ฐานข้อมูลพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน

Medicinal Plants Database

|| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ฮ|
|A | B | C | D | E | F | H | G | I | L | J | M | N | O | P | Q | R | Y | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. Scientific Name Local Name Common Name Family Name
1 Allamanda cathartica Linn. บานบุรีเหลือง ban buri lerng APOCYNACEAE
2 Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicholson บุก Buk (General); บุกคุงคก Buk khung khok (Chon Buri); เบีย Bia,เบือ buea (Mae Hong Son); มันซูรัน Man suran (Central); หัวบุก Hua buk (Pattani); บุกคางคก Buk khang khok (Central, Northern); บุกหนาม Buk nam, บุกหลวง Buk luang (mae Hong Son) Stanley"s Water-tub ARACEAE
3 Centella asiatica (L.) Urb. บัวบก Bua bok (Central); ปะหนะเอขาเด๋๊าะ Pa-na-e-kha-do (Karen -Mae Hong Son); ผักแว่น Phak waen (Peninsular); ผักหนอก Phak nok (Northern) Asiatic pennywort APIACEAE
4 Entada reticulata Gagnep. บ้าบน Ba bon (Ubon Ratchathani) LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE
5 Gomphrena celosioides Mart. บานไม่รู้โรยป่า Baan mai ruu roi paa (Central) AMARANTHACEAE
6 Gomphrena globosa L. บานไม่รู้โรย Baan mai ruu roi (Central); กะล่อม Kalom, ตะล่อม Talom (Northern); ดอกสามเดือน Dok saam duean (Peninsular) Bachelor's button, Globe amaranth AMARANTHACEAE
7 Hapaline benthamiana Schott บอนเต่า bon tao (Northern) บอนแบ้ว bon baeo (Northern) ARACEAE
8 Luffa aegyptiaca Mill. บวบหอม buap hom (Central) กะตอร่อ ka-to-ro (Malay-Pattani) บวบกลม buap klom (Central) บวบขม buap khom (Central) บวบอ้ม buap om (Northern) มะนอยขม ma noi khom (Northern) มะนอยอ้ม ma noi om (Northern) Loofah, Smooth loofah, Sponge gourd CUCURBITACEAE
9 Mesua ferrea L. บุนนาค Bunnak (General); ก๊าก่อ Ka-ko (Karen-Mae Hong Son); ก้ำก่อ Kam-ko (Shan-Mae Hong Son); ปะนาคอ Pa-nha-kho (Malay-Pattani); สารภีดอย Saraphi doi (Chiang Mai) CRUSIACEAE
10 Mirabilis jalapa L. บานเย็น Ban yen (Central); จันยาม Chan yam, จำยาม Cham yam, ตามยาม Tam yam (Northern) NYCTAGINACEAE
11 Strophanthus gratus Franch. บานทน Baan tho,แย้มปีนัง Yaem peenan, หอมปีนัง Hom peenang (Bangkok) APOCYNACEAE
12 Tacca palmata Blume บุกฤาษี Buk ruesi (Trat); คดดิน Khot din (Nakhon Si Thammarat) TACCACEAE
13 Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook. f. & Thomson บอระเพ็ด Bora phet (General); เครือเขาฮอ Khruea khao ho, จุ่งจิง chung ching (Northern); เจตมูลหนาม Chettamun nam (Nongkhai); ตัวเจตมูลยาน Tua chettamun yan, เถาหัวด้วน Thao hua duan (Saraburi); หางหนู Hang nu (Saraburi, Ubon Ratchathani) - MENISPERMACEAE
14 Tithonia diversifolia (Hemsl.) A.Gray บัวตอง Bua tong, เบญจมาศน้ำ Bencha mat nam, ดาวเรืองญี่ปุ่น Dao rueang yipun, ทานตะวันหนู Than tawan nu (Bangkok) Mexican sunflower weed ASTERACEAE