บริการระบบสืบค้นพรรณไม้

ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นแหล่งรวมรวมข้อมูลทางด้านพืช หรือพันธุ์ไม้ที่มีจัดแสดงอยู่ในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พันธุ์ไม้ต่างๆที่ถูกเก็บรักษาตัวอย่างไว้เป็นตัวอย่างพันธุ็ไม้แห้ง พันธุ์ไม้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหนังสือที่ทางองค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นผู้ตีพิมพ์ และ พันธุ์ไม้จากแหล่งข้อมูลอื่นทั่วไปโดย ณ ปัจจุบันนี้ องค์การได้จัดแบ่งข้อมูลที่มีทั้งหมดเป็นฐานข้อมูลที่แยกกันออกไปตามวิธีการจัดเก็บและ แหล่งที่มาซึ่งฐานข้อมูลทั้งหมดที่มีประกอบด้วย ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้มีชีวิต ฐานข้อมูลตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้ง ฐานข้อมูลพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ที่ถูกคุกคาม และ ข้อมูลพันธุ์ไม้หนังสือ.

คลิกเข้าสู่เว็บสืบค้น »

สืบค้นพรรณไม้

สืบค้นพรรณไม้

 

Search plants

Search plants

 ::บริการภายใน อ.ส.พ.

สํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-office รายงานการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ.
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-office รายงานการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ.

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ E-office

องค์กรเราจะมีการรายงานการประชุม
เป็นระบบที่องค์กรใช้อยู่ปัจจุบัน คณะกรรมการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
เพื่อความรวดเร็วในการจัดการเอกสาร สามารถเข้าไปดูได้
คลิกเข้าไปดูรายละเอียด คลิกเข้าไปดูรายละเอียด

ระบบแชร์ข้อมูล BGO FTP ระบบแจ้งสถานะการใช้รถ
ระบบแชร์ข้อมูล BGO FTP ระบบแจ้งสถานะการใช้รถ
เพื่อความสะดวกในการถ่ายโอน องค์การเราจะมีระบบแจ้งสถานะการใช้รถ
ข้อมูลและแชร์ข้อมูล ภายในองค์การ องค์การ เพื่อให้สะดวกในการเข้ามา
ให้สะดวกรวดเร็วขึ้น ตรวจเช็คว่ารถองค์การว่างช่วงไหน
คลิกเข้าไปดูรายละเอียด  
::ดาวน์โหลดขั้นตอนการเข้าใช้ระบบ FTP  
::ดาวน์โหลดวิธีแก้ไขปัญหาภาษาของ FTP คลิกเข้าไปดูรายละเอียด

ตารางนัดหมายผู้บริหาร Download เอกสารองค์การ E-DOC
บริการตารางนัดหมายผู้บริหาร BGO E-Doument Download
เพื่อสะดวกสะบายในการการนัดหมาย สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
ผู้บริหาร เพื่อให้ง่ายต่อการเข้ามา Username : user
ดูช่วงระยะเวลาการนัดหมาย Password : 1234
คลิกเข้าไปดูรายละเอียด คลิกเข้าสู่ระบบ

ความหมายตราเครื่องหมาย อ.ส.พ. ใบขอเปลี่ยนรหัสผ่านการใช้งานอินเตอร์เน็ต
ความหมายตราเครื่องหมาย อ.ส.พ.

ใบขอเปลี่ยนรหัสผ่านการใช้งานอินเตอร์เน็ต

ความหมายตราองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พนักงานและลูกจ้างท่านใดที่มีความ
  ประสงค์จะเปลี่ยนรหัสผ่านอินเตอร์เน็ต
  สามารถดาวน์โลดแบบฟอร์มได้ที่นี่
คลิกเข้าไปดูรายละเอียด คลิกเข้าไปดูรายละเอียด

ระบบ E-mail อ.ส.พ. บริการอีเมล์องค์การ
บริการระบบ E-mail อ.ส.พ. บริการอีเมล์องค์การ
องค์การเราจะมีระบบอีเมล์ องค์การ บริการอีเมล์องค์การสวน
เพื่อความสะดวกในการติดต่อองค์การ พฤกษศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
  และสิ่งแวดล้อม
คลิกเข้าไปดูรายละเอียด คลิกเข้าไปดูรายละเอียด