Share
ไม่พบรูปภาพ
ชื่อวิทยาศาสตร์

Scientific name

Ocimum gratissimum L.
ชื่อวงศ์

Family name

LAMIACEAE
ชื่อพื้นเมือง

Local name

ยี่หร่า Yira, โหระพาช้าง Horapha chang (Central); กะเพราญวน Ka phrao yuan (Bangkok); จันทร์ขี้ไก่ Chan khi kai, เนียมต้น Niam ton (Mae Hong Son); จันทร์หอม Chan hom, เนียม Niam (Chiang Mai); สะหลี่ดี Sa-li-di (Karen-Mae Hong Son)
ชื่อสามัญ

Common name

ส่วนที่นำมาใช้

Plant part used

(Le) Leaf
การใช้ประโยชน์

Uses and Ultilizing

ใบสด แก้ปวดท้อง ขับลม
ข้อควรระวัง

Caution

ฤดูติดดอก ออกผล

Flowering & Fruiting Season

ลักษณะ

Habit

ต้น ไม้พุ่ม 1-2 ม. ลักษระทั่วไปคล้ายโหระพา ต่างกันที่กลิ่น ใบ ขนาดใบใหญ่กว่า คือ กว้าง 4-7 ซม. ยาว 8-14 ซม. ก้านใบยาวกว่า ผิวใบหยาบสาก ดอก กลีบดอกสีขาวแกมเหลือง ใบประดัปากบนสีเขียวแกมม่วง
พื้นที่ที่พบในสวนฯ

Display area (QSBG)

มีในสวน
การกระจายพันธุ์

Distribution

หมายเหตุ

Remark

เอกสารอ้างอิง

Reference(s)

สารานุกรมสมุนไพร เล่ม 1 สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ154)
QR code