ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Agapetes hosseana Diels สะเภาลม(แมวน้ำ เหง้าน้ำทิพย์) ERICACEAE
2 Agapetes lobbii C.B. Clarke สะเม็ก ERICACEAE
3 Agapetes lobbii C.B.Clarke สะเม็ก ERICACEAE
4 Agapetes macrostemon (Kurz) C.B. Clarke ประทัดกะเหรี่ยง(-) ERICACEAE
5 Agapetes mannii Hemsl. ประทัดเขียว(-) ERICACEAE
6 Agapetes megacarpa W.W. Sm. ประทัดอ่างขาง(-) ERICACEAE
7 Agapetes parishii C.B. Clarke ประทัดดอย(ข้าวเย็น) ERICACEAE
8 Agapetes saxicola Craib เหง้าน้ำทิพย์(ยางขน , ศรีธนนชัย) ERICACEAE
9 Agapetes thailandica S. Watthana ประทัดสุเทพ(-) ERICACEAE
10 Agapetes variegata D. Don ex G. Don ประทัดใหญ่(-) ERICACEAE
11 Craibiodendron stellatum W.W. Smith ดาวราย(มะยมภู ตาฉี่เคย ติลี่อากอ) ERICACEAE
12 Rhododendron arboreum ssp. Delavayi (Franch.) Chamberlain กุหลาบพันปี(คำแดง) ERICACEAE
13 Rhododendron ludwigianum Hoss. คำขาวเชียงดาว(กุหลาบขาวเชียงดาว) ERICACEAE
14 Rhododendron microphyton Franch. กุหลาบพันปีลังกาหลวง(คำขาวเล็ก) ERICACEAE
15 Rhododendron moulmeinense Hook.f. คำขาว(กุหลาบพันปีป่า) ERICACEAE
16 Rhododendron simsii Planch กุหลาบแดง(กุหลาบดอย) ERICACEAE
17 Vaccinium dialypetalum J.J.Sm. เม้าป่า(ระฆังเทพ) ERICACEAE
18 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ส้มปี้(เม้าหิน เม้าหัวแหวน ส้มแปะ ส้มแสด) ERICACEAE
NO. Scientific name Local name Family
1 Agapetes angustifolia (Knagg) Airy Shaw ERICACEAE
2 Agapetes angustifolia (Knagg) Airy Shaw ERICACEAE
3 Agapetes angustifolia (Knagg) Airy Shaw ERICACEAE
4 Agapetes angustifolia (Knagg) Airy Shaw ERICACEAE
5 Agapetes angustifolia (Knagg) Airy Shaw ERICACEAE
6 Agapetes bracteata Hook.f ex C.B.Clarke ERICACEAE
7 Agapetes bracteata Hook.f ex C.B.Clarke ERICACEAE
8 Agapetes brandisiana W.E.Evans ERICACEAE
9 Agapetes brandisiana W.E.Evans ERICACEAE
10 Agapetes brandisiana W.E.Evans ERICACEAE
11 Agapetes brandisiana W.E.Evans ERICACEAE
12 Agapetes brandisiana W.E.Evans ERICACEAE
13 Agapetes burmanica W.E.Evans ERICACEAE
14 Agapetes buxifolia Nutt. ex Hook.f. ERICACEAE
15 Agapetes corallina Cowan ERICACEAE
16 Agapetes flava (Hook.f.) Sleumer ERICACEAE
17 Agapetes hillii Brandis ERICACEAE
18 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
19 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
20 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
21 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
22 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
23 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
24 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
25 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
26 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
27 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
28 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
29 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
30 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
31 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
32 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
33 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
34 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
35 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
36 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
37 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
38 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
39 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
40 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
41 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
42 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
43 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
44 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
45 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE
46 Agapetes hosseana Diels Maeo-nam ERICACEAE
47 Agapetes hosseana Diels Saphao lom ERICACEAE
48 Agapetes hosseana Diels Spao Lom (ๆ๙ˆห๑็), Maew Num (‡็‚Ž๎) ERICACEAE
49 Agapetes incurvata (Griff.) Sleumer ERICACEAE
50 Agapetes inopinnata Airy Shaw ERICACEAE
51 Agapetes inopinnata Airy Shaw ERICACEAE
52 Agapetes inopinnata Airy Shaw ERICACEAE
53 Agapetes lobbii C.B. Clarke ERICACEAE
54 Agapetes lobbii C.B. Clarke ERICACEAE
55 Agapetes lobbii C.B. Clarke ERICACEAE
56 Agapetes lobbii C.B. Clarke ERICACEAE
57 Agapetes lobbii C.B. Clarke ERICACEAE
58 Agapetes lobbii C.B. Clarke ERICACEAE
59 Agapetes lobbii C.B. Clarke ERICACEAE
60 Agapetes lobbii C.B. Clarke ERICACEAE
61 Agapetes lobbii C.B. Clarke ERICACEAE
62 Agapetes lobbii C.B. Clarke ERICACEAE
63 Agapetes lobbii C.B. Clarke ERICACEAE
64 Agapetes lobbii C.B. Clarke ERICACEAE
65 Agapetes lobbii C.B. Clarke ERICACEAE
66 Agapetes lobbii C.B. Clarke ERICACEAE
67 Agapetes lobbii C.B. Clarke ERICACEAE
68 Agapetes lobbii C.B. Clarke ERICACEAE
69 Agapetes lobbii C.B. Clarke ERICACEAE
70 Agapetes lobbii C.B. Clarke ERICACEAE
71 Agapetes lobbii C.B. Clarke ERICACEAE
72 Agapetes lobbii C.B. Clarke ERICACEAE
73 Agapetes lobbii C.B. Clarke ERICACEAE
74 Agapetes lobbii C.B. Clarke ERICACEAE
75 Agapetes lobbii C.B. Clarke ERICACEAE
76 Agapetes lobbii C.B. Clarke Sa Meg ERICACEAE
77 Agapetes loranthiflora D.Don ex G.Don ERICACEAE
78 Agapetes loranthiflora D.Don ex G.Don ERICACEAE
79 Agapetes loranthiflora D.Don ex G.Don ERICACEAE
80 Agapetes macrostemon (Kurz) C.B. Clarke ERICACEAE
81 Agapetes macrostemon (Kurz) C.B. Clarke ERICACEAE
82 Agapetes macrostemon (Kurz) C.B. Clarke ERICACEAE
83 Agapetes mannii Hemsl. ERICACEAE
84 Agapetes mannii Hemsl. ERICACEAE
85 Agapetes mannii Hemsl. ERICACEAE
86 Agapetes mannii Hemsl. ERICACEAE
87 Agapetes mannii Hemsl. ERICACEAE
88 Agapetes mannii Hemsl. ERICACEAE
89 Agapetes mannii Hemsl. ERICACEAE
90 Agapetes mannii Hemsl. ERICACEAE
91 Agapetes mannii Hemsl. ERICACEAE
92 Agapetes mannii Hemsl. ERICACEAE
93 Agapetes mannii Hemsl. ERICACEAE
94 Agapetes mannii Hemsl. ERICACEAE
95 Agapetes mannii Hemsl. ERICACEAE
96 Agapetes mannii Hemsl. ERICACEAE
97 Agapetes mannii Hemsl. ERICACEAE
98 Agapetes mannii Hemsl. ERICACEAE
99 Agapetes mannii Hemsl. ERICACEAE
100 Agapetes mannii Hemsl. ERICACEAE
101 Agapetes mannii Hemsl. ERICACEAE
102 Agapetes mannii Hemsl. ERICACEAE
103 Agapetes mannii Hemsl. ERICACEAE
104 Agapetes mannii Hemsl. ERICACEAE
105 Agapetes megacarpa W.W. Sm. ERICACEAE
106 Agapetes megacarpa W.W. Sm. ERICACEAE
107 Agapetes megacarpa W.W. Sm. ERICACEAE
108 Agapetes megacarpa W.W. Sm. ERICACEAE
109 Agapetes megacarpa W.W. Sm. ERICACEAE
110 Agapetes megacarpa W.W. Sm. ERICACEAE
111 Agapetes megacarpa W.W. Sm. ERICACEAE
112 Agapetes megacarpa W.W. Sm. ERICACEAE
113 Agapetes megacarpa W.W. Sm. ERICACEAE
114 Agapetes megacarpa W.W. Sm. ERICACEAE
115 Agapetes megacarpa W.W. Sm. ERICACEAE
116 Agapetes megacarpa W.W. Sm. ERICACEAE
117 Agapetes megacarpa W.W. Sm. ERICACEAE
118 Agapetes megacarpa W.W. Sm. ERICACEAE
119 Agapetes megacarpa W.W. Sm. ERICACEAE
120 Agapetes megacarpa W.W. Sm. ERICACEAE
121 Agapetes megacarpa W.W. Sm. ERICACEAE
122 Agapetes megacarpa W.W. Sm. ERICACEAE
123 Agapetes megacarpa W.W. Sm. ERICACEAE
124 Agapetes megacarpa W.W. Sm. ERICACEAE
125 Agapetes megacarpa W.W. Sm. ERICACEAE
126 Agapetes megacarpa W.W. Sm. ERICACEAE
127 Agapetes megacarpa W.W. Sm. ERICACEAE
128 Agapetes moorei Hemsl. ERICACEAE
129 Agapetes moorei Hemsl. ERICACEAE
130 Agapetes moorei Hemsl. ERICACEAE
131 Agapetes moorei Hemsl. ERICACEAE
132 Agapetes moorei Hemsl. ERICACEAE
133 Agapetes moorei Hemsl. ERICACEAE
134 Agapetes moorei Hemsl. ERICACEAE
135 Agapetes moorei Hemsl. ERICACEAE
136 Agapetes moorei Hemsl. ERICACEAE
137 Agapetes moorei Hemsl. ERICACEAE
138 Agapetes moorei Hemsl. ERICACEAE
139 Agapetes moorei Hemsl. ERICACEAE
140 Agapetes moorei Hemsl. ERICACEAE
141 Agapetes moorei Hemsl. ERICACEAE
142 Agapetes moorei Hemsl. ERICACEAE
143 Agapetes moorei Hemsl. ERICACEAE
144 Agapetes moorei Hemsl. ERICACEAE
145 Agapetes moorei Hemsl. ERICACEAE
146 Agapetes oblonga Craib ERICACEAE
147 Agapetes oblonga Craib ERICACEAE
148 Agapetes obovata Benth. & Hook.f. ERICACEAE
149 Agapetes odontocera Benth. & Hook.f. ERICACEAE
150 Agapetes parishii C.B. Clarke ERICACEAE
151 Agapetes parishii C.B. Clarke ERICACEAE
152 Agapetes parishii C.B. Clarke ERICACEAE
153 Agapetes parishii C.B. Clarke ERICACEAE
154 Agapetes parishii C.B. Clarke ERICACEAE
155 Agapetes parishii C.B. Clarke ERICACEAE
156 Agapetes parishii C.B. Clarke ERICACEAE
157 Agapetes parishii C.B. Clarke ERICACEAE
158 Agapetes parishii C.B. Clarke ERICACEAE
159 Agapetes parishii C.B. Clarke ERICACEAE
160 Agapetes parishii C.B. Clarke ERICACEAE
161 Agapetes parishii C.B. Clarke Ngao Nam Thip ERICACEAE
162 Agapetes parishii C.B. Clarke Pra that doi ERICACEAE
163 Agapetes parishii C.B. Clarke Prathat Doi. ERICACEAE
164 Agapetes pubiflora Airy Shaw ERICACEAE
165 Agapetes pubiflora Airy Shaw ERICACEAE
166 Agapetes pubiflora Airy Shaw ERICACEAE
167 Agapetes pubiflora Airy Shaw ERICACEAE
168 Agapetes pyrolifolia Airy Shaw ERICACEAE
169 Agapetes saligna Benth. & Hook.f. ERICACEAE
170 Agapetes saxicola Craib ex Kerr ERICACEAE
171 Agapetes saxicola Craib ex Kerr ERICACEAE
172 Agapetes saxicola Craib ex Kerr ERICACEAE
173 Agapetes saxicola Craib ex Kerr Ngao nam thip ERICACEAE
174 Agapetes saxicola Craib ex Kerr Ngao nam thip ERICACEAE
175 Agapetes saxicola Craib ex Kerr Ngao nam thip ERICACEAE
176 Agapetes scortechinii (K.& G.) Sleum. ERICACEAE
177 Agapetes serpen (Wight) Sleumer ERICACEAE
178 Agapetes serpen (Wight) Sleumer ERICACEAE
179 Agapetes setigera D.Don ex G.Don var. pseudo-verticillata Airy-Shaw ERICACEAE
180 Agapetes setigera D.Don ex G.Don var. pseudo-verticillata Airy-Shaw ERICACEAE
181 Agapetes setigera D.Don ex G.Don var. pseudo-verticillata Airy-Shaw ERICACEAE
182 Agapetes sp. ERICACEAE
183 Agapetes sp. ERICACEAE
184 Agapetes sp. ERICACEAE
185 Agapetes sp. ERICACEAE
186 Agapetes sp. ERICACEAE
187 Agapetes sp. ERICACEAE
188 Agapetes sp. ERICACEAE
189 Agapetes sp. ERICACEAE
190 Agapetes sp. ERICACEAE
191 Agapetes sp. ERICACEAE
192 Agapetes sp. ERICACEAE
193 Agapetes sp. ERICACEAE
194 Agapetes sp. ERICACEAE
195 Agapetes sp. ERICACEAE
196 Agapetes sp. ERICACEAE
197 Agapetes sp. ERICACEAE
198 Agapetes sp. ERICACEAE
199 Agapetes sp. ERICACEAE
200 Agapetes sp. ERICACEAE
201 Agapetes sp. ERICACEAE
202 Agapetes sp. ERICACEAE
203 Agapetes sp. ERICACEAE
204 Agapetes sp. ERICACEAE
205 Agapetes sp. ERICACEAE
206 Agapetes sp. ERICACEAE
207 Agapetes sp. ERICACEAE
208 Agapetes sp. ERICACEAE
209 Agapetes thailandica S. Watthana ERICACEAE
210 Agapetes thailandica S. Watthana ERICACEAE
211 Agapetes thailandica S. Watthana ERICACEAE
212 Agapetes thailandica S. Watthana ERICACEAE
213 Agapetes variegata D.Don ex G.Don var. elegans Kurz ERICACEAE
214 Agapetes variegata G.Don ERICACEAE
215 Agapetes variegata G.Don ERICACEAE
216 Agapetes variegata G.Don ERICACEAE
217 Agapetes variegata G.Don var. macrantha (Hook.) Airy Shaw ERICACEAE
218 Agapetes variegata G.Don var. macrantha (Hook.) Airy Shaw ERICACEAE
219 Agapetes variegata G.Don var. macrantha (Hook.) Airy Shaw ERICACEAE
220 Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. ERICACEAE
221 Calluna vulgaris (L.) Hull. ERICACEAE
222 Cassiope pectinata Stapf ERICACEAE
223 Cheilotheca khasiana Hook. ERICACEAE
224 Cheilotheca malayana Scort. ex Hook.f. ERICACEAE
225 Craibiodendron henryi W.W. Sm. ERICACEAE
226 Craibiodendron henryi W.W. Sm. ERICACEAE
227 Craibiodendron henryi W.W. Sm. ERICACEAE
228 Craibiodendron sp. ERICACEAE
229 Craibiodendron sp. ERICACEAE
230 Craibiodendron sp. ERICACEAE
231 Craibiodendron sp. ERICACEAE
232 Craibiodendron sp. ERICACEAE
233 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
234 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
235 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
236 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
237 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
238 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
239 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
240 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
241 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
242 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
243 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
244 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
245 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
246 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
247 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
248 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
249 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
250 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
251 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
252 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
253 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
254 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
255 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
256 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
257 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
258 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
259 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
260 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
261 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
262 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
263 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
264 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
265 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
266 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
267 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
268 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
269 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
270 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
271 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
272 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
273 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
274 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
275 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
276 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
277 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
278 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
279 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
280 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
281 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
282 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
283 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
284 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ERICACEAE
285 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Dao lai ERICACEAE
286 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Dao Rai ERICACEAE
287 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Dao rai ERICACEAE
288 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. ta chee khoei ERICACEAE
289 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Ta chi-khoei ERICACEAE
290 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Ta-chi-khoei ERICACEAE
291 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Ta-chi-khoei ERICACEAE
292 Craibiodendron yunanense W.W. Sm. ERICACEAE
293 Diplycosia epiphytica H.R.Fletcher ERICACEAE
294 Diplycosia microphylla Becc. ERICACEAE
295 Diplycosia pseudorufescens Sleumer ERICACEAE
296 Elliottia paniculata (Siebold et Zucc.) Hook.f. ERICACEAE
297 Enkianthus campanulatus (Miq.) G.Nicholson ERICACEAE
298 Enkianthus campanulatus (Miq.) G.Nicholson ERICACEAE
299 Enkianthus campanulatus (Miq.) G.Nicholson var. palibinii (Craib) Bean ERICACEAE
300 Enkianthus cernuus Makino ERICACEAE
301 Enkianthus cernuus Makino ERICACEAE
302 Enkianthus cernuus Makino ERICACEAE
303 Enkianthus cernuus Makino forma rubens (Maxim.) Ohwi ERICACEAE
304 Enkianthus cernuus Makino forma rubens (Maxim.) Ohwi ERICACEAE
305 Enkianthus cernuus Makino forma rubens (Maxim.) Ohwi ERICACEAE
306 Enkianthus cernuus Makino forma rubens (Maxim.) Ohwi ERICACEAE
307 Enkianthus cernuus Makino forma rubens (Maxim.) Ohwi ERICACEAE
308 Enkianthus cernuus Makino forma rubens (Maxim.) Ohwi ERICACEAE
309 Enkianthus cernuus Makino forma rubens (Maxim.) Ohwi ERICACEAE
310 Enkianthus deflexus (Griff.) C.K.Schneid. ERICACEAE
311 Enkianthus deflexus (Griff.) C.K.Schneid. ERICACEAE
312 Enkianthus deflexus (Griff.) C.K.Schneid. ERICACEAE
313 Enkianthus pauciflorus E.H.Wilson ERICACEAE
314 Enkianthus pauciflorus E.H.Wilson ERICACEAE
315 Enkianthus perulatus (Miq.) Schneider forma japonicus (Hook.f.) kitamura ERICACEAE
316 Enkianthus perulatus (Miq.) Schneider forma japonicus (Hook.f.) kitamura ERICACEAE
317 Enkianthus perulatus (Miq.) Schneider forma japonicus (Hook.f.) kitamura ERICACEAE
318 Enkianthus perulatus (Miq.) Schneider forma japonicus (Hook.f.) kitamura ERICACEAE
319 Enkianthus perulatus (Miq.) Schneider forma japonicus (Hook.f.) kitamura ERICACEAE
320 Enkianthus sikokianus (Palibin) Ohwi ERICACEAE
321 Enkianthus sikokianus (Palibin) Ohwi ERICACEAE
322 Enkianthus sikokianus (Palibin) Ohwi ERICACEAE
323 Enkianthus sikokianus (Palibin) Ohwi ERICACEAE
324 Epigaea asiatica Maxim ERICACEAE
325 Erica adunca Benth. ERICACEAE
326 Erica alopecurus Harv. ERICACEAE
327 Erica bauera Andrews ERICACEAE
328 Erica caffra L. ERICACEAE
329 Erica caffra L. ERICACEAE
330 Erica caffra L. ERICACEAE
331 Erica caffra L. ERICACEAE
332 Erica coccine L. ERICACEAE
333 Erica georgica L.Guthrie & Bolus ERICACEAE
334 Erica macowanii Cufino ERICACEAE
335 Erica nemorosa Klotzsch ex Benth. ERICACEAE
336 Erica tenella Andrews ERICACEAE
337 Erica versicolor Wend. ERICACEAE
338 Erica viridiflora Andr. ERICACEAE
339 Erica woodii Bol. ERICACEAE
340 Erica woodii Bol. ERICACEAE
341 Gaultheria crenulata Kurz ERICACEAE
342 Gaultheria crenulata Kurz ERICACEAE
343 Gaultheria crenulata Kurz ERICACEAE
344 Gaultheria cumingiana S.Vidal ERICACEAE
345 Gaultheria discolor Nutt. ex Hook. ERICACEAE
346 Gaultheria discolor Nutt. ex Hook. ERICACEAE
347 Gaultheria discolor Nutt. ex Hook. ERICACEAE
348 Gaultheria discolor Nutt. ex Hook. ERICACEAE
349 Gaultheria discolor Nutt. ex Hook. ERICACEAE
350 Gaultheria discolor Nutt. ex Hook. ERICACEAE
351 Gaultheria discolor Nutt. ex Hook. ERICACEAE
352 Gaultheria discolor Nutt. ex Hook. ERICACEAE
353 Gaultheria discolor Nutt. ex Hook. ERICACEAE
354 Gaultheria discolor Nutt. ex Hook. ERICACEAE
355 Gaultheria discolor Nutt. ex Hook. ERICACEAE
356 Gaultheria discolor Nutt. ex Hook. ERICACEAE
357 Gaultheria discolor Nutt. ex Hook. Cha mayom doi ERICACEAE
358 Gaultheria erecta Vent. ERICACEAE
359 Gaultheria foliolosa Benth. ERICACEAE
360 Gaultheria forrestii Diels ERICACEAE
361 Gaultheria fragrantisima Wall. ERICACEAE
362 Gaultheria griffithiana Wight ERICACEAE
363 Gaultheria griffithiana Wight ERICACEAE
364 Gaultheria griffithiana Wight ERICACEAE
365 Gaultheria lanigera Hook. ERICACEAE
366 Gaultheria leucocarpa Blume forma cumingiana (Vidal) Sleumer. ERICACEAE
367 Gaultheria leucocarpa Blume forma cumingiana (Vidal) Sleumer. ERICACEAE
368 Gaultheria leucocarpa Blume var. crenulata (Kurz) T.Z.Hsu ERICACEAE
369 Gaultheria leucocarpa Blume var. yunnanensis (Franch.) T.Z.Hsu & R.C.Fang ERICACEAE
370 Gaultheria leucocarpa Blume var. yunnanensis (Franch.) T.Z.Hsu & R.C.Fang ERICACEAE
371 Gaultheria longibracteolata R.C. Fang ERICACEAE
372 Gaultheria longiracemosa Y.C.Yang ERICACEAE
373 Gaultheria longiracemosa Y.C.Yang ERICACEAE
374 Gaultheria nummularioides D.Don ERICACEAE
375 Gaultheria reticulata Kunth ERICACEAE
376 Gaultheria shallon Pursh ERICACEAE
377 Gaultheria sp. ERICACEAE
378 Gaultheria sp. ERICACEAE
379 Gaultheria sp. ERICACEAE
380 Gaultheria sp. ERICACEAE
381 Gaultheria sp. ERICACEAE
382 Gaultheria sp. ERICACEAE
383 Gaultheria sp. ERICACEAE
384 Gaultheria sp. ERICACEAE
385 Gaultheria sp. ERICACEAE
386 Gaultheria sp. ERICACEAE
387 Gaultheria sp. ERICACEAE
388 Gaultheria sp. ERICACEAE
389 Gaultheria suborbicularis W.W.Sm. ERICACEAE
390 Gaultheria tomentosa Kunth ERICACEAE
391 Gaultheria trigonoclada R.C.Fang ERICACEAE
392 Leucothoe grayana Maxim. ERICACEAE
393 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
394 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
395 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
396 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
397 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
398 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
399 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
400 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
401 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
402 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
403 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
404 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
405 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
406 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
407 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
408 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
409 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
410 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
411 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
412 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
413 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
414 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
415 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
416 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
417 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
418 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
419 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
420 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
421 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
422 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
423 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
424 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
425 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
426 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
427 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
428 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
429 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
430 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
431 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
432 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
433 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
434 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
435 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
436 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
437 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
438 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
439 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
440 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
441 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
442 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
443 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
444 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
445 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
446 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
447 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
448 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
449 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
450 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
451 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
452 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
453 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
454 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
455 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
456 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
457 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
458 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
459 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
460 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
461 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
462 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
463 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
464 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
465 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
466 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
467 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
468 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
469 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
470 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
471 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
472 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
473 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
474 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
475 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
476 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
477 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
478 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
479 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
480 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
481 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
482 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude ERICACEAE
483 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude Som Sa ERICACEAE
484 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude var. elliptica (Siebold & Zucc.) ERICACEAE
485 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude var. elliptica (Siebold & Zucc.) ERICACEAE
486 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude var. elliptica (Siebold & Zucc.) ERICACEAE
487 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude var. elliptica (Siebold & Zucc.) ERICACEAE
488 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude var. elliptica (Siebold & Zucc.) ERICACEAE
489 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude var. elliptica (Siebold & Zucc.) ERICACEAE
490 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude var. elliptica (Siebold & Zucc.) ERICACEAE
491 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude var. elliptica (Siebold & Zucc.) ERICACEAE
492 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude var. foliosa (H.R.Fletcher) Judd ERICACEAE
493 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude var. foliosa (H.R.Fletcher) Judd ERICACEAE
494 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude var. foliosa (H.R.Fletcher) Judd ERICACEAE
495 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude var. foliosa (H.R.Fletcher) Judd ERICACEAE
496 Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude var. ovalifolia Juud ERICACEAE
497 Lyonia sp. ERICACEAE
498 Lyonia sp. ERICACEAE
499 Lyonia sp. ERICACEAE
500 Lyonia sp. ERICACEAE
501 Lyonia sp. ERICACEAE
502 Lyonia sp. ERICACEAE
503 Lyonia sp. ERICACEAE
504 Menziesia ciliicalyx (Miq.) Maxim. ERICACEAE
505 Menziesia ciliicalyx (Miq.) Maxim. ERICACEAE
506 Menziesia pentandra Maxim. ERICACEAE
507 Monotropa hypopitys L. ERICACEAE
508 Monotropa hypopitys L. ERICACEAE
509 Monotropa uniflora L. ERICACEAE
510 Monotropa uniflora L. ERICACEAE
511 Monotropa uniflora L. ERICACEAE
512 Pernettya prostrata (Cav.) DC. ERICACEAE
513 Pieris formosa (Wall.) D.Don ERICACEAE
514 Pieris japonica (Thunb.) D.Don ERICACEAE
515 Pieris japonica (Thunb.) D.Don ERICACEAE
516 Pieris japonica (Thunb.) D.Don ERICACEAE
517 Pieris japonica (Thunb.) D.Don ERICACEAE
518 Pieris japonica (Thunb.) D.Don ERICACEAE
519 Pieris japonica (Thunb.) D.Don ERICACEAE
520 Pieris japonica (Thunb.) D.Don ERICACEAE
521 Pyrola asarifolia Michx. subsp. incarnata (DC.) Haber & Hir. Takah. ERICACEAE
522 Pyrola asarifolia Michx. subsp. incarnata (DC.) Haber & Hir. Takah. ERICACEAE
523 Pyrola asarifolia Michx. subsp. incarnata (DC.) Haber & Hir. Takah. ERICACEAE
524 Pyrola japonica Klenze ERICACEAE
525 Pyrola morrisonensis (Hayata) Hayata ERICACEAE
526 Rhododendron albiflorum Hook. ERICACEAE
527 Rhododendron albrechtii Maxim. ERICACEAE
528 Rhododendron aperantum Balf. f. & Kingdon-Ward ERICACEAE
529 Rhododendron arboreum Sm. ERICACEAE
530 Rhododendron arboreum Sm. ERICACEAE
531 Rhododendron arboreum Sm. ERICACEAE
532 Rhododendron arboreum Sm. ERICACEAE
533 Rhododendron arboreum Sm. ERICACEAE
534 Rhododendron arboreum Sm. ERICACEAE
535 Rhododendron arboreum Sm. ERICACEAE
536 Rhododendron arboreum Sm. ERICACEAE
537 Rhododendron arboreum Sm. ERICACEAE
538 Rhododendron arboreum Sm. ERICACEAE
539 Rhododendron arboreum Sm. ERICACEAE
540 Rhododendron arboreum Sm. ERICACEAE
541 Rhododendron arboreum Sm. ERICACEAE
542 Rhododendron arboreum Sm. ERICACEAE
543 Rhododendron arboreum Sm. ERICACEAE
544 Rhododendron arboreum Sm. ERICACEAE
545 Rhododendron arboreum Sm. ERICACEAE
546 Rhododendron arboreum Sm. ERICACEAE
547 Rhododendron arboreum Sm. ERICACEAE
548 Rhododendron arboreum Sm. ERICACEAE
549 Rhododendron arboreum Sm. subsp. delavayi (Franch.) D.F.Chamb. ERICACEAE
550 Rhododendron arboreum Sm. subsp. delavayi (Franch.) D.F.Chamb. ERICACEAE
551 Rhododendron arboreum Sm. subsp. delavayi (Franch.) D.F.Chamb. ERICACEAE
552 Rhododendron arboreum Sm. subsp. delavayi (Franch.) D.F.Chamb. ERICACEAE
553 Rhododendron arboreum Sm. subsp. delavayi (Franch.) D.F.Chamb. ERICACEAE
554 Rhododendron arboreum Sm. subsp. delavayi (Franch.) D.F.Chamb. ERICACEAE
555 Rhododendron arboreum Sm. subsp. delavayi (Franch.) D.F.Chamb. ERICACEAE
556 Rhododendron arizelum Balf. f. & Forrest ERICACEAE
557 Rhododendron arizelum Balf. f. & Forrest ERICACEAE
558 Rhododendron arizelum Balf. f. & Forrest ERICACEAE
559 Rhododendron arizelum Balf. f. & Forrest ERICACEAE
560 Rhododendron arizelum Balf. f. & Forrest ERICACEAE
561 Rhododendron arizelum Balf. f. & Forrest ERICACEAE
562 Rhododendron arizelum Balf. f. & Forrest ERICACEAE
563 Rhododendron arizelum Balf. f. & Forrest ERICACEAE
564 Rhododendron borneense (J.J.Sm.) Argent , A.L.Lamb & Phillipps subsp. villosum ( J.J.Sm. ) Argent , A.L.Lamb & Phillipps ERICACEAE
565 Rhododendron breviperulatum Hayata ERICACEAE
566 Rhododendron burmanicum Hutch. ERICACEAE
567 Rhododendron burmanicum Hutch. ERICACEAE
568 Rhododendron burmanicum Hutch. ERICACEAE
569 Rhododendron burmanicum Hutch. ERICACEAE
570 Rhododendron burmanicum Hutch. ERICACEAE
571 Rhododendron burmanicum Hutch. ERICACEAE
572 Rhododendron burmanicum Hutch. ERICACEAE
573 Rhododendron burmanicum Hutch. ERICACEAE
574 Rhododendron burmanicum Hutch. ERICACEAE
575 Rhododendron burmanicum Hutch. ERICACEAE
576 Rhododendron calostrotum Balf. f. & Kingdon-Ward ERICACEAE
577 Rhododendron campylocarpum Hook.f. subsp. caloxanthum (Balf. f. & Farrer) D.F. Chamb. ERICACEAE
578 Rhododendron campylocarpum Hook.f. subsp. caloxanthum (Balf. f. & Farrer) D.F. Chamb. ERICACEAE
579 Rhododendron campylogynum Franch. ERICACEAE
580 Rhododendron campylogynum Franch. ERICACEAE
581 Rhododendron citriniflorum Balf. f. & Forrest ERICACEAE
582 Rhododendron crassifolium Stapf ERICACEAE
583 Rhododendron cuffeanum Hutch. ERICACEAE
584 Rhododendron cuffeanum Hutch. ERICACEAE
585 Rhododendron cuffeanum Hutch. ERICACEAE
586 Rhododendron degronianum Carriere var. hondoense (Nakai) H. Hara ERICACEAE
587 Rhododendron degronianum Carriere var. hondoense (Nakai) H. Hara ERICACEAE
588 Rhododendron degronianum Carriere var. hondoense (Nakai) H. Hara ERICACEAE
589 Rhododendron degronianum Carriere var. hondoense (Nakai) H. Hara ERICACEAE
590 Rhododendron delavayi Franch. ERICACEAE
591 Rhododendron delavayi Franch. ERICACEAE
592 Rhododendron dilatatum Miq. var. decandrum Makino ERICACEAE
593 Rhododendron dilatatum Miq. var. decandrum Makino ERICACEAE
594 Rhododendron dilatatum Miq. var. decandrum Makino ERICACEAE
595 Rhododendron dilatatum Miq. var. decandrum Makino ERICACEAE
596 Rhododendron dilatatum Miq. var. decandrum Makino ERICACEAE
597 Rhododendron dilatatum Miq. var. lasiocarpum (Hara) Yamazaki ERICACEAE
598 Rhododendron edgeworthii Hook. f. ERICACEAE
599 Rhododendron edgeworthii Hook. f. ERICACEAE
600 Rhododendron ellipticum Maxim. ERICACEAE
601 Rhododendron formosanum Hemsl. var. lyi (H. LŽv.) R.C. Fang ERICACEAE
602 Rhododendron formosum Kurz ERICACEAE
603 Rhododendron hookeri Nutt. ERICACEAE
604 Rhododendron hookeri Nutt. ERICACEAE
605 Rhododendron hookeri Nutt. ERICACEAE
606 Rhododendron jasminiflorum Hk. ERICACEAE
607 Rhododendron kaempferi Planch. ERICACEAE
608 Rhododendron kaempferi Planch. ERICACEAE
609 Rhododendron kaempferi Planch. ERICACEAE
610 Rhododendron keiskei Miq. ERICACEAE
611 Rhododendron keiskei Miq. ERICACEAE
612 Rhododendron latoucheae Franchet ERICACEAE
613 Rhododendron leptocarpum Nutt. ERICACEAE
614 Rhododendron leptocarpum Nutt. ERICACEAE
615 Rhododendron leptocarpum Nutt. ERICACEAE
616 Rhododendron leptocarpum Nutt. ERICACEAE
617 Rhododendron leptocarpum Nutt. ERICACEAE
618 Rhododendron leptothrium Balf.f. & Forrest ERICACEAE
619 Rhododendron leptothrium Balf.f. & Forrest ERICACEAE
620 Rhododendron leptothrium Balf.f. & Forrest ERICACEAE
621 Rhododendron longiflorum Lindl. ERICACEAE
622 Rhododendron longiflorum Lindl. Daeng pradap pha ERICACEAE
623 Rhododendron loranthifolia Sleumer ERICACEAE
624 Rhododendron ludwigianum Hosseus ERICACEAE
625 Rhododendron ludwigianum Hosseus ERICACEAE
626 Rhododendron ludwigianum Hosseus ERICACEAE
627 Rhododendron ludwigianum Hosseus ERICACEAE
628 Rhododendron ludwigianum Hosseus ERICACEAE
629 Rhododendron ludwigianum Hosseus ERICACEAE
630 Rhododendron ludwigianum Hosseus ERICACEAE
631 Rhododendron ludwigianum Hosseus ERICACEAE
632 Rhododendron ludwigianum Hosseus ERICACEAE
633 Rhododendron ludwigianum Hosseus ERICACEAE
634 Rhododendron ludwigianum Hosseus ERICACEAE
635 Rhododendron ludwigianum Hosseus ERICACEAE
636 Rhododendron ludwigianum Hosseus ERICACEAE
637 Rhododendron ludwigianum Hosseus ERICACEAE
638 Rhododendron ludwigianum Hosseus ERICACEAE
639 Rhododendron ludwigianum Hosseus ERICACEAE
640 Rhododendron ludwigianum Hosseus Kham khao chiang dao ERICACEAE
641 Rhododendron lyi H.Lev. ERICACEAE
642 Rhododendron lyi H.Lev. ERICACEAE
643 Rhododendron lyi H.Lev. ERICACEAE
644 Rhododendron lyi H.Lev. ERICACEAE
645 Rhododendron lyi H.Lev. ERICACEAE
646 Rhododendron lyi H.Lev. ERICACEAE
647 Rhododendron lyi H.Lev. ERICACEAE
648 Rhododendron lyi H.Lev. ERICACEAE
649 Rhododendron lyi H.Lev. ERICACEAE
650 Rhododendron lyi H.Lev. ERICACEAE
651 Rhododendron lyi H.Lev. ERICACEAE
652 Rhododendron lyi H.Lev. ERICACEAE
653 Rhododendron lyi H.Lev. ERICACEAE
654 Rhododendron lyi H.Lev. ERICACEAE
655 Rhododendron lyi H.Lev. ERICACEAE
656 Rhododendron lyi H.Lev. Dok samsi ERICACEAE
657 Rhododendron macrophyllum D.Don ex G.Don ERICACEAE
658 Rhododendron macrosepalum Maxim. ERICACEAE
659 Rhododendron macrosepalum Maxim. ERICACEAE
660 Rhododendron maddenii Hook.f. subsp. crassum (Franch.) Cullen ERICACEAE
661 Rhododendron maddenii Hook.f. subsp. crassum (Franch.) Cullen ERICACEAE
662 Rhododendron maddenii Hook.f. subsp. crassum (Franch.) Cullen ERICACEAE
663 Rhododendron maddenii Hook.f. subsp. crassum (Franch.) Cullen ERICACEAE
664 Rhododendron maddenii Hook.f. subsp. crassum (Franch.) Cullen ERICACEAE
665 Rhododendron maddenii Hook.f. subsp. crassum (Franch.) Cullen ERICACEAE
666 Rhododendron maddenii Hook.f. subsp. crassum (Franch.) Cullen ERICACEAE
667 Rhododendron maddenii Hook.f. subsp. crassum (Franch.) Cullen ERICACEAE
668 Rhododendron malayanum Jack ERICACEAE
669 Rhododendron malayanum Jack ERICACEAE
670 Rhododendron microphyton Franch. ERICACEAE
671 Rhododendron microphyton Franch. ERICACEAE
672 Rhododendron microphyton Franch. ERICACEAE
673 Rhododendron microphyton Franch. ERICACEAE
674 Rhododendron microphyton Franch. ERICACEAE
675 Rhododendron microphyton Franch. ERICACEAE
676 Rhododendron microphyton Franch. Kulap langka luang ERICACEAE
677 Rhododendron moulmainense Hook.f. ERICACEAE
678 Rhododendron moulmainense Hook.f. ERICACEAE
679 Rhododendron moulmainense Hook.f. ERICACEAE
680 Rhododendron moulmainense Hook.f. ERICACEAE
681 Rhododendron moulmainense Hook.f. ERICACEAE
682 Rhododendron moulmainense Hook.f. ERICACEAE
683 Rhododendron moulmainense Hook.f. ERICACEAE
684 Rhododendron moulmainense Hook.f. Kham khao ERICACEAE
685 Rhododendron moulmainense Hook.f. Kham khao ERICACEAE
686 Rhododendron mucronulatum Turcz. ERICACEAE
687 Rhododendron obtusum (Lindl.) Planchon var. kaempferi (Planchon) Wilson ERICACEAE
688 Rhododendron obtusum (Lindl.) Planchon var. kaempferi (Planchon) Wilson ERICACEAE
689 Rhododendron obtusum (Lindl.) Planchon var. kaempferi (Planchon) Wilson ERICACEAE
690 Rhododendron oldhamii Maxim. ERICACEAE
691 Rhododendron ovatum (Lindl.) Planch. ex Maxim. var. lamprophyllum (Hayata) Y.C. Liu ERICACEAE
692 Rhododendron pentaphyllum Maxim. var. shikokianum Yamazaki ERICACEAE
693 Rhododendron pentaphyllum Maxim. var. shikokianum Yamazaki ERICACEAE
694 Rhododendron pentaphyllum Maxim. var. shikokianum Yamazaki ERICACEAE
695 Rhododendron pentaphyllum Maxim. var. shikokianum Yamazaki ERICACEAE
696 Rhododendron perakense King & Gamble ERICACEAE
697 Rhododendron primuliflorum Franch. ERICACEAE
698 Rhododendron primuliflorum Franch. ERICACEAE
699 Rhododendron quadrasianum Vidal ERICACEAE
700 Rhododendron quinquefolium Bisset & S. Moore ERICACEAE
701 Rhododendron racemosum Franch. ERICACEAE
702 Rhododendron racemosum Franch. ERICACEAE
703 Rhododendron racemosum Franch. ERICACEAE
704 Rhododendron racemosum Franch. ERICACEAE
705 Rhododendron racemosum Franch. ERICACEAE
706 Rhododendron reticulatum D.Don ERICACEAE
707 Rhododendron reticulatum D.Don ERICACEAE
708 Rhododendron reticulatum D.Don ERICACEAE
709 Rhododendron reticulatum D.Don ERICACEAE
710 Rhododendron reticulatum D.Don ERICACEAE
711 Rhododendron reticulatum D.Don ex G.Don forma parvifolium (T. Yamaz.) T. Yamaz. ERICACEAE
712 Rhododendron ripense Makino ERICACEAE
713 Rhododendron ripense Makino ERICACEAE
714 Rhododendron ripense Makino ERICACEAE
715 Rhododendron robinsonii Ridl. ERICACEAE
716 Rhododendron semibarbatum Maxim. ERICACEAE
717 Rhododendron serpyllifolium (A. Gray) Miq. forma album T. Yamaz. ERICACEAE
718 Rhododendron serpyllifolium (A. Gray) Miq. forma album T. Yamaz. ERICACEAE
719 Rhododendron serpyllifolium Miq. ERICACEAE
720 Rhododendron sidereum Balf. f. ERICACEAE
721 Rhododendron sidereum Balf. f. ERICACEAE
722 Rhododendron sidereum Balf. f. ERICACEAE
723 Rhododendron sidereum Balf. f. ERICACEAE
724 Rhododendron simsii Planch. ERICACEAE
725 Rhododendron simsii Planch. ERICACEAE
726 Rhododendron simsii Planch. ERICACEAE
727 Rhododendron simsii Planch. ERICACEAE
728 Rhododendron simsii Planch. Kulap daeng ERICACEAE
729 Rhododendron sinogrande Balf. f. & W.W. Sm. ERICACEAE
730 Rhododendron sinogrande Balf. f. & W.W. Sm. ERICACEAE
731 Rhododendron sinogrande Balf. f. & W.W. Sm. ERICACEAE
732 Rhododendron sp. ERICACEAE
733 Rhododendron sp. ERICACEAE
734 Rhododendron sp. ERICACEAE
735 Rhododendron sp. ERICACEAE
736 Rhododendron sp. ERICACEAE
737 Rhododendron sp. ERICACEAE
738 Rhododendron sp. ERICACEAE
739 Rhododendron sp. ERICACEAE
740 Rhododendron sp. ERICACEAE
741 Rhododendron sp. ERICACEAE
742 Rhododendron sp. ERICACEAE
743 Rhododendron sp. ERICACEAE
744 Rhododendron sp. ERICACEAE
745 Rhododendron sp. ERICACEAE
746 Rhododendron sp. ERICACEAE
747 Rhododendron sp. ERICACEAE
748 Rhododendron sp. ERICACEAE
749 Rhododendron sp. ERICACEAE
750 Rhododendron sp. ERICACEAE
751 Rhododendron sp. ERICACEAE
752 Rhododendron sp. ERICACEAE
753 Rhododendron sp. ERICACEAE
754 Rhododendron sp. ERICACEAE
755 Rhododendron sp. ERICACEAE
756 Rhododendron sp. ERICACEAE
757 Rhododendron sp. ERICACEAE
758 Rhododendron sp. ERICACEAE
759 Rhododendron sp. ERICACEAE
760 Rhododendron sp. ERICACEAE
761 Rhododendron sp. ERICACEAE
762 Rhododendron sp. ERICACEAE
763 Rhododendron sp. ERICACEAE
764 Rhododendron sp. ERICACEAE
765 Rhododendron sp. ERICACEAE
766 Rhododendron sp. ERICACEAE
767 Rhododendron sp. ERICACEAE
768 Rhododendron sp. ERICACEAE
769 Rhododendron sp. ERICACEAE
770 Rhododendron sp. ERICACEAE
771 Rhododendron sp. ERICACEAE
772 Rhododendron sp. ERICACEAE
773 Rhododendron sp. ERICACEAE
774 Rhododendron sp. ERICACEAE
775 Rhododendron sp. ERICACEAE
776 Rhododendron sp. ERICACEAE
777 Rhododendron sp. ERICACEAE
778 Rhododendron sp. ERICACEAE
779 Rhododendron sp. ERICACEAE
780 Rhododendron sp. ERICACEAE
781 Rhododendron sp. ERICACEAE
782 Rhododendron sp. ERICACEAE
783 Rhododendron sp. ERICACEAE
784 Rhododendron sp. ERICACEAE
785 Rhododendron sp. ERICACEAE
786 Rhododendron sp. ERICACEAE
787 Rhododendron sp. ERICACEAE
788 Rhododendron sp. ERICACEAE
789 Rhododendron sp. ERICACEAE
790 Rhododendron sp. ERICACEAE
791 Rhododendron sp. ERICACEAE
792 Rhododendron sp. Pueay (ˆศ๚‘๊ๅ) ERICACEAE
793 Rhododendron spiciferum Franch. ERICACEAE
794 Rhododendron spinuliferum Franch. ERICACEAE
795 Rhododendron stewartianum Diels ERICACEAE
796 Rhododendron stewartianum Diels ERICACEAE
797 Rhododendron subsessile Rendle. ERICACEAE
798 Rhododendron subsessile Rendle. ERICACEAE
799 Rhododendron subsessile Rendle. ERICACEAE
800 Rhododendron surasianum Balf.f. & Craib ERICACEAE
801 Rhododendron surasianum Balf.f. & Craib ERICACEAE
802 Rhododendron surasianum Balf.f. & Craib ERICACEAE
803 Rhododendron surasianum Balf.f. & Craib ERICACEAE
804 Rhododendron surasianum Balf.f. & Craib ERICACEAE
805 Rhododendron surasianum Balf.f. & Craib ERICACEAE
806 Rhododendron surasianum Balf.f. & Craib ERICACEAE
807 Rhododendron surasianum Balf.f. & Craib ERICACEAE
808 Rhododendron surasianum Balf.f. & Craib ERICACEAE
809 Rhododendron surasianum Balf.f. & Craib ERICACEAE
810 Rhododendron surasianum Balf.f. & Craib ERICACEAE
811 Rhododendron surasianum Balf.f. & Craib ERICACEAE
812 Rhododendron surasianum Balf.f. & Craib ERICACEAE
813 Rhododendron surasianum Balf.f. & Craib ERICACEAE
814 Rhododendron surasianum Balf.f. & Craib ERICACEAE
815 Rhododendron surasianum Balf.f. & Craib ERICACEAE
816 Rhododendron surasianum Balf.f. & Craib ERICACEAE
817 Rhododendron surasianum Balf.f. & Craib ERICACEAE
818 Rhododendron surasianum Balf.f. & Craib ERICACEAE
819 Rhododendron tosaense Makino ERICACEAE
820 Rhododendron tosaense Makino ERICACEAE
821 Rhododendron tosaense Makino ERICACEAE
822 Rhododendron tosaense Makino ERICACEAE
823 Rhododendron tosaense Makino ERICACEAE
824 Rhododendron tosaense Makino ERICACEAE
825 Rhododendron tosaense Makino ERICACEAE
826 Rhododendron trichocladum Franch. ERICACEAE
827 Rhododendron tschonoskii Maxim. ERICACEAE
828 Rhododendron tschonoskii Maxim. ERICACEAE
829 Rhododendron veitchianum Hook. ERICACEAE
830 Rhododendron veitchianum Hook. ERICACEAE
831 Rhododendron veitchianum Hook. ERICACEAE
832 Rhododendron veitchianum Hook. ERICACEAE
833 Rhododendron veitchianum Hook. ERICACEAE
834 Rhododendron veitchianum Hook. ERICACEAE
835 Rhododendron veitchianum Hook. ERICACEAE
836 Rhododendron veitchianum Hook. ERICACEAE
837 Rhododendron veitchianum Hook. ERICACEAE
838 Rhododendron veitchianum Hook. ERICACEAE
839 Rhododendron veitchianum Hook. ERICACEAE
840 Rhododendron veitchianum Hook. ERICACEAE
841 Rhododendron veitchianum Hook. ERICACEAE
842 Rhododendron veitchianum Hook. ERICACEAE
843 Rhododendron veitchianum Hook. ERICACEAE
844 Rhododendron veitchianum Hook. ERICACEAE
845 Rhododendron veitchianum Hook. ERICACEAE
846 Rhododendron veitchianum Hook. ERICACEAE
847 Rhododendron veitchianum Hook. ERICACEAE
848 Rhododendron weyrichii Maxim. ERICACEAE
849 Rhododendron weyrichii Maxim. ERICACEAE
850 Rhododendron weyrichii Maxim. ERICACEAE
851 Rhododendron weyrichii Maxim. ERICACEAE
852 Rhododendron weyrichii Maxim. ERICACEAE
853 Rhododendron weyrichii Maxim. ERICACEAE
854 Rhododendron weyrichii Maxim. ERICACEAE
855 Rhododendron wrayi K. & G. ERICACEAE
856 Rhododendron wrayi K. & G. ERICACEAE
857 Rhododendron wrayi K. & G. ERICACEAE
858 Vaccinium ardisioides Hook.f. ex C.B. Clarke ERICACEAE
859 Vaccinium ardisioides Hook.f. ex C.B. Clarke ERICACEAE
860 Vaccinium bancanum Miq. var. tenuinervium J.J. Sm. Cho khai muk bala ERICACEAE
861 Vaccinium bracteatum Thunb. ERICACEAE
862 Vaccinium bracteatum Thunb. ERICACEAE
863 Vaccinium bracteatum Thunb. ERICACEAE
864 Vaccinium bracteatum Thunb. ERICACEAE
865 Vaccinium bracteatum Thunb. ERICACEAE
866 Vaccinium bracteatum Thunb. ERICACEAE
867 Vaccinium bracteatum Thunb. ERICACEAE
868 Vaccinium bracteatum Thunb. ERICACEAE
869 Vaccinium bracteatum Thunb. ERICACEAE
870 Vaccinium bracteatum Thunb. ERICACEAE
871 Vaccinium bracteatum Thunb. Thing thuat ERICACEAE
872 Vaccinium delavayi Franch. ERICACEAE
873 Vaccinium delavayi Franch. ERICACEAE
874 Vaccinium delavayi Franch. ERICACEAE
875 Vaccinium dendrocharis Hand.-Mazz. ERICACEAE
876 Vaccinium dendrocharis Hand.-Mazz. ERICACEAE
877 Vaccinium dendrocharis Hand.-Mazz. ERICACEAE
878 Vaccinium dendrocharis Hand.-Mazz. ERICACEAE
879 Vaccinium dialypetalum J.J.Sm. ERICACEAE
880 Vaccinium dialypetalum J.J.Sm. Rakang thep ERICACEAE
881 Vaccinium dunalianum Wight ERICACEAE
882 Vaccinium dunalianum Wight ERICACEAE
883 Vaccinium dunalianum Wight var. caudatifolium (Hayata) Li ERICACEAE
884 Vaccinium eberhardtii Dop ERICACEAE
885 Vaccinium eberhardtii Dop var. pubescens H.R. Fletcher ERICACEAE
886 Vaccinium eberhardtii Dop var. pubescens H.R. Fletcher ERICACEAE