Share
ไม่พบรูปภาพ
ชื่อวิทยาศาสตร์

Scientific name

Fissistigma polyanthoides (A.DC.) Merr
ชื่อวงศ์

Family name

ANNONACEAE
ชื่อพื้นเมือง

Local name

ข่าหด Kaa hud;
ชื่อสามัญ

Common name

ส่วนที่นำมาใช้

Plant part used

(Sb) Stem bark
การใช้ประโยชน์

Uses and Ultilizing

เปลือกต้น ต้มน้ำ ฝนน้ำข้นๆ หรือดองเหล้า กินครั้งละ1-2 ช้อนชาวันละ 2 ครั้ง แก้สำแดง อาหารเป็นพิษ
ข้อควรระวัง

Caution

ฤดูติดดอก ออกผล

Flowering & Fruiting Season

ลักษณะ

Habit

ไม้เถาเลื้อยขนาดใหญ่ ยาวได้20 เมตร กิ่งอ่อนมีขนแน่น ใบเดียว เรียงสลับรูปวงรีหรือรูปแกมขอบขนาน กว้าง 5-9 ซม.ยาว 10-20 ซม. มีขนสีน้ำตาลที่เส้นใบ ดอกช่อ แยกแขนง ออกดอกเป็นกระจุกสั้นๆ ที่ซอกใบ ดอกย่อยจำนวนมาก กลีบสีเหลือง โคนกลีบสีแดงเข้ม กลิ่นหอม ผลกลุ่ม ผลย่อยรูปทรงกลม สีน้ำตาลเปลือกหนา
พื้นที่ที่พบในสวนฯ

Display area (QSBG)

การกระจายพันธุ์

Distribution

หมายเหตุ

Remark

เอกสารอ้างอิง

Reference(s)

สารานุกรมสมุนไพร เล่ม 4 กกยาอีสาน (114)
QR code