ท่านสามารถติดต่อกับทางสมาคมในวันและเวลาทำการได้ที่
  สมาคมพฤกษศาสตร์ 100 หมู่ 9 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
  โทรศัพท์  :: 053-841000
  โทรสาร    :: 053-298177
  e-mail     :: bots@qsbg.org
 
 
 
 
   
  ;
Last Update: 13/06/2008
All rights reserved
The Botanical Garden Organization,Thailand