Share
ไม่พบรูปภาพ
ชื่อวิทยาศาสตร์

Scientific name

Tradescantia zebrina Loudon
ชื่อวงศ์

Family name

COMMELINACEAE
ชื่อพื้นเมือง

Local name

ก้ามปูหลุด Kam pu lut (Bangkok)
ชื่อสามัญ

Common name

-
ส่วนที่นำมาใช้

Plant part used

(Le) Leaf
การใช้ประโยชน์

Uses and Ultilizing

ใบ ช่วยลดอาการบวม
ข้อควรระวัง

Caution

ฤดูติดดอก ออกผล

Flowering & Fruiting Season

ลักษณะ

Habit

ต้น ไม้ล้มลุก ลำต้นเลื้อย ปลายยอดตั้งชุขึ้น สูง 1-2 ฟุต ใบ ใบเดี่ยว รูปรีขอบขนาน ปลายใบแหลม เรียว โคนใบมนเบี้ยว ใต้ท้องใบสีแดงอมม่วง ขนาดกว้าง 0.5-1 นิ้ว ยาว 1-2 นิ้ว ก้านกาบ ใบสั้น มีขนเล็กน้อย ดอก ออกเป็นกระจุกบริเวณปลายยอด สีขาว โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นท่อ ยาว 7-10 มม.ปลายกลีบแยกเป็นแฉกสีแดงอมม่วง ยาว 6-8 มม. กลางดอกมีเกสรตัวผู้ 6 อัน มีขนขึ้นปะปราย ผล ยาว รี เมื่อแก่เต็มที่จะแตกอ้าออก ไปตามความยาวของผลระหว่างช่อง ภายในมีเมล็ด 1-2 เมล็ด
พื้นที่ที่พบในสวนฯ

Display area (QSBG)

มีในสวน
การกระจายพันธุ์

Distribution

Pantropical เม็กซิโก
หมายเหตุ

Remark

-
เอกสารอ้างอิง

Reference(s)

QR code