Share


ชื่อวิทยาศาสตร์

Scientific name

Toddalia asiatica (L.) Lam.
ชื่อวงศ์

Family name

RUTACEAE
ชื่อพื้นเมือง

Local name

เครืองูเห่า Khruea ngu hao (Northeastern); ผักแปมป่า Phak paem pa (Northern); เล็บรอก Lep rok (Prachuap Khiri Khan); สะบ่าสะเระ Sa-ba-sa-re (Karen-Kanchanaburi)
ชื่อสามัญ

Common name

ส่วนที่นำมาใช้

Plant part used

(St) Stem
การใช้ประโยชน์

Uses and Ultilizing

ราก ต้มดื่มแก้ปวดเมื่อย (4) ต้น ต้มน้ำดื่ม ขับปัสสาวะ ผสมสมุนไพรอื่ต้มน้ำดื่มแก้ปวดเส้น ปวดเอว
ข้อควรระวัง

Caution

ฤดูติดดอก ออกผล

Flowering & Fruiting Season

ลักษณะ

Habit

ต้น ไม้เถาเนื้อแข็งเลื้อย ยาว 2-20 ม. กิ่งก้านมีหนาม ใบ ประกอบแบบนิ้วมือ เรียงสลับ ใบย่อย 3 ใบ รูปขอบขนานแกมไข่กลับ กว้าง 1-2.5 ซม. ยาว 3-8 ซม. เนื้อใบมีจุดน้ำมันกระจาย ดอก ช่อ กลีบดอกสีเหลืองแกมเขียว ผล สด รูปทรงกลม เมื่อสุกสีส้ม
พื้นที่ที่พบในสวนฯ

Display area (QSBG)

การกระจายพันธุ์

Distribution

หมายเหตุ

Remark

เอกสารอ้างอิง

Reference(s)

(4) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558-2559 โครงการพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สยามไภษัชยพฤกษ์ (226)
QR code