บริการระบบสืบค้นพรรณไม้

ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นแหล่งรวมรวมข้อมูลทางด้านพืช หรือพันธุ์ไม้ที่มีจัดแสดงอยู่ในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พันธุ์ไม้ต่างๆที่ถูกเก็บรักษาตัวอย่างไว้เป็นตัวอย่างพันธุ็ไม้แห้ง พันธุ์ไม้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหนังสือที่ทางองค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นผู้ตีพิมพ์ และ พันธุ์ไม้จากแหล่งข้อมูลอื่นทั่วไปโดย ณ ปัจจุบันนี้ องค์การได้จัดแบ่งข้อมูลที่มีทั้งหมดเป็นฐานข้อมูลที่แยกกันออกไปตามวิธีการจัดเก็บและ แหล่งที่มาซึ่งฐานข้อมูลทั้งหมดที่มีประกอบด้วย ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้มีชีวิต ฐานข้อมูลตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้ง ฐานข้อมูลพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ที่ถูกคุกคาม และ ข้อมูลพันธุ์ไม้หนังสือ.

คลิกเข้าสู่เว็บสืบค้น »

สืบค้นพรรณไม้

สืบค้นพรรณไม้

 

Search plants

Search plants

 ::Link ที่น่าสนใจ

E Goverment
เว็ปไซต์รัฐบาลไทย  : www.thaigov.net/links.php
สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม : www.mnre.go.th
(Ministry of Natural Resources and Environment)
กรมป่าไม้ : www.forest.go.th
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : www.monre.go.th
กรมทรัพยากรธรณี : www.dmr.go.th
กรมทรัพยากรน้ำ : www.dwr.go.th
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล : www.dgr.go.th
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช : www.monre.go.th
(National Park, Wildlife and Plant Conservation Department)
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม : www.deqp.go.th
กรมควบคุมมลพิษ : www.pcd.go.th
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปภัมภ์ : www.zoothailand.org
(The Zoological Park Organization Under the Royal Patronage of H.M. the King)
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย : www.thailog.org/wikilog/

Botanical Gardens
American Association of Botanical Gardens and Arboreta, AABGA: www.aabga.org
American Society for Horticultural Science: www.homegardening.org/links.html
Australian National Botanic Gardens: www.anbg.gov.au/anbg
Biodiversity Information Service (UK): www.nhm.ac.uk/biu/
Botanic Gardens Conservation International, BGCI (UK): www.bgci.org.uk
Desert Botanical Garden: www.dbg.org
French Parks and Gardens: www.jardinez.com/parc/indexenglish.html
Missouri Botanical Garden: www.mobot.org
Montreal Botanical Gardens: www.ville.montreal.qc.ca/jardin/jardin.htm
National Botanic Garden of Wales: www.gardenofwales.org.uk
New York Botanical Garden: www.nybg.org
Royal Botanic Gardens, Kew: www.rbgkew.org.uk
University of British Columbia Botanical Garden: www.ubcbotanicalgarden.org 

 

ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ  
     
     
เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน