มะกิ้ง : Hodgsoia macrocarpa var. capniocarpa (Ridl.) Tsai ex A.M.Lu & Z. Y. Zang : BGO Plant Database-ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์

  แสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลพันธุ์ไม้หนังสือ

  • Hodgsoia macrocarpa var. capniocarpa (Ridl.) Tsai ex A.M.Lu & Z. Y. Zang#1
  • Hodgsoia macrocarpa var. capniocarpa (Ridl.) Tsai ex A.M.Lu & Z. Y. Zang#2
  • Hodgsoia macrocarpa var. capniocarpa (Ridl.) Tsai ex A.M.Lu & Z. Y. Zang#3
  • Hodgsoia macrocarpa var. capniocarpa (Ridl.) Tsai ex A.M.Lu & Z. Y. Zang#4
 • ชื่อ มะกิ้ง
  ชื่อวิยาศาสตร์ Hodgsoia macrocarpa var. capniocarpa (Ridl.) Tsai ex A.M.Lu & Z. Y. Zang
  ชื่อวงศ์ CUCURBITACEAE
  ชื่อเรียกอื่น ตรีหนุมาน
  ลักษณะ ไม้เถา เลื้อยพันขึ้นคลุมยอดไม้ มีมือจับแข็งแรง ใบ เป็นใบเดี่ยว เนื้อหนาคล้ายแผ่นหนัง กว้าง 17-18 ซม. ยาว 12-15 ซม. แผ่นใบหยักลึก แบ่งเป็นสามแฉก ก้านใบยาว 2.5 ซม. ดอก สีขาวครีม ค่อนข้างใหญ่ แยกเพศ ดอกเพศผู้ออกเป็นช่อ มีน้อยดอก กลีบรองดอกเชื่อมกันเป็นรูปถ้วย กลีบดอกส่วนล่างเชื่อมกันเป็นหลอด ยาว 6-6.5 ซม. ส่วนบนแผ่บานเป็นปากแตร เกสรผู้มี 3 อัน ดอกเพศเมียเป็นดอกเดี่ยว มีก้านเกสรเมียยาว ผล เป็นผลสด กลม แป้น มีเนื้อ ขนาด 15-18 ซม. ผลแก่มีคราบนวล เมล็ด 6-8 เมล็ด รูปรี ยาว 5 ซม.
  การกระจายพันธุ์ จากอินเดียถึงอินโดนีเซีย พบขึ้นพันต้นไม้สูง ตามป่าโปร่งและป่าริมห้วย ที่ระดับความสูง 500-1,500 ม.
  ประโยชน์ ผลใช้เป็นอาหาร เมล็ดปิ้งเนื้อในกินได้ มีรสหวานมัน ในเมล็ดมีน้ำมันถึง 50-60% สีเหลืองฟางใช้ประกอบอาหารได้
  แหล่งข้อมูล หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3

comments/questions

Your E-mail: 
Your Name: