Share
ไม่พบรูปภาพ
ชื่อวิทยาศาสตร์

Scientific name

Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze
ชื่อวงศ์

Family name

TACCACEAE
ชื่อพื้นเมือง

Local name

เท้ายายม่อม Thao yai mom, ไม้เท้าฤาษี Mai tao ruesi (Central); บุกรอ Buk ro (Trat); สิงโตดำ Singto dam (Bangkok)
ชื่อสามัญ

Common name

ส่วนที่นำมาใช้

Plant part used

(Rt) Root
การใช้ประโยชน์

Uses and Ultilizing

รากผสมสมุนไพรอื่น ต้มน้ำดื่ม เป็นยาเย็น หรือเผาให้ร้อน เอาผ้าห่อ นั่งทับแก้ไส้เลื่อน
ข้อควรระวัง

Caution

ฤดูติดดอก ออกผล

Flowering & Fruiting Season

ลักษณะ

Habit

ไม้ล้มลุกมีหัวไต้ดินสะสมอาหาร สูงถึง 1.5 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับเวียนออกเป็นแนวรัศมี รูปฝ่ามือแยกเป็น 3 แฉก แต่ละแฉกขอบเว้าลึก กว้างง 70 ซม.ยาวถึง 120 ซม. ก้านใบรวมทั้งกาบใบ ยาว 20-70 ซม. ดอกช่อซี่ร่ม ออกดอกที่ปลายยอด ดอกย่อย 20-40 ดอก ก้านดอกยาว มีชั้นใบประดับรับรอง กลีบรวมสีเขียวหรือเหลืองแกมม่วงเข้ม ผลสด รูปทรงกลม
พื้นที่ที่พบในสวนฯ

Display area (QSBG)

การกระจายพันธุ์

Distribution

หมายเหตุ

Remark

เอกสารอ้างอิง

Reference(s)

สารานุกรมสมุนไพร เล่ม 4 กกยาอีสาน (212)
QR code