เผยแพร่เมื่อ/created date: -

พ่อค้าตีเมีย

Selaginella argentea Spring
SELAGINELLACEAE
เป็นพืชในกลุ่มใกล้เคียงกับเฟิน อยู่ในสกุลตีนตุ๊กแก เช่นเดียวกับ S. helferi เหง้าเลื้อยอยู่ใต้ดิน มีเกล็ดปกคลุม ก้านใบตั้งตรง ใบละเอียดคล้ายใบเฟินที่แท้จริง ใบมี 2 ขนาด เรียงเป็น 2 แถว โดยแถวบนจะมีขนาดเล็กกว่า มีรากค้ำจุนอยู่ใกล้โคนต้น กลุ่มของอับสปอร์อยู่ปลายกิ่ง มีใบประดับเล็กๆ ติดอยู่ 4 ใบ
ชอบขึ้นตามดินที่มีซากใบไม้ทับถมกัน ในป่าไผ่หรือป่าเบญจพรรณที่มีความชื้นสูง
ยอดอ่อนนำมาประกอบเป็นอาหาร ซึ่งเป็นที่นิยมของชาวบ้านในภาคเหนือ

วงศ์เฟินสวนพฤกฯ

-

5915 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: