ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Agapetes hosseana Diels สะเภาลม(แมวน้ำ เหง้าน้ำทิพย์) ERICACEAE
2 Agapetes lobbii C.B. Clarke สะเม็ก ERICACEAE
3 Agapetes lobbii C.B.Clarke สะเม็ก ERICACEAE
4 Agapetes macrostemon (Kurz) C.B. Clarke ประทัดกะเหรี่ยง(-) ERICACEAE
5 Agapetes mannii Hemsl. ประทัดเขียว(-) ERICACEAE
6 Agapetes megacarpa W.W. Sm. ประทัดอ่างขาง(-) ERICACEAE
7 Agapetes parishii C.B. Clarke ประทัดดอย(ข้าวเย็น) ERICACEAE
8 Agapetes saxicola Craib เหง้าน้ำทิพย์(ยางขน , ศรีธนนชัย) ERICACEAE
9 Agapetes thailandica S. Watthana ประทัดสุเทพ(-) ERICACEAE
10 Agapetes variegata D. Don ex G. Don ประทัดใหญ่(-) ERICACEAE
11 Craibiodendron stellatum W.W. Smith ดาวราย(มะยมภู ตาฉี่เคย ติลี่อากอ) ERICACEAE
12 Rhododendron arboreum ssp. Delavayi (Franch.) Chamberlain กุหลาบพันปี(คำแดง) ERICACEAE
13 Rhododendron ludwigianum Hoss. คำขาวเชียงดาว(กุหลาบขาวเชียงดาว) ERICACEAE
14 Rhododendron microphyton Franch. กุหลาบพันปีลังกาหลวง(คำขาวเล็ก) ERICACEAE
15 Rhododendron moulmeinense Hook.f. คำขาว(กุหลาบพันปีป่า) ERICACEAE
16 Rhododendron simsii Planch กุหลาบแดง(กุหลาบดอย) ERICACEAE
17 Vaccinium dialypetalum J.J.Sm. เม้าป่า(ระฆังเทพ) ERICACEAE
18 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ส้มปี้(เม้าหิน เม้าหัวแหวน ส้มแปะ ส้มแสด) ERICACEAE
NO. Scientific name Local name Family
1 Agapetes angustifolia (Knagg) Airy Shaw ERICACEAE
2 Agapetes angustifolia (Knagg) Airy Shaw ERICACEAE
3 Agapetes angustifolia (Knagg) Airy Shaw ERICACEAE
4 Agapetes angustifolia (Knagg) Airy Shaw ERICACEAE
5 Agapetes angustifolia (Knagg) Airy Shaw ERICACEAE
6 Agapetes bracteata Hook.f ex C.B.Clarke ERICACEAE
7 Agapetes bracteata Hook.f ex C.B.Clarke ERICACEAE
8 Agapetes brandisiana W.E.Evans ERICACEAE
9 Agapetes brandisiana W.E.Evans ERICACEAE
10 Agapetes brandisiana W.E.Evans ERICACEAE
11 Agapetes brandisiana W.E.Evans ERICACEAE
12 Agapetes brandisiana W.E.Evans ERICACEAE
13 Agapetes burmanica W.E.Evans ERICACEAE
14 Agapetes buxifolia Nutt. ex Hook.f. ERICACEAE
15 Agapetes corallina Cowan ERICACEAE
16 Agapetes flava (Hook.f.) Sleumer ERICACEAE
17 Agapetes hillii Brandis ERICACEAE
18 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
19 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
20 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
21 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
22 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
23 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
24 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
25 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
26 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
27 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
28 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
29 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
30 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
31 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
32 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
33 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
34 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
35 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
36 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
37 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
38 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
39 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
40 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
41 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
42 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
43 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
44 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
45 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
46 Agapetes hosseana Diels Maeo-nam ERICACEAE
47 Agapetes hosseana Diels Saphao lom ERICACEAE
48 Agapetes hosseana Diels Spao Lom (ๆ๙ˆห๑็), Maew Num (‡็‚Ž๎) ERICACEAE
49 Agapetes incurvata (Griff.) Sleumer ERICACEAE
50 Agapetes inopinnata Airy Shaw ERICACEAE
51 Agapetes inopinnata Airy Shaw ERICACEAE
52 Agapetes inopinnata Airy Shaw ERICACEAE
53 Agapetes lobbii C.B. Clarke ERICACEAE
54 Agapetes lobbii C.B. Clarke ERICACEAE
55 Agapetes lobbii C.B. Clarke ERICACEAE
56 Agapetes lobbii C.B. Clarke ERICACEAE
57 Agapetes lobbii C.B. Clarke ERICACEAE
58 Agapetes lobbii C.B. Clarke ERICACEAE
59 Agapetes lobbii C.B. Clarke ERICACEAE
60 Agapetes lobbii C.B. Clarke ERICACEAE
61 Agapetes lobbii C.B. Clarke ERICACEAE
62 Agapetes lobbii C.B. Clarke ERICACEAE
63 Agapetes lobbii C.B. Clarke ERICACEAE
64 Agapetes lobbii C.B. Clarke ERICACEAE
65 Agapetes lobbii C.B. Clarke ERICACEAE
66 Agapetes lobbii C.B. Clarke ERICACEAE
67 Agapetes lobbii C.B. Clarke ERICACEAE
68 Agapetes lobbii C.B. Clarke ERICACEAE
69 Agapetes lobbii C.B. Clarke ERICACEAE
70 Agapetes lobbii C.B. Clarke ERICACEAE
71 Agapetes lobbii C.B. Clarke ERICACEAE
72 Agapetes lobbii C.B. Clarke ERICACEAE
73 Agapetes lobbii C.B. Clarke ERICACEAE
74 Agapetes lobbii C.B. Clarke ERICACEAE
75 Agapetes lobbii C.B. Clarke ERICACEAE
76 Agapetes lobbii C.B. Clarke ERICACEAE
77 Agapetes lobbii C.B. Clarke ERICACEAE
78 Agapetes lobbii C.B. Clarke Sa Meg ERICACEAE
79 Agapetes loranthiflora D.Don ex G.Don ERICACEAE
80 Agapetes loranthiflora D.Don ex G.Don ERICACEAE
81 Agapetes loranthiflora D.Don ex G.Don ERICACEAE
82 Agapetes macrostemon (Kurz) C.B. Clarke ERICACEAE
83 Agapetes macrostemon (Kurz) C.B. Clarke ERICACEAE
84 Agapetes macrostemon (Kurz) C.B. Clarke ERICACEAE
85 Agapetes mannii Hemsl. ERICACEAE
86 Agapetes mannii Hemsl. ERICACEAE
87 Agapetes mannii Hemsl. ERICACEAE
88 Agapetes mannii Hemsl. ERICACEAE
89 Agapetes mannii Hemsl. ERICACEAE
90 Agapetes mannii Hemsl. ERICACEAE
91 Agapetes mannii Hemsl. ERICACEAE
92 Agapetes mannii Hemsl. ERICACEAE
93 Agapetes mannii Hemsl. ERICACEAE
94 Agapetes mannii Hemsl. ERICACEAE
95 Agapetes mannii Hemsl. ERICACEAE
96 Agapetes mannii Hemsl. ERICACEAE
97 Agapetes mannii Hemsl. ERICACEAE
98 Agapetes mannii Hemsl. ERICACEAE
99 Agapetes mannii Hemsl. ERICACEAE
100 Agapetes mannii Hemsl. ERICACEAE
101 Agapetes mannii Hemsl. ERICACEAE
102 Agapetes mannii Hemsl. ERICACEAE
103 Agapetes mannii Hemsl. ERICACEAE
104 Agapetes mannii Hemsl. ERICACEAE
105 Agapetes mannii Hemsl. ERICACEAE
106 Agapetes mannii Hemsl. ERICACEAE
107 Agapetes megacarpa W.W. Sm. ERICACEAE
108 Agapetes megacarpa W.W. Sm. ERICACEAE
109 Agapetes megacarpa W.W. Sm. ERICACEAE
110 Agapetes megacarpa W.W. Sm. ERICACEAE
111 Agapetes megacarpa W.W. Sm. ERICACEAE
112 Agapetes megacarpa W.W. Sm. ERICACEAE
113 Agapetes megacarpa W.W. Sm. ERICACEAE
114 Agapetes megacarpa W.W. Sm. ERICACEAE
115 Agapetes megacarpa W.W. Sm. ERICACEAE
116 Agapetes megacarpa W.W. Sm. ERICACEAE
117 Agapetes megacarpa W.W. Sm. ERICACEAE
118 Agapetes megacarpa W.W. Sm. ERICACEAE
119 Agapetes megacarpa W.W. Sm. ERICACEAE
120 Agapetes megacarpa W.W. Sm. ERICACEAE
121 Agapetes megacarpa W.W. Sm. ERICACEAE
122 Agapetes megacarpa W.W. Sm. ERICACEAE
123 Agapetes megacarpa W.W. Sm. ERICACEAE
124 Agapetes megacarpa W.W. Sm. ERICACEAE
125 Agapetes megacarpa W.W. Sm. ERICACEAE
126 Agapetes megacarpa W.W. Sm. ERICACEAE
127 Agapetes megacarpa W.W. Sm. ERICACEAE
128 Agapetes megacarpa W.W. Sm. ERICACEAE
129 Agapetes megacarpa W.W. Sm. ERICACEAE
130 Agapetes megacarpa W.W. Sm. ERICACEAE
131 Agapetes moorei Hemsl. ERICACEAE
132 Agapetes moorei Hemsl. ERICACEAE
133 Agapetes moorei Hemsl. ERICACEAE
134 Agapetes moorei Hemsl. ERICACEAE
135 Agapetes moorei Hemsl. ERICACEAE
136 Agapetes moorei Hemsl. ERICACEAE
137 Agapetes moorei Hemsl. ERICACEAE
138 Agapetes moorei Hemsl. ERICACEAE
139 Agapetes moorei Hemsl. ERICACEAE
140 Agapetes moorei Hemsl. ERICACEAE
141 Agapetes moorei Hemsl. ERICACEAE
142 Agapetes moorei Hemsl. ERICACEAE
143 Agapetes moorei Hemsl. ERICACEAE
144 Agapetes moorei Hemsl. ERICACEAE
145 Agapetes moorei Hemsl. ERICACEAE
146 Agapetes moorei Hemsl. ERICACEAE
147 Agapetes moorei Hemsl. ERICACEAE
148 Agapetes moorei Hemsl. ERICACEAE
149 Agapetes oblonga Craib ERICACEAE
150 Agapetes oblonga Craib ERICACEAE
151 Agapetes obovata Benth. & Hook.f. ERICACEAE
152 Agapetes odontocera Benth. & Hook.f. ERICACEAE
153 Agapetes parishii C.B. Clarke ERICACEAE
154 Agapetes parishii C.B. Clarke ERICACEAE
155 Agapetes parishii C.B. Clarke ERICACEAE
156 Agapetes parishii C.B. Clarke ERICACEAE
157 Agapetes parishii C.B. Clarke ERICACEAE
158 Agapetes parishii C.B. Clarke ERICACEAE
159 Agapetes parishii C.B. Clarke ERICACEAE
160 Agapetes parishii C.B. Clarke ERICACEAE
161 Agapetes parishii C.B. Clarke ERICACEAE
162 Agapetes parishii C.B. Clarke ERICACEAE
163 Agapetes parishii C.B. Clarke ERICACEAE
164 Agapetes parishii C.B. Clarke Ngao Nam Thip ERICACEAE
165 Agapetes parishii C.B. Clarke Pra that doi ERICACEAE
166 Agapetes parishii C.B. Clarke Prathat Doi. ERICACEAE
167 Agapetes pubiflora Airy Shaw ERICACEAE
168 Agapetes pubiflora Airy Shaw ERICACEAE
169 Agapetes pubiflora Airy Shaw ERICACEAE
170 Agapetes pubiflora Airy Shaw ERICACEAE
171 Agapetes pyrolifolia Airy Shaw ERICACEAE
172 Agapetes saligna Benth. & Hook.f. ERICACEAE
173 Agapetes saxicola Craib ex Kerr ERICACEAE
174 Agapetes saxicola Craib ex Kerr ERICACEAE
175 Agapetes saxicola Craib ex Kerr ERICACEAE
176 Agapetes saxicola Craib ex Kerr ERICACEAE
177 Agapetes saxicola Craib ex Kerr ERICACEAE
178 Agapetes saxicola Craib ex Kerr Ngao nam thip ERICACEAE
179 Agapetes saxicola Craib ex Kerr Ngao nam thip ERICACEAE
180 Agapetes saxicola Craib ex Kerr Ngao nam thip ERICACEAE
181 Agapetes scortechinii (K.& G.) Sleum. ERICACEAE
182 Agapetes serpen (Wight) Sleumer ERICACEAE
183 Agapetes serpen (Wight) Sleumer ERICACEAE
184 Agapetes setigera D.Don ex G.Don var. pseudo-verticillata Airy-Shaw ERICACEAE
185 Agapetes setigera D.Don ex G.Don var. pseudo-verticillata Airy-Shaw ERICACEAE
186 Agapetes setigera D.Don ex G.Don var. pseudo-verticillata Airy-Shaw ERICACEAE
187 Agapetes sp. ERICACEAE
188 Agapetes sp. ERICACEAE
189 Agapetes sp. ERICACEAE
190 Agapetes sp. ERICACEAE
191 Agapetes sp. ERICACEAE
192 Agapetes sp. ERICACEAE
193 Agapetes sp. ERICACEAE
194 Agapetes sp. ERICACEAE
195 Agapetes sp. ERICACEAE
196 Agapetes sp. ERICACEAE
197 Agapetes sp. ERICACEAE
198 Agapetes sp. ERICACEAE
199 Agapetes sp. ERICACEAE
200 Agapetes sp. ERICACEAE
201 Agapetes sp. ERICACEAE
202 Agapetes sp. ERICACEAE
203 Agapetes sp. ERICACEAE
204 Agapetes sp. ERICACEAE
205 Agapetes sp. ERICACEAE
206 Agapetes sp. ERICACEAE
207 Agapetes sp. ERICACEAE
208 Agapetes sp. ERICACEAE
209 Agapetes sp. ERICACEAE
210 Agapetes sp. ERICACEAE
211 Agapetes sp. ERICACEAE
212 Agapetes sp. ERICACEAE
213 Agapetes sp. ERICACEAE
214 Agapetes sp. ERICACEAE
215 Agapetes thailandica S. Watthana ERICACEAE
216 Agapetes thailandica S. Watthana ERICACEAE
217 Agapetes thailandica S. Watthana ERICACEAE
218 Agapetes thailandica S. Watthana ERICACEAE
219 Agapetes variegata D.Don ex G.Don var. elegans Kurz ERICACEAE
220 Agapetes variegata G.Don ERICACEAE
221 Agapetes variegata G.Don ERICACEAE
222 Agapetes variegata G.Don ERICACEAE
223 Agapetes variegata G.Don var. macrantha (Hook.) Airy Shaw ERICACEAE
224 Agapetes variegata G.Don var. macrantha (Hook.) Airy Shaw ERICACEAE
225 Agapetes variegata G.Don var. macrantha (Hook.) Airy Shaw ERICACEAE
226 Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. ERICACEAE
227 Calluna vulgaris (L.) Hull. ERICACEAE
228 Cassiope pectinata Stapf ERICACEAE
229 Cheilotheca khasiana Hook. ERICACEAE
230 Cheilotheca malayana Scort. ex Hook.f. ERICACEAE
231 Craibiodendron henryi W.W. Sm. ERICACEAE
232 Craibiodendron henryi W.W. Sm. ERICACEAE
233 Craibiodendron henryi W.W. Sm. ERICACEAE
234 Craibiodendron sp. ERICACEAE
235 Craibiodendron sp. ERICACEAE
236 Craibiodendron sp. ERICACEAE
237 Craibiodendron sp. ERICACEAE
238 Craibiodendron sp. ERICACEAE
239 Craibiodendron sp. ERICACEAE
240 Craibiodendron sp. ERICACEAE
241 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
242 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
243 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
244 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
245 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
246 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
247 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
248 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
249 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
250 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
251 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
252 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
253 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
254 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
255 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
256 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
257 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
258 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
259 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
260 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
261 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
262 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
263 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
264 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
265 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
266 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
267 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
268 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
269 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
270 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
271 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
272 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
273 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
274 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
275 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
276 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
277 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
278 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
279 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
280 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
281 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
282 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
283 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
284 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
285 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
286 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
287 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
288 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
289 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
290 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
291 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
292 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
293 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Dao lai ERICACEAE
294 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Dao Rai ERICACEAE
295 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Dao rai ERICACEAE
296 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ta chee khoei ERICACEAE
297 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Ta chi-khoei ERICACEAE
298 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Ta-chi-khoei ERICACEAE
299 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Ta-chi-khoei ERICACEAE
300 Craibiodendron yunanense W.W. Sm. ERICACEAE
301 Diplycosia epiphytica H.R.Fletcher ERICACEAE
302 Diplycosia microphylla Becc. ERICACEAE
303 Diplycosia pseudorufescens Sleumer ERICACEAE
304 Elliottia paniculata (Siebold et Zucc.) Hook.f. ERICACEAE
305 Empetrum nigrum L. ERICACEAE
306 Enkianthus campanulatus (Miq.) G.Nicholson ERICACEAE
307 Enkianthus campanulatus (Miq.) G.Nicholson ERICACEAE
308 Enkianthus campanulatus (Miq.) G.Nicholson var. palibinii (Craib) Bean ERICACEAE
309 Enkianthus cernuus Makino ERICACEAE
310 Enkianthus cernuus Makino ERICACEAE
311 Enkianthus cernuus Makino ERICACEAE
312 Enkianthus cernuus Makino forma rubens (Maxim.) Ohwi ERICACEAE
313 Enkianthus cernuus Makino forma rubens (Maxim.) Ohwi ERICACEAE
314 Enkianthus cernuus Makino forma rubens (Maxim.) Ohwi ERICACEAE
315 Enkianthus cernuus Makino forma rubens (Maxim.) Ohwi ERICACEAE
316 Enkianthus cernuus Makino forma rubens (Maxim.) Ohwi ERICACEAE
317 Enkianthus cernuus Makino forma rubens (Maxim.) Ohwi ERICACEAE
318 Enkianthus cernuus Makino forma rubens (Maxim.) Ohwi ERICACEAE
319 Enkianthus deflexus (Griff.) C.K.Schneid. ERICACEAE
320 Enkianthus deflexus (Griff.) C.K.Schneid. ERICACEAE
321 Enkianthus deflexus (Griff.) C.K.Schneid. ERICACEAE
322 Enkianthus pauciflorus E.H.Wilson ERICACEAE
323 Enkianthus pauciflorus E.H.Wilson ERICACEAE
324 Enkianthus perulatus (Miq.) Schneider forma japonicus (Hook.f.) kitamura ERICACEAE
325 Enkianthus perulatus (Miq.) Schneider forma japonicus (Hook.f.) kitamura ERICACEAE
326 Enkianthus perulatus (Miq.) Schneider forma japonicus (Hook.f.) kitamura ERICACEAE
327 Enkianthus perulatus (Miq.) Schneider forma japonicus (Hook.f.) kitamura ERICACEAE
328 Enkianthus perulatus (Miq.) Schneider forma japonicus (Hook.f.) kitamura ERICACEAE
329 Enkianthus sikokianus (Palibin) Ohwi ERICACEAE
330 Enkianthus sikokianus (Palibin) Ohwi ERICACEAE
331 Enkianthus sikokianus (Palibin) Ohwi ERICACEAE
332 Enkianthus sikokianus (Palibin) Ohwi ERICACEAE
333 Epigaea asiatica Maxim ERICACEAE
334 Erica adunca Benth. ERICACEAE
335 Erica alopecurus Harv. ERICACEAE
336 Erica bauera Andrews ERICACEAE
337 Erica caffra L. ERICACEAE
338 Erica caffra L. ERICACEAE
339 Erica caffra L. ERICACEAE
340 Erica caffra L. ERICACEAE
341 Erica coccine L. ERICACEAE
342 Erica georgica L.Guthrie & Bolus ERICACEAE
343 Erica macowanii Cufino ERICACEAE
344 Erica nemorosa Klotzsch ex Benth. ERICACEAE
345 Erica tenella Andrews ERICACEAE
346 Erica versicolor Wend. ERICACEAE
347 Erica viridiflora Andr. ERICACEAE
348 Erica woodii Bol. ERICACEAE
349 Erica woodii Bol. ERICACEAE
350 Gaultheria crenulata Kurz ERICACEAE
351 Gaultheria crenulata Kurz ERICACEAE
352 Gaultheria crenulata Kurz ERICACEAE
353 Gaultheria cumingiana S.Vidal ERICACEAE
354 Gaultheria discolor Nutt. ex Hook. ERICACEAE
355 Gaultheria discolor Nutt. ex Hook. ERICACEAE
356 Gaultheria discolor Nutt. ex Hook. ERICACEAE
357 Gaultheria discolor Nutt. ex Hook. ERICACEAE
358 Gaultheria discolor Nutt. ex Hook. ERICACEAE
359 Gaultheria discolor Nutt. ex Hook. ERICACEAE
360 Gaultheria discolor Nutt. ex Hook. ERICACEAE
361 Gaultheria discolor Nutt. ex Hook. ERICACEAE
362 Gaultheria discolor Nutt. ex Hook. ERICACEAE
363 Gaultheria discolor Nutt. ex Hook. ERICACEAE
364 Gaultheria discolor Nutt. ex Hook. ERICACEAE
365 Gaultheria discolor Nutt. ex Hook. ERICACEAE
366 Gaultheria discolor Nutt. ex Hook. Cha mayom doi ERICACEAE
367 Gaultheria erecta Vent. ERICACEAE
368 Gaultheria foliolosa Benth. ERICACEAE
369 Gaultheria forrestii Diels ERICACEAE
370 Gaultheria fragrantisima Wall. ERICACEAE
371 Gaultheria griffithiana Wight ERICACEAE
372 Gaultheria griffithiana Wight ERICACEAE
373 Gaultheria griffithiana Wight ERICACEAE
374 Gaultheria lanigera Hook. ERICACEAE
375 Gaultheria leucocarpa Blume forma cumingiana (Vidal) Sleumer. ERICACEAE
376 Gaultheria leucocarpa Blume forma cumingiana (Vidal) Sleumer. ERICACEAE
377 Gaultheria leucocarpa Blume var. crenulata (Kurz) T.Z.Hsu ERICACEAE
378 Gaultheria leucocarpa Blume var. yunnanensis (Franch.) T.Z.Hsu & R.C.Fang ERICACEAE
379 Gaultheria leucocarpa Blume var. yunnanensis (Franch.) T.Z.Hsu & R.C.Fang ERICACEAE
380 Gaultheria longibracteolata R.C. Fang ERICACEAE
381 Gaultheria longiracemosa Y.C.Yang ERICACEAE
382 Gaultheria longiracemosa Y.C.Yang ERICACEAE
383 Gaultheria nummularioides D.Don ERICACEAE
384 Gaultheria reticulata Kunth ERICACEAE
385 Gaultheria shallon Pursh ERICACEAE
386 Gaultheria sp. ERICACEAE
387 Gaultheria sp. ERICACEAE
388 Gaultheria sp. ERICACEAE
389 Gaultheria sp. ERICACEAE
390 Gaultheria sp. ERICACEAE
391 Gaultheria sp. ERICACEAE
392 Gaultheria sp. ERICACEAE
393 Gaultheria sp. ERICACEAE
394 Gaultheria sp. ERICACEAE
395 Gaultheria sp. ERICACEAE
396 Gaultheria sp. ERICACEAE
397 Gaultheria sp. ERICACEAE
398 Gaultheria suborbicularis W.W.Sm. ERICACEAE
399 Gaultheria tomentosa Kunth ERICACEAE
400 Gaultheria trigonoclada R.C.Fang ERICACEAE
401 Leucothoe grayana Maxim. ERICACEAE
402 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
403 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
404 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
405 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
406 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
407 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
408 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
409 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
410 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
411 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
412 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
413 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
414 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
415 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
416 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
417 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
418 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
419 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
420 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
421 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
422 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
423 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
424 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
425 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
426 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
427 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
428 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
429 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
430 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
431 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
432 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
433 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
434 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
435 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
436 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
437 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
438 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
439 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
440 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
441 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
442 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
443 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
444 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
445 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
446 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
447 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
448 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
449 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
450 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
451 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
452 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
453 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
454 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
455 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
456 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
457 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
458 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
459 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
460 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
461 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
462 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
463 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
464 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
465 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
466 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
467 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
468 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
469 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
470 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
471 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
472 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
473 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
474 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
475 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
476 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
477 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
478 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
479 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
480 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
481 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
482 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
483 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
484 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
485 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
486 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
487 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
488 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
489 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
490 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
491 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
492 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
493 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
494 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude Som Sa ERICACEAE
495 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude var. elliptica (Siebold & Zucc.) ERICACEAE
496 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude var. elliptica (Siebold & Zucc.) ERICACEAE
497 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude var. elliptica (Siebold & Zucc.) ERICACEAE
498 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude var. elliptica (Siebold & Zucc.) ERICACEAE
499 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude var. elliptica (Siebold & Zucc.) ERICACEAE
500 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude var. elliptica (Siebold & Zucc.) ERICACEAE
501 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude var. elliptica (Siebold & Zucc.) ERICACEAE
502 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude var. elliptica (Siebold & Zucc.) ERICACEAE
503 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude var. foliosa (H.R.Fletcher) Judd ERICACEAE
504 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude var. foliosa (H.R.Fletcher) Judd ERICACEAE
505 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude var. foliosa (H.R.Fletcher) Judd ERICACEAE
506 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude var. foliosa (H.R.Fletcher) Judd ERICACEAE
507 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude var. ovalifolia Juud ERICACEAE
508 Lyonia sp. ERICACEAE
509 Lyonia sp. ERICACEAE
510 Lyonia sp. ERICACEAE
511 Lyonia sp. ERICACEAE
512 Lyonia sp. ERICACEAE
513 Lyonia sp. ERICACEAE
514 Lyonia sp. ERICACEAE
515 Lyonia sp. ERICACEAE
516 Menziesia ciliicalyx (Miq.) Maxim. ERICACEAE
517 Menziesia ciliicalyx (Miq.) Maxim. ERICACEAE
518 Menziesia pentandra Maxim. ERICACEAE
519 Monotropa hypopitys L. ERICACEAE
520 Monotropa hypopitys L. ERICACEAE
521 Monotropa uniflora L. ERICACEAE
522 Monotropa uniflora L. ERICACEAE
523 Monotropa uniflora L. ERICACEAE
524 Pernettya prostrata (Cav.) DC. ERICACEAE
525 Pieris formosa (Wall.) D.Don ERICACEAE
526 Pieris japonica (Thunb.) D.Don ERICACEAE
527 Pieris japonica (Thunb.) D.Don ERICACEAE
528 Pieris japonica (Thunb.) D.Don ERICACEAE
529 Pieris japonica (Thunb.) D.Don ERICACEAE
530 Pieris japonica (Thunb.) D.Don ERICACEAE
531 Pieris japonica (Thunb.) D.Don ERICACEAE
532 Pieris japonica (Thunb.) D.Don ERICACEAE
533 Pyrola asarifolia Michx. subsp. incarnata (DC.) Haber & Hir. Takah. ERICACEAE
534 Pyrola asarifolia Michx. subsp. incarnata (DC.) Haber & Hir. Takah. ERICACEAE
535 Pyrola asarifolia Michx. subsp. incarnata (DC.) Haber & Hir. Takah. ERICACEAE
536 Pyrola japonica Klenze ERICACEAE
537 Pyrola morrisonensis (Hayata) Hayata ERICACEAE
538 Rhododendron albiflorum Hook. ERICACEAE
539 Rhododendron albrechtii Maxim. ERICACEAE
540 Rhododendron aperantum Balf. f. & Kingdon-Ward ERICACEAE
541 Rhododendron arboreum Sm. ERICACEAE
542 Rhododendron arboreum Sm. ERICACEAE
543 Rhododendron arboreum Sm. ERICACEAE
544 Rhododendron arboreum Sm. ERICACEAE
545 Rhododendron arboreum Sm. ERICACEAE
546 Rhododendron arboreum Sm. ERICACEAE
547 Rhododendron arboreum Sm. ERICACEAE
548 Rhododendron arboreum Sm. ERICACEAE
549 Rhododendron arboreum Sm. ERICACEAE
550 Rhododendron arboreum Sm. ERICACEAE
551 Rhododendron arboreum Sm. ERICACEAE
552 Rhododendron arboreum Sm. ERICACEAE
553 Rhododendron arboreum Sm. ERICACEAE
554 Rhododendron arboreum Sm. ERICACEAE
555 Rhododendron arboreum Sm. ERICACEAE
556 Rhododendron arboreum Sm. ERICACEAE
557 Rhododendron arboreum Sm. ERICACEAE
558 Rhododendron arboreum Sm. ERICACEAE
559 Rhododendron arboreum Sm. ERICACEAE
560 Rhododendron arboreum Sm. ERICACEAE
561 Rhododendron arboreum Sm. subsp. delavayi (Franch.) D.F.Chamb. ERICACEAE
562 Rhododendron arboreum Sm. subsp. delavayi (Franch.) D.F.Chamb. ERICACEAE
563 Rhododendron arboreum Sm. subsp. delavayi (Franch.) D.F.Chamb. ERICACEAE
564 Rhododendron arboreum Sm. subsp. delavayi (Franch.) D.F.Chamb. ERICACEAE
565 Rhododendron arboreum Sm. subsp. delavayi (Franch.) D.F.Chamb. ERICACEAE
566 Rhododendron arboreum Sm. subsp. delavayi (Franch.) D.F.Chamb. ERICACEAE
567 Rhododendron arboreum Sm. subsp. delavayi (Franch.) D.F.Chamb. ERICACEAE
568 Rhododendron arizelum Balf. f. & Forrest ERICACEAE
569 Rhododendron arizelum Balf. f. & Forrest ERICACEAE
570 Rhododendron arizelum Balf. f. & Forrest ERICACEAE
571 Rhododendron arizelum Balf. f. & Forrest ERICACEAE
572 Rhododendron arizelum Balf. f. & Forrest ERICACEAE
573 Rhododendron arizelum Balf. f. & Forrest ERICACEAE
574 Rhododendron arizelum Balf. f. & Forrest ERICACEAE
575 Rhododendron arizelum Balf. f. & Forrest ERICACEAE
576 Rhododendron borneense (J.J.Sm.) Argent , A.L.Lamb & Phillipps subsp. villosum ( J.J.Sm. ) Argent , A.L.Lamb & Phillipps ERICACEAE
577 Rhododendron breviperulatum Hayata ERICACEAE
578 Rhododendron burmanicum Hutch. ERICACEAE
579 Rhododendron burmanicum Hutch. ERICACEAE
580 Rhododendron burmanicum Hutch. ERICACEAE
581 Rhododendron burmanicum Hutch. ERICACEAE
582 Rhododendron burmanicum Hutch. ERICACEAE
583 Rhododendron burmanicum Hutch. ERICACEAE
584 Rhododendron burmanicum Hutch. ERICACEAE
585 Rhododendron burmanicum Hutch. ERICACEAE
586 Rhododendron burmanicum Hutch. ERICACEAE
587 Rhododendron burmanicum Hutch. ERICACEAE
588 Rhododendron calostrotum Balf. f. & Kingdon-Ward ERICACEAE
589 Rhododendron campylocarpum Hook.f. subsp. caloxanthum (Balf. f. & Farrer) D.F. Chamb. ERICACEAE
590 Rhododendron campylocarpum Hook.f. subsp. caloxanthum (Balf. f. & Farrer) D.F. Chamb. ERICACEAE
591 Rhododendron campylogynum Franch. ERICACEAE
592 Rhododendron campylogynum Franch. ERICACEAE
593 Rhododendron ciliicalyx Franch ERICACEAE
594 Rhododendron ciliicalyx Franch ERICACEAE
595 Rhododendron ciliicalyx Franch subsp. lyi (H. LŽv.) R.C. Fang ERICACEAE
596 Rhododendron citriniflorum Balf. f. & Forrest ERICACEAE
597 Rhododendron crassifolium Stapf ERICACEAE
598 Rhododendron cuffeanum Hutch. ERICACEAE
599 Rhododendron cuffeanum Hutch. ERICACEAE
600 Rhododendron cuffeanum Hutch. ERICACEAE
601 Rhododendron degronianum Carriere var. hondoense (Nakai) H. Hara ERICACEAE
602 Rhododendron degronianum Carriere var. hondoense (Nakai) H. Hara ERICACEAE
603 Rhododendron degronianum Carriere var. hondoense (Nakai) H. Hara ERICACEAE
604 Rhododendron degronianum Carriere var. hondoense (Nakai) H. Hara ERICACEAE
605 Rhododendron delavayi Franch. ERICACEAE
606 Rhododendron delavayi Franch. ERICACEAE
607 Rhododendron dilatatum Miq. var. decandrum Makino ERICACEAE
608 Rhododendron dilatatum Miq. var. decandrum Makino ERICACEAE
609 Rhododendron dilatatum Miq. var. decandrum Makino ERICACEAE
610 Rhododendron dilatatum Miq. var. decandrum Makino ERICACEAE
611 Rhododendron dilatatum Miq. var. decandrum Makino ERICACEAE
612 Rhododendron dilatatum Miq. var. lasiocarpum (Hara) Yamazaki ERICACEAE
613 Rhododendron edgeworthii Hook. f. ERICACEAE
614 Rhododendron edgeworthii Hook. f. ERICACEAE
615 Rhododendron ellipticum Maxim. ERICACEAE
616 Rhododendron formosanum Hemsl. var. lyi (H. LŽv.) R.C. Fang ERICACEAE
617 Rhododendron formosum Kurz ERICACEAE
618 Rhododendron hookeri Nutt. ERICACEAE
619 Rhododendron hookeri Nutt. ERICACEAE
620 Rhododendron hookeri Nutt. ERICACEAE
621 Rhododendron jasminiflorum Hk. ERICACEAE
622 Rhododendron kaempferi Planch. ERICACEAE
623 Rhododendron kaempferi Planch. ERICACEAE
624 Rhododendron kaempferi Planch. ERICACEAE
625 Rhododendron keiskei Miq. ERICACEAE
626 Rhododendron keiskei Miq. ERICACEAE
627 Rhododendron latoucheae Franchet ERICACEAE
628 Rhododendron leptocarpum Nutt. ERICACEAE
629 Rhododendron leptocarpum Nutt. ERICACEAE
630 Rhododendron leptocarpum Nutt. ERICACEAE
631 Rhododendron leptocarpum Nutt. ERICACEAE
632 Rhododendron leptocarpum Nutt. ERICACEAE
633 Rhododendron leptothrium Balf.f. & Forrest ERICACEAE
634 Rhododendron leptothrium Balf.f. & Forrest ERICACEAE
635 Rhododendron leptothrium Balf.f. & Forrest ERICACEAE
636 Rhododendron longiflorum Lindl. ERICACEAE
637 Rhododendron longiflorum Lindl. Daeng pradap pha ERICACEAE
638 Rhododendron loranthifolia Sleumer ERICACEAE
639 Rhododendron ludwigianum Hosseus ERICACEAE
640 Rhododendron ludwigianum Hosseus ERICACEAE
641 Rhododendron ludwigianum Hosseus ERICACEAE
642 Rhododendron ludwigianum Hosseus ERICACEAE
643 Rhododendron ludwigianum Hosseus ERICACEAE
644 Rhododendron ludwigianum Hosseus ERICACEAE
645 Rhododendron ludwigianum Hosseus ERICACEAE
646 Rhododendron ludwigianum Hosseus ERICACEAE
647 Rhododendron ludwigianum Hosseus ERICACEAE
648 Rhododendron ludwigianum Hosseus ERICACEAE
649 Rhododendron ludwigianum Hosseus ERICACEAE
650 Rhododendron ludwigianum Hosseus ERICACEAE
651 Rhododendron ludwigianum Hosseus ERICACEAE
652 Rhododendron ludwigianum Hosseus ERICACEAE
653 Rhododendron ludwigianum Hosseus ERICACEAE
654 Rhododendron ludwigianum Hosseus ERICACEAE
655 Rhododendron ludwigianum Hosseus Kham khao chiang dao ERICACEAE
656 Rhododendron lyi H.Lev. ERICACEAE
657 Rhododendron lyi H.Lev. ERICACEAE
658 Rhododendron lyi H.Lev. ERICACEAE
659 Rhododendron lyi H.Lev. ERICACEAE
660 Rhododendron lyi H.Lev. ERICACEAE
661 Rhododendron lyi H.Lev. ERICACEAE
662 Rhododendron lyi H.Lev. ERICACEAE
663 Rhododendron lyi H.Lev. ERICACEAE
664 Rhododendron lyi H.Lev. ERICACEAE
665 Rhododendron lyi H.Lev. ERICACEAE
666 Rhododendron lyi H.Lev. ERICACEAE
667 Rhododendron lyi H.Lev. ERICACEAE
668 Rhododendron lyi H.Lev. ERICACEAE
669 Rhododendron lyi H.Lev. ERICACEAE
670 Rhododendron lyi H.Lev. ERICACEAE
671 Rhododendron lyi H.Lev. Dok samsi ERICACEAE
672 Rhododendron macrophyllum D.Don ex G.Don ERICACEAE
673 Rhododendron macrosepalum Maxim. ERICACEAE
674 Rhododendron macrosepalum Maxim. ERICACEAE
675 Rhododendron maddenii Hook.f. subsp. crassum (Franch.) Cullen ERICACEAE
676 Rhododendron maddenii Hook.f. subsp. crassum (Franch.) Cullen ERICACEAE
677 Rhododendron maddenii Hook.f. subsp. crassum (Franch.) Cullen ERICACEAE
678 Rhododendron maddenii Hook.f. subsp. crassum (Franch.) Cullen ERICACEAE
679 Rhododendron maddenii Hook.f. subsp. crassum (Franch.) Cullen ERICACEAE
680 Rhododendron maddenii Hook.f. subsp. crassum (Franch.) Cullen ERICACEAE
681 Rhododendron maddenii Hook.f. subsp. crassum (Franch.) Cullen ERICACEAE
682 Rhododendron maddenii Hook.f. subsp. crassum (Franch.) Cullen ERICACEAE
683 Rhododendron malayanum Jack ERICACEAE
684 Rhododendron malayanum Jack ERICACEAE
685 Rhododendron microphyton Franch. ERICACEAE
686 Rhododendron microphyton Franch. ERICACEAE
687 Rhododendron microphyton Franch. ERICACEAE
688 Rhododendron microphyton Franch. ERICACEAE
689 Rhododendron microphyton Franch. ERICACEAE
690 Rhododendron microphyton Franch. ERICACEAE
691 Rhododendron microphyton Franch. Kulap langka luang ERICACEAE
692 Rhododendron moulmainense Hook.f. ERICACEAE
693 Rhododendron moulmainense Hook.f. ERICACEAE
694 Rhododendron moulmainense Hook.f. ERICACEAE
695 Rhododendron moulmainense Hook.f. ERICACEAE
696 Rhododendron moulmainense Hook.f. ERICACEAE
697 Rhododendron moulmainense Hook.f. ERICACEAE
698 Rhododendron moulmainense Hook.f. ERICACEAE
699 Rhododendron moulmainense Hook.f. ERICACEAE
700 Rhododendron moulmainense Hook.f. Kham khao ERICACEAE
701 Rhododendron moulmainense Hook.f. Kham khao ERICACEAE
702 Rhododendron mucronulatum Turcz. ERICACEAE
703 Rhododendron obtusum (Lindl.) Planchon var. kaempferi (Planchon) Wilson ERICACEAE
704 Rhododendron obtusum (Lindl.) Planchon var. kaempferi (Planchon) Wilson ERICACEAE
705 Rhododendron obtusum (Lindl.) Planchon var. kaempferi (Planchon) Wilson ERICACEAE
706 Rhododendron oldhamii Maxim. ERICACEAE
707 Rhododendron ovatum (Lindl.) Planch. ex Maxim. var. lamprophyllum (Hayata) Y.C. Liu ERICACEAE
708 Rhododendron pentaphyllum Maxim. var. shikokianum Yamazaki ERICACEAE
709 Rhododendron pentaphyllum Maxim. var. shikokianum Yamazaki ERICACEAE
710 Rhododendron pentaphyllum Maxim. var. shikokianum Yamazaki ERICACEAE
711 Rhododendron pentaphyllum Maxim. var. shikokianum Yamazaki ERICACEAE
712 Rhododendron perakense King & Gamble ERICACEAE
713 Rhododendron primuliflorum Franch. ERICACEAE
714 Rhododendron primuliflorum Franch. ERICACEAE
715 Rhododendron quadrasianum Vidal ERICACEAE
716 Rhododendron quinquefolium Bisset & S. Moore ERICACEAE
717 Rhododendron racemosum Franch. ERICACEAE
718 Rhododendron racemosum Franch. ERICACEAE
719 Rhododendron racemosum Franch. ERICACEAE
720 Rhododendron racemosum Franch. ERICACEAE
721 Rhododendron racemosum Franch. ERICACEAE
722 Rhododendron reticulatum D.Don ERICACEAE
723 Rhododendron reticulatum D.Don ERICACEAE
724 Rhododendron reticulatum D.Don ERICACEAE
725 Rhododendron reticulatum D.Don ERICACEAE
726 Rhododendron reticulatum D.Don ERICACEAE
727 Rhododendron reticulatum D.Don ex G.Don forma parvifolium (T. Yamaz.) T. Yamaz. ERICACEAE
728 Rhododendron ripense Makino ERICACEAE
729 Rhododendron ripense Makino ERICACEAE
730 Rhododendron ripense Makino ERICACEAE
731 Rhododendron robinsonii Ridl. ERICACEAE
732 Rhododendron semibarbatum Maxim. ERICACEAE
733 Rhododendron serpyllifolium (A. Gray) Miq. forma album T. Yamaz. ERICACEAE
734 Rhododendron serpyllifolium (A. Gray) Miq. forma album T. Yamaz. ERICACEAE
735 Rhododendron serpyllifolium Miq. ERICACEAE
736 Rhododendron sidereum Balf. f. ERICACEAE
737 Rhododendron sidereum Balf. f. ERICACEAE
738 Rhododendron sidereum Balf. f. ERICACEAE
739 Rhododendron sidereum Balf. f. ERICACEAE
740 Rhododendron simsii Planch. ERICACEAE
741 Rhododendron simsii Planch. ERICACEAE
742 Rhododendron simsii Planch. ERICACEAE
743 Rhododendron simsii Planch. ERICACEAE
744 Rhododendron simsii Planch. ERICACEAE
745 Rhododendron simsii Planch. Kulap daeng ERICACEAE
746 Rhododendron sinogrande Balf. f. & W.W. Sm. ERICACEAE
747 Rhododendron sinogrande Balf. f. & W.W. Sm. ERICACEAE
748 Rhododendron sinogrande Balf. f. & W.W. Sm. ERICACEAE
749 Rhododendron sp. ERICACEAE
750 Rhododendron sp. ERICACEAE
751 Rhododendron sp. ERICACEAE
752 Rhododendron sp. ERICACEAE
753 Rhododendron sp. ERICACEAE
754 Rhododendron sp. ERICACEAE
755 Rhododendron sp. ERICACEAE
756 Rhododendron sp. ERICACEAE
757 Rhododendron sp. ERICACEAE
758 Rhododendron sp. ERICACEAE
759 Rhododendron sp. ERICACEAE
760 Rhododendron sp. ERICACEAE
761 Rhododendron sp. ERICACEAE
762 Rhododendron sp. ERICACEAE
763 Rhododendron sp. ERICACEAE
764 Rhododendron sp. ERICACEAE
765 Rhododendron sp. ERICACEAE
766 Rhododendron sp. ERICACEAE
767 Rhododendron sp. ERICACEAE
768 Rhododendron sp. ERICACEAE
769 Rhododendron sp. ERICACEAE
770 Rhododendron sp. ERICACEAE
771 Rhododendron sp. ERICACEAE
772 Rhododendron sp. ERICACEAE
773 Rhododendron sp. ERICACEAE
774 Rhododendron sp. ERICACEAE
775 Rhododendron sp. ERICACEAE
776 Rhododendron sp. ERICACEAE
777 Rhododendron sp. ERICACEAE
778 Rhododendron sp. ERICACEAE
779 Rhododendron sp. ERICACEAE
780 Rhododendron sp. ERICACEAE
781 Rhododendron sp. ERICACEAE
782 Rhododendron sp. ERICACEAE
783 Rhododendron sp. ERICACEAE
784 Rhododendron sp. ERICACEAE
785 Rhododendron sp. ERICACEAE
786 Rhododendron sp. ERICACEAE
787 Rhododendron sp. ERICACEAE
788 Rhododendron sp. ERICACEAE
789 Rhododendron sp. ERICACEAE
790 Rhododendron sp. ERICACEAE
791 Rhododendron sp. ERICACEAE
792 Rhododendron sp. ERICACEAE
793 Rhododendron sp. ERICACEAE
794 Rhododendron sp. ERICACEAE
795 Rhododendron sp. ERICACEAE
796 Rhododendron sp. ERICACEAE
797 Rhododendron sp. ERICACEAE
798 Rhododendron sp. ERICACEAE
799 Rhododendron sp. ERICACEAE
800 Rhododendron sp. ERICACEAE
801 Rhododendron sp. ERICACEAE
802 Rhododendron sp. ERICACEAE
803 Rhododendron sp. ERICACEAE
804 Rhododendron sp. ERICACEAE
805 Rhododendron sp. ERICACEAE
806 Rhododendron sp. ERICACEAE
807 Rhododendron sp. ERICACEAE
808 Rhododendron sp. ERICACEAE
809 Rhododendron sp. Pueay (ˆศ๚‘๊ๅ) ERICACEAE
810 Rhododendron spiciferum Franch. ERICACEAE
811 Rhododendron spinuliferum Franch. ERICACEAE
812 Rhododendron stewartianum Diels ERICACEAE
813 Rhododendron stewartianum Diels ERICACEAE
814 Rhododendron subsessile Rendle. ERICACEAE
815 Rhododendron subsessile Rendle. ERICACEAE
816 Rhododendron subsessile Rendle. ERICACEAE
817 Rhododendron surasianum Balf.f. & Craib ERICACEAE
818 Rhododendron surasianum Balf.f. & Craib ERICACEAE
819 Rhododendron surasianum Balf.f. & Craib ERICACEAE
820 Rhododendron surasianum Balf.f. & Craib ERICACEAE
821 Rhododendron surasianum Balf.f. & Craib ERICACEAE
822 Rhododendron surasianum Balf.f. & Craib ERICACEAE
823 Rhododendron surasianum Balf.f. & Craib ERICACEAE
824 Rhododendron surasianum Balf.f. & Craib ERICACEAE
825 Rhododendron surasianum Balf.f. & Craib ERICACEAE
826 Rhododendron surasianum Balf.f. & Craib ERICACEAE
827 Rhododendron surasianum Balf.f. & Craib ERICACEAE
828 Rhododendron surasianum Balf.f. & Craib ERICACEAE
829 Rhododendron surasianum Balf.f. & Craib ERICACEAE
830 Rhododendron surasianum Balf.f. & Craib ERICACEAE
831 Rhododendron surasianum Balf.f. & Craib ERICACEAE
832 Rhododendron surasianum Balf.f. & Craib ERICACEAE
833 Rhododendron surasianum Balf.f. & Craib ERICACEAE
834 Rhododendron surasianum Balf.f. & Craib ERICACEAE
835 Rhododendron surasianum Balf.f. & Craib ERICACEAE
836 Rhododendron tosaense Makino ERICACEAE
837 Rhododendron tosaense Makino ERICACEAE
838 Rhododendron tosaense Makino ERICACEAE
839 Rhododendron tosaense Makino ERICACEAE
840 Rhododendron tosaense Makino ERICACEAE
841 Rhododendron tosaense Makino ERICACEAE
842 Rhododendron tosaense Makino ERICACEAE
843 Rhododendron trichocladum Franch. ERICACEAE
844 Rhododendron tschonoskii Maxim. ERICACEAE
845 Rhododendron tschonoskii Maxim. ERICACEAE
846 Rhododendron veitchianum Hook. ERICACEAE
847 Rhododendron veitchianum Hook. ERICACEAE
848 Rhododendron veitchianum Hook. ERICACEAE
849 Rhododendron veitchianum Hook. ERICACEAE
850 Rhododendron veitchianum Hook. ERICACEAE
851 Rhododendron veitchianum Hook. ERICACEAE
852 Rhododendron veitchianum Hook. ERICACEAE
853 Rhododendron veitchianum Hook. ERICACEAE
854 Rhododendron veitchianum Hook. ERICACEAE
855 Rhododendron veitchianum Hook. ERICACEAE
856 Rhododendron veitchianum Hook. ERICACEAE
857 Rhododendron veitchianum Hook. ERICACEAE
858 Rhododendron veitchianum Hook. ERICACEAE
859 Rhododendron veitchianum Hook. ERICACEAE
860 Rhododendron veitchianum Hook. ERICACEAE
861 Rhododendron veitchianum Hook. ERICACEAE
862 Rhododendron veitchianum Hook. ERICACEAE
863 Rhododendron veitchianum Hook. ERICACEAE
864 Rhododendron veitchianum Hook. ERICACEAE
865 Rhododendron weyrichii Maxim. ERICACEAE
866 Rhododendron weyrichii Maxim. ERICACEAE
867 Rhododendron weyrichii Maxim. ERICACEAE
868 Rhododendron weyrichii Maxim. ERICACEAE
869 Rhododendron weyrichii Maxim. ERICACEAE
870 Rhododendron weyrichii Maxim. ERICACEAE
871 Rhododendron weyrichii Maxim. ERICACEAE
872 Rhododendron wrayi K. & G. ERICACEAE
873 Rhododendron wrayi K. & G. ERICACEAE
874 Rhododendron wrayi K. & G. ERICACEAE
875 Styphelia malayana (Jack) Spring ERICACEAE
876 Styphelia malayana (Jack) Spring ERICACEAE
877 Styphelia malayana (Jack) Spring ERICACEAE
878 Styphelia malayana (Jack) Spring ERICACEAE
879 Styphelia malayana (Jack) Spring ERICACEAE
880 Styphelia malayana (Jack) Spring ERICACEAE
881 Vaccinium ardisioides Hook.f. ex C.B. Clarke ERICACEAE
882 Vaccinium ardisioides Hook.f. ex C.B. Clarke ERICACEAE
883 Vaccinium bancanum Miq. var. tenuinervium J.J. Sm. Cho khai muk bala ERICACEAE
884 Vaccinium bracteatum Thunb. ERICACEAE
885 Vaccinium bracteatum Thunb. ERICACEAE
886 Vaccinium bracteatum Thunb. ERICACEAE