Share


ชื่อวิทยาศาสตร์

Scientific name

Aristolochia tagala Cham.
ชื่อวงศ์

Family name

ARISTOLOCHIACEAE
ชื่อพื้นเมือง

Local name

กระเช้าผีมด Krachao phi mot, กระเช้ามด Krachao mot (Central); ปุลิง Pu ling (Chaing Mai)
ชื่อสามัญ

Common name

ส่วนที่นำมาใช้

Plant part used

(St) Stem
การใช้ประโยชน์

Uses and Ultilizing

ลำต้นและใบ ต้มดื่มแก้ปวด (4) ลำต้น นำมาต้มใช้น้ำกิน เป็นยาทำให้ธาตุปกติ
ข้อควรระวัง

Caution

ฤดูติดดอก ออกผล

Flowering & Fruiting Season

ลักษณะ

Habit

ต้น ไม้เลื้อย ลำต้นเป็นเถาเรียบ ไม่มีขน พื้นผิวเป็นร่องไปตามยาวของลำเถา ใบ เป็นใบเดี่ยว โคนใบเว้ารูปหัวใจ ปลายใบแหลม ผิวเรียบ ริบขอบใบเกลี้ยง กว้าง 2-5 นิ้ว ยาว 3-10 นิ้ว ดอก ออกเป้นช่อสั้นๆ ช่อหนึ่งมี 1-2 ดอก ขนาดเล็ก กลีบดอกชั้นเดียว โคนกลีบดอกเชื่อมติดกัน ส่วนปลายมน มีขนเล็กน้อย มีกลิ่นเหม็น ออกตามง่ามใบ ผล รูปกระเช้า ผลแก่เต็มที่จะแยกออก มี 6 ซีก ยาว 1-2.5 นิ้ว เมล็ดข้างในรูป สามเหลี่ยม กว้าง 0.5-1 ซ.ม.
พื้นที่ที่พบในสวนฯ

Display area (QSBG)

การกระจายพันธุ์

Distribution

หมายเหตุ

Remark

ใบ นำมาเผาให้ร้อน แล้ววางนาบไว้ตาม แขนหรือหน้าท้อง แก้ปวดบวม ตำให้ละเอียด พอกภายนอก แก้โรคผิวหนัง ลดไข้
เอกสารอ้างอิง

Reference(s)

(4) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558-2559 โครงการพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
QR code