หัวข้อข่าว
        ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ
 
  รายละเอียด
       
ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการเพิ่มสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
 
   
 


 
   Download ใบสมัคร หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-5384-1011,0-5384-1012 ได้ในวันและเวลาราชการ(ท่านสามารถโหลดใบสมัครไว้ที่เครื่องของท่านได้โดย คลิกขวาที่ Download ใบสมัคร แล้วเลือก Save Target As )