Share
ชื่อวิทยาศาสตร์

Scientific name

Acanthus ebracteatus Vahl
ชื่อวงศ์

Family name

ACANTHACEAE
ชื่อพื้นเมือง

Local name

เหงือกปลาหมอ Ngueak plaa mo, จะเกร็ง Cha kreng, นางเกร็ง Nang kreng (General); แก้มหมอ Kaem mo (Satun); แก้มหมอเล Kaem mo le (Krabi); อีเกร็ง I kreng (Central); เหลือกปลาหมอน้ำเงิน Ngueak plamo nam ngoen (General)
ชื่อสามัญ

Common name

Sea Holly
ส่วนที่นำมาใช้

Plant part used

(Wp) Whole plant
การใช้ประโยชน์

Uses and Ultilizing

ทั้งต้น แก้พิษฝี โรคผิวหนังผื่นคัน แก้ประดง ธาตุไม่ปกติ แก้มะเร็ง ปรุงเป็นยาอายุวัฒน ะแก้โรคน้ำเหลืองเสีย
ข้อควรระวัง

Caution

ฤดูติดดอก ออกผล

Flowering & Fruiting Season

ลักษณะ

Habit

ต้น ไม้พุ่มสูง 0.5-1 ม. พบตาม่าชายเลนบริเวณน้ำกร่อย ชนิดดอกขาวมักพบในภาคกลางและตะวันออก ส่วนชนิดดอกม่วงพบมากในภาคใต้ ลำต้นกลมเีรียบ แข็ง สีเขียวแกมเทา มักมีหนามตามข้อ ๆ ละ 4 หนาม ใบ เดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่ รูปวงรีหรือรูปขอบขนาน กว้าง 3-7 ซม. ยาว 6-20 ซม. ขอบใบเว้าหยักซี่ฟันห่างๆ ปลายซี่เป็นหนามแหลม ผิวใบเรียบมัน เนื้อใบเหนียวแข็. ดอก ช่อ ออกที่ปลายกิ่ง ชนิดดอกขาว กลีบดอกสีขาว มีจุดประสีแดงหรือม่วงแดง ชนิดดอกม่วงมีกลีบดอกสีม่งอมฟ้า มีแถบสีเหลืองอ่อนกลางกลีบ ผล ฝัก รูปไข่หรือทรงกระบอก
พื้นที่ที่พบในสวนฯ

Display area (QSBG)

การกระจายพันธุ์

Distribution

หมายเหตุ

Remark

เอกสารอ้างอิง

Reference(s)

สมุนไพรไม้พื้นบ้าน เล่ม 1 (12)สมุนไพรสวนสิรีรุกขชา (35)
QR code