ข่าวประกวดราคา

04.25.18

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงกฃ่อมแซมกลุ่มอาคารเรือนกระจก ภายในพื้นที่องค์กาารสวนพฤกษศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4/19/2018)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๕ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3/20/2018)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน และรถบรรทุกน้ำจำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3/5/2018)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

04.25.18

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้างงบลงทุน ปีงปม.2561 เดือน ก.พ. 61 (3/12/2018)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้างงบลงทุน ปีงปม.2561 เดือน ม.ค. 61 (3/12/2018)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการปรับปรุงกลุ่มอาคารเรือนกระจก (2/22/2018)


คลิกดูทั้งหมด >>>   

 

ข่าวขายทอดตลาด

04.25.18

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (ณ สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น) (2/20/2018)

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (ณ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง) (2/20/2018)

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (ณ สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย) (2/20/2018)

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (ณ สวนพฤกษศาสตร์ เชียงใหม่) (2/20/2018)


คลิกดูทั้งหมด
>>>

รวมเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารหน่วยงานภาครัฐ 2560

04.25.18

รวมกฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง

Download > พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
Download > ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
Download > กฎกระทรวง 7 ฉบับ

แผนผังขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

04.25.18

แผนผังขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

 

แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด

04.25.18

แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง