Share
ไม่พบรูปภาพ
ชื่อวิทยาศาสตร์

Scientific name

Mikania cordata (Burm.f.) B.L.Rob.
ชื่อวงศ์

Family name

ASTERACEAE
ชื่อพื้นเมือง

Local name

ขี้เหล็กย่าน Khi lek yan (Narathiwat); ขี้ไก่ย่าน Khi kai yan (Songkhla); สาลาปุ๊ตูโงะ Sa-la-pu-ngo (Malay-Narathiwat)
ชื่อสามัญ

Common name

-
ส่วนที่นำมาใช้

Plant part used

(Le) Leaf
การใช้ประโยชน์

Uses and Ultilizing

ใบ ใช้ตำพอกบาดแผล หรือแผลบวม รักษาโรคหิด
ข้อควรระวัง

Caution

ฤดูติดดอก ออกผล

Flowering & Fruiting Season

ลักษณะ

Habit

ต้น ไม้ล้มลุกเลื้อย ลำต้นสูง 7 ม. มีขน เกลี้ยง หรือมีขนนุ่มเล็กน้อย ใบ จะออกตรงข้ามกัน รูปไข่แกมสามเหลี่ยม กว้าง 1.5-6 ซ.ม. ยาว 3-10 ซ.ม. ตรงปลาย ใบจะแหลมเรียว โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบจัก เป็นซี่ฟันหยาบๆ ผิวเกลี้ยง ดอก ออกตามง่ามใบ เป็นกระจุก ริ้วประดับ บาง ค่อนข้างจะโปร่งใส กลีบดอกสีขาว แกมเขียว ยาว 4-5 มม. โคนเชื่อมติดกัน ตรงปลายแยกออกเป็น 5 แฉก อับเรณูสี เทาอมน้ำเงินอ่อน หรือสีดำอมเทา ท่อเกสร ตัวเมียสีขาว ผล ถ้าแห้ง จะมีสีน้ำตาลเข้ม มีต่อมระยางค ์ แข็งจำนวนมากยาว 3-4 มม. ผลอ่อนสีขาว ถ้าแห้งเป็นสีแดง
พื้นที่ที่พบในสวนฯ

Display area (QSBG)

การกระจายพันธุ์

Distribution

ขึ้นตามชายป่า สองข้างทาง
หมายเหตุ

Remark

-
เอกสารอ้างอิง

Reference(s)

QR code