Share
ไม่พบรูปภาพ
ชื่อวิทยาศาสตร์

Scientific name

Michelia alba DC.
ชื่อวงศ์

Family name

MAGNOLIACEAE
ชื่อพื้นเมือง

Local name

จำปี Champee (General)
ชื่อสามัญ

Common name

White Champaka
ส่วนที่นำมาใช้

Plant part used

(Le) Leaf
การใช้ประโยชน์

Uses and Ultilizing

ใบ นำมาทำเป็นยาขับระดูขาว แก้หลอดลมอักเสบเรื้อรัง ระงับไอ ต่อมลูกหมากอักเสบแก้โรคประสาทแก้ป่วง
ข้อควรระวัง

Caution

ฤดูติดดอก ออกผล

Flowering & Fruiting Season

ลักษณะ

Habit

ต้น ไม้ยืนต้นขนาดกลาง แตกกิ่งก้านเป็น ทรงพุ่ม กิ่งเปราะและหักง่าย ลำต้นสูง 20 ม. ใบ ออกเป็นใบเดี่ยว สลับกันไปตามข้อ รูปไข่ปลายแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเป็น คลื่นเล็กน้อย พื้นใบสีเขียวกว้าง 2-3.5 นิ้ว ยาว 5-8 นิ้ว ดอก ออกดอกเดี่ยว อยู่ตามง่ามใบส่วน ยอดของต้น ลักษณะดอกคล้ายจำปา ดอกมีสีขาวนวลๆ ไม่เหลืองอร่ามเหมือน จำปา
พื้นที่ที่พบในสวนฯ

Display area (QSBG)

การกระจายพันธุ์

Distribution

หมายเหตุ

Remark

-
เอกสารอ้างอิง

Reference(s)

สยามไภษัชยพฤกษ์ (162)
QR code