เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เฟินเขากวาง

Polypodium polycarpon.
Climbing Bird's Nest Fern
POLYPODIACEAE
เป็นเฟินที่มีเหง้าเลื้อย มีขนปกคลุมแน่น ใบสีเขียว ค่อนข้างแข็งรูปขอบขนาน ตอนปลายแตกเป็นแฉกคล้ายเขากวาง ใบยาวประมาณ 40-120 ซม. เส้นกลางใบนูนเด่นชัด ไร้ดอก ขยายพันธุ์โดยการเพาะสปอร์ คือ เริ่มจากการเก็บสปอร์ใต้ใบเฟิน โดยเลือกจากกลุ่มอับสปอร์ที่มีสีน้ำตาลอ่อนถึงน้ำตาลเข้ม ซึ่งแสดงว่าสปอร์มีความแก่เต็มที่ ใช้มีดตัด ใบเฟินในส่วนที่มีสปอร์เก็บไว้ในซองกระดาษที่ไม่ทำให้สปอร์ขนาดเล็กฟุ้งกระจาย จากนั้นเก็บไว้ใน บริเวณที่ร่มและแห้ง ภายใน 1-2 วัน สปอร์ก็จะแตกและปล่อยให้สปอร์ขนาดเล็กหลุดออกจากอับสปอร์ และตกอยู่ในซองกระดาษ เมื่ออับสปอร์แตกออกหมดแล้ว ใช้คีมขนาดเล็กคัดเอาอับสปอร์ ส่วนของใบ หรือสิ่งต่าง ๆ ออกจากสปอร์ แล้วเก็บสปอร์ทั้งหมดเตรียมเพาะต่อไป ชอบดินที่มีความร่วนพอเหมาะ เฟินต้องการอุณหภูมิที่เหมาะสม กลางวันอยู่ในช่วง 19-27 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิกลางคืนลดลงต่ำกว่าอุณหภูมิกลางวันประมาณ 4-6 องศาเซลเซียส แสงสว่างประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ ความชื้นในอากาศประมาณ 60-80ื เปอร์เซ็นต์ เมื่อเตรียมต้นเฟิน กระถางและดิน สูตรดินผสมสำหรับ ปลูกเฟิน ดินตะกอนหรือดินร่วน 1 ส่วน ทรายหยาบ 1 ส่วน อินทรีย์วัตถุ (ปุ๋ยคอก+ปุ๋ยหมัก) 4 ส่วน เรียบร้อยแล้ว ให้นำเศษกระถางแตกคว่ำที่รูก้นกระถาง แล้วโรยทรายหยาบรองพื้น ใส่ดินปลูก ให้มากพอ แล้วนำต้นเฟินลงปลูก เติมดินให้เต็มโดยให้ระดับผิวดินอยู่ต่ำกว่าขอบกระถาง 1 นิ้ว และ อยู่ระดับเดียวกับโคนกอหรือโคนต้นของเฟิน กดดินให้แน่น จากนั้นลดน้ำให้ชุ่ม มีโรคแมลงและศัตรูธรรมชาติ ิเหมือนกับโรคแมลงและศัตรูธรรมชาติของกระแตไต่ไม้ การเจริญเติบโตหลังจากการพักตัวในฤดูแล้ง
กระจายพันธุ์ในเขตร้อน เป็นเฟินที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งปลูกได้ดีในประเทศไทย
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ

วงศ์เฟิน สวนพฤกษศษสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และ http://www.dnp.go.th/EPAC/Ground/lower16.htm

-

6184 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: