Share
ชื่อวิทยาศาสตร์

Scientific name

Gomphrena celosioides Mart.
ชื่อวงศ์

Family name

AMARANTHACEAE
ชื่อพื้นเมือง

Local name

บานไม่รู้โรยป่า Baan mai ruu roi paa (Central)
ชื่อสามัญ

Common name

ส่วนที่นำมาใช้

Plant part used

(Wp) Whole plant
การใช้ประโยชน์

Uses and Ultilizing

ทั้งต้น ผสมเถาเขี้ยวงู สะเดาดิน ทั้งต้น ลูกไต้ใบทั้งต้น และไมยราบเครือทั้งต้น ต้มน้ำดื่ม แก้เบาหวาน
ข้อควรระวัง

Caution

ฤดูติดดอก ออกผล

Flowering & Fruiting Season

ลักษณะ

Habit

ไม้ล้มลุก อายุหลายปี สูง 5-20 ซม. ลำต้นสีขาว ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่กลับแกมใบหอก กว้าง 0.5-1 ซม. ยาว 2-3 ซม. ผิวใบมีขนนุ่ม ดอกช่อเชิงลดออกดอกที่ปลายกิ่ง ดอกย่อย จำนวนมาก กลีบรวมสีขาว มีใบประดับ ผลแห้ง รูปไข่กลับแบน ไม่แตก
พื้นที่ที่พบในสวนฯ

Display area (QSBG)

การกระจายพันธุ์

Distribution

หมายเหตุ

Remark

เอกสารอ้างอิง

Reference(s)

สารานุกรมสมุนไพร เล่ม 4 กกยาอีสาน (126)
QR code