Share
ไม่พบรูปภาพ
ชื่อวิทยาศาสตร์

Scientific name

Argyreia nervosa (Burm.f.) Bojer
ชื่อวงศ์

Family name

CONVOLVULACEAE
ชื่อพื้นเมือง

Local name

ใบระบาด Bai rabat, ผักระบาด Phak rabat (Central); เมืองมอน Mueang mon (Bangkok)
ชื่อสามัญ

Common name

ส่วนที่นำมาใช้

Plant part used

(Le) Leaf
การใช้ประโยชน์

Uses and Ultilizing

ใบ รักษาโรคผิวหนัง ตำพอกฝีและบาดแผล รักษาอาการอักเสบ
ข้อควรระวัง

Caution

ฤดูติดดอก ออกผล

Flowering & Fruiting Season

ลักษณะ

Habit

ต้น ไม้เถา ลำต้นและกิ่งก้านมีขนนุ่มสีขาวหรือน้ำตาลแกมเหลือง มีน้ำยางขาว ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่หรือโล่ กว้าง 8-25 ซม. ยาว 10-30 ซม. ผิวใบด้านล่างมีขนละเอียดสีขาวหรือเทา ดอก ช่อ ออกที่ซอกใบ คล้ายดอกผักบุ้ง ด้านนอกมีขนนุ่ม สีชมพูแกมม่วง ผล รูปทรงกลม สีน้ำตาลแกมเหลือง
พื้นที่ที่พบในสวนฯ

Display area (QSBG)

มีในสวน
การกระจายพันธุ์

Distribution

หมายเหตุ

Remark

เอกสารอ้างอิง

Reference(s)

สยามไภษัชยพฤกษ์ (38)
QR code