แสดงรายการ จากดัชนี "ม"   พบทั้งสิ้น 120 รายการ

NO. Local Name Sci-Name Family
1 มณฑา Magnolia liliifera (L.) Baill. MAGNOLIACEAE
2 มณฑาป่า Manglietia garrettii Cralb MAGNOLIACEAE
3 มณฑิรา Magnolia insignis Wall. MAGNOLIACEAE
4 มณีเทวา Eriocaulon smitinandii Moldenke ERIOCAULACEAE
5 ม่วงดิน Cotylanthera caerulea Lace GENTIANACEAE
6 ม่วงภู Clinopodium umbrosum Kuntze LAMIACEAE (LABIATAE)
7 ม่วงมณี Plectranthus ‘Mona Lavender’ LAMIACEAE (LABIATAE)
8 มหากำลัง Curcuma latifolia Rosc. ZINGIBERACEAE
9 มหากำลัง Curcuma latifolia Roxb. ZINGIBERACEAE
10 มหาพรหมราชินี Mitrephora sirikitiae Weerasooriya, Chelermglin & R.M.K. Saunders ANNONACEAE
11 มหาสะดำ Cyathea gigantea Holtt. CYATHEACEAE
12 มหาหงส์ Hedychium coronarium J. Koenig ZINGIBERACEAE
13 มหาหงส์เหลือง Hedychium flavescens Carey ex Roscoe ZINGIBERACEAE
14 มหาอุดม Curcuma cochinchinensis Gagnep ZINGIBERACEAE
15 มหาอุดม Curcuma glans K. Larsen & J. Mood ZINGIBERACEAE
16 มหาอุดม Curcuma cochinensis Gagnep. ZINGIBERACEAE
17 มหาอุดม Curcuma glans K.Larsen & Mood ZINGIBERACEAE
18 มหาอุดมแดง Curcuma pierreana Gagnep. ZINGIBERACEAE
19 มะกล่ำต้น Adenanthera pavonina Linn. var. microsperma (Teijsm.& Binn.) nielsen FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
20 มะกล่ำต้น Adenanthera pavonina L. FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
21 มะกล่ำตาไก่ Adenanthera pavonina L. var. microsperma (Teijsm. & binn.) Nielsen FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
22 มะกล่ำตาไก่ Adenanthera microsperma Teijsm. & Binn. FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
23 มะกล่ำตาหนู Abrus precatorius Linn. FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
24 มะกอก Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE
25 มะกอกเกลื้อน Canarium subulatum Guill. BURSERACEAE
26 มะกอกเกลื้อน Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
27 มะกอกโคก Schrebera swietenides Roxb. OLEACEAE
28 มะกอกน้ำ Elaeocarpus hygrophilus Kurz ELAEOCARPACEAE
29 มะกอกฟาน Turpinia pomifera DC. STAPHYLEACEAE
30 มะก่องข้าว Abutilon indicum (L.) Sweet MALVACEAE
31 มะกาเครือ Bridelia stipularis (L.) Blume EUPHORBIACEAE
32 มะกายคัด Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. EUPHORBIACEAE
33 มะกิ้ง Hodgsoia macrocarpa var. capniocarpa (Ridl.) Tsai ex A.M.Lu & Z. Y. Zang CUCURBITACEAE
34 มะเกลือ Diospyros mollis Griff. EBENACEAE
35 มะขาม Tamarindus indica L. FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
36 มะขามป้อม Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
37 มะขามแป Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
38 มะเขือเครือ Solanum seaforthianum Andr. SOLANACEAE
39 มะเขือเครือ Sechium edule (Jacq.) Swartz CUCURBITACEAE
40 มะเขือแจ้เครือ Securidaca inappendiculata Hassk. POLYGALACEAE
41 มะเขือต้น Solanum wrightii Benth SOLANACEAE
42 มะแขว่น Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. RUTACEAE
43 มะคังดงขน Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
44 มะคังแดง Gardenia erythroclada Kurz RUBIACEAE
45 มะคังแดง Dioecrescis erythroclada (Kurz) Tirveng. RUBIACEAE
46 มะคาเดเมีย Macadamia integrifolia Maiden & Betche PROTEACEAE
47 มะค่าแต้ Sindora siamensis Teijsm.ex Miq. CAESALPINIACEAE
48 มะค่าโมง Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib CAESALPINIACEAE
49 มะคำไก่ Drypetes roxburghii (Wall.) Hurusawa EUPHORBIACEAE
50 มะคำดีควาย Sapindus rarak A.DC. SAPINDACEAE
51 มะเค็ด Gardneria ovata Wall. LOGANIACEAE (STRYCHNACEAE)
52 มะจ้ำก้อง Ardisia corymbifera var. ruryoides K.Larsen&C.M.Hu PRIMULACEAE
53 มะจ้ำก้อง Ardisia colorata Roxb. PRIMULACEAE
54 มะดะหลวง Garcinia xanthochymus Hook.f. ex T. Anderson CLUSIACEAE (GUTTIFERAE)
55 มะดะหลอด Garcinia pedunculata Roxb. ex Buch.-Ham. CLUSIACEAE (GUTTIFERAE)
56 มะดูก Siphonodon celastrineus Griff. CELASTRACEAE
57 มะเดื่อกวาง Ficus callosa Willd. MORACEAE
58 มะเดื่อขน Ficus parietalis Blume MORACEAE
59 มะเดื่อขนทอง Ficus triloba Buch.-Ham. ex Voigt MORACEAE
60 มะเดื่อปล้อง Ficus hispida L.f. MORACEAE
61 มะเดื่อปล้องหิน Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. MORACEAE
62 มะเดื่อสาย Ficus semicordata J. E. Smith MORACEAE
63 มะเดื่อหอม Ficus hirta Vahl MORACEAE
64 มะเดื่ออุทุมพร Ficus racemosa L. MORACEAE
65 มะตาด Dillenia indica Linn. DILLENIACEAE
66 มะตูม Aegl marmelos (Linn.) Corr. RUTACEAE
67 มะแตกเครือ Celastrus paniculata Willd. CELASTRACEAE
68 มะนาวเทศ Trigonostemon thyrsoideus Stapf EUPHORBIACEAE
69 มะนาวไม่รู้โห่ Carissa carandas L. APOCYNACEAE
70 มะเนียงน้ำ Aesculus asssamica Griff. HIPPOCASTANACEAE
71 มะเนียงน้ำ Aesculus assamica Griff. HIPPOCASTANACEAE
72 มะผด Rhus chinensis Muell. ANACARDIACEAE
73 มะฝ่อ Trewia nudiflora L. EUPHORBIACEAE
74 มะพลับเจ้าคุณ Diospyros winitii Fletch. EBENACEAE
75 มะพอก Parinari anamense Hance ROSACEAE
76 มะเฟือง Averrhoa carambola Linn. AVERRHOACEAE
77 มะแฟน Protium serratum (Wall.) Engl BURSERACEAE
78 มะไฟ Baccaurea ramiflora Lour. EUPHORBIACEAE
79 มะไฟจีน Clausena lansium (Lour.) Skeels RUTACEAE
80 มะม่วงนก Buchannia glabra Wall. ANACARDIACEAE
81 มะม่วงหัวแมงวัน Buchanania latifolia Roxb. ANACARDIACEAE
82 มะม่วงหัวแมงวัน Buchanania lanzan Spreng. ANACARDIACEAE
83 มะม่วงหิมพานต์ Anacardium occidentale Linn. ANACARDIACEAE
84 มะมุ่น Eleocharis spiralis (Rottb.) Roem. & .Schult. CYPERACEAE
85 มะเม่าขน Antidesma montanum Blume EUPHORBIACEAE
86 มะยมแก้ว Codonopsis lancifolia (Roxb.) Moeliono CAMPANULACEAE
87 มะยมสาย Sauropus thyrsiflorus Welzen EUPHORBIACEAE
88 มะระขี้นก Momordica charantia Linn. CUCURBITACEAE
89 มะระขี้นก Momordica charantia L. CUCURBITACEAE
90 มะรุม Moringa oleifera Lam. MORINGACEAE
91 มะรุม Moringa oleifera Lamk. MORINGACEAE
92 มะลิก้านแดง Jasminum grandiflorum Linn. OLEACEAE
93 มะลิขน Jasminum craibianum Kerr OLEACEAE
94 มะลิไส้ไก่ Jasminum elongatum (Bergius) Willd. OLEACEAE
95 มะลิหลวง Jasminum laurifolium f. nitidum (Skan) P.S.Green OLEACEAE
96 มะลุลี Jasminum pubescens Willd. OLEACEAE
97 มะแว้ง Solanum anguivi Lam. SOLANACEAE
98 มะแว้งเครือ Solanum trilobatu Linn SOLANACEAE
99 มะแว้งเครือ Solanum trilobatum L. SOLANACEAE
100 มะแว้งป่า Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE
101 มะสัง Feroniella lucida (Scheff.) Swingle RUTACEAE
102 มะหลอด Elaeagnus latifolia Linn. ELAEAGNACEAE
103 มะหวด Lepisanthes rubiginosa (Roxb.)Leenh. SAPINDACEAE
104 มะห้อ Garuga floribunda Cec. Var. gamblei Kalkman BURSERACEAE
105 มะห้อ Spondias lakonensis Pierre ANACARDIACEAE
106 มะหิ่งเม่น Crotalaria spectabilis ssp. Parvibracteata Niyomdham FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
107 มะอึก Solanum stramoniifolium Jacq. SOLANACEAE
108 มะฮู้ไข่ปู Rubus alceifolius Poir. ROSACEAE
109 มะแฮะ Cajanus cajan (L.) Millsp. FABACEAE
110 มักขี้หนู Docynia indica (Andr.) Decne. ROSACEAE
111 มังกรคาบแก้ว Clerodendrum thomsoniae Balf. LAMIACEAE (LABIATAE)
112 มังกรแดง Crepidium orbiculare (W.W.Sm.&Jeff) Seidenf. ORCHIDACEAE
113 มังกรทอง Ornithochilus difformis (Wall. ex Lindl.) Schltr. ORCHIDACEAE
114 มันปลา Glochidion sphaerogynum (Müll. Arg.) Kurz EUPHORBIACEAE
115 มันปลา Glochidion sphaerogynum (Müll.Arg.) Kurz EUPHORBIACEAE
116 มาลัยนงนุช Petraeovitex bambusetorum King & Gamble LAMIACEAE (LABIATAE)
117 ม้าวิ่ง Phalaenopsis pulcherrima (Lindl.) J.J.Sm. ORCHIDACEAE
118 ม้าสามต๋อน Asparagus Filicinus Buch.- Ham. LILIACEAE
119 มือชะนี Dendrobium senile C.S.P. Parish & Rchb.f. ORCHIDACEAE
120 มุ่นดอย Elaeocarpus floribundus BI. ELAEOCARPACEAE