Share
ไม่พบรูปภาพ
ชื่อวิทยาศาสตร์

Scientific name

Telosma odoratissima
ชื่อวงศ์

Family name

ASCLEPIADACEAE
ชื่อพื้นเมือง

Local name

ขจร Ka jon; สลิด Sa lid; กะจอน Kra jon
ชื่อสามัญ

Common name

-
ส่วนที่นำมาใช้

Plant part used

(Rt) Root
การใช้ประโยชน์

Uses and Ultilizing

ราก นำมาบดผสมกับยาหยอดรักษาตา และรับประทานให้อาเจียน ถอนพิษเบื่อเมา หรือทำให้รู้รสอาหาร ดับพิษทั้งปวง
ข้อควรระวัง

Caution

ฤดูติดดอก ออกผล

Flowering & Fruiting Season

ลักษณะ

Habit

ต้น ไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้ใหญ่ หรือ ขึ้นตามร้านลักษณะของเถาคล้ายชิงช้าชาลี ใบ กลมโต ตรงปลายแหลม เหมือนใบ ข้าวสาร มีสีเขียวอมแดง ดอก ออกเป็นกระจุก หรือพวง คล้ายอุบะ สีเขียวอมเหลือง ส่งกลิ่นหอม แรงกว่าดอกชำมะนาด เมล็ด(ผล) กลม ยาวคล้ายกับลูกนุ่นที่ยังเล็ก ผลอ่อนมีรสหวาน ใช้รับประทานเป็นผัก ผลแก่จะแตกออกเป็นเมล็ดในปลิวว่อนคล้ายนุ่นงิ้ว เมล็ดจะติดอยู่กับใยสีขาว เกสร จะเป็นใยสีขาว คล้ายใยนุ่นงิ้วปลิวว่อน
พื้นที่ที่พบในสวนฯ

Display area (QSBG)

การกระจายพันธุ์

Distribution

หมายเหตุ

Remark

-
เอกสารอ้างอิง

Reference(s)

QR code