen-Mae Hong Son) Ginger ZINGIBERACEAE
6 Zingiber ottensii Valeton ไพลดำ Phlai dam, ไพลม่วง Phlai muang (Bangkok); ปูเลยดำ Pu loei dam (Northern) ZINGIBERACEAE
7 Zingiber zerumbet (L.) Sm. กระทือ Kra thue (Central); กะทือป่า Ka thue pa, กะแวน Ka waen, กะแอน Ka aen, แฮวดำ Haeo dam (Northern); เปลพ้อ Ple-pho (Karen-Mae Hong Son); เฮียวข่า Hiao-kha (Shan-Mae Hong Son); เฮียวแดง Hiao daeng (Mae Hong Son); เฮียวดำ Hiao dam (Mae Hong Son) - ZINGIBERACEAE
8 Ziziphus cambodiana Pierre ตะครอง Ta khrong, หมากกะทันช้าง Mak ka than chang (Central); มะตันตง Ma tan dong, มะหมากมา Ma mak ma, หมากมา Mak ma (Northern); หนามคอม Nam khom (Phitsanulok); หนามค้อม Nam khom, หนามตะคอง Nam takhong (Ubon Ratchathani); อังโกรง Ang-krong (Khmer-Surin) RHAMNACEAE
9 Zygostelma benthamii Baill. อบเชยเถา Op choei thao (Chai Nat); เครือเขาลวก Khruea khao luak, ตำยานตัวผู้ Tamyaan tua phuu (Nakhon Sawan) ASCLEPIADACEAE