ข้อมูลการท่องเที่ยว    สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

 

 
    สวนพฤกษศาสตร์มีเส้นทางชมสวนหลายเส้นทาง และมีกลุ่มอาคารเรือนกระจกสำหรับให้นักท่องเที่ยวผู้ที่มาเยี่ยมชมได้สนุกเพลิดเพลินกับชนิดพรรณพืชที่มีความหลากหลายซึ่งมีทั้งชนิด
พรรณไม้พื้นเมืองประจำถิ่น และพรรณไม้จากต่างประเทศ
 

 

 

  :: แผนที่เดินทางสวนพฤกษศาสตร์ (map)  
:: อัตราค่าเข้าชมสวนพฤกษศาสตร์และอัตราค่าบริการต่างๆ  
  :: แผนที่เดินทางมายังสวนพฤกษศาสตร์ (map)  
 
 
;
Last Update: 01/09/2012

:: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand ::
All rights reserved