เผยแพร่เมื่อ/created date: -

บัวตอง

Tithonia diversifolia (Hemsley) A. Gray
ดาวเรืองญี่ปุ่น ทานตะวันหนู Mexican Sunflower Weed
ASTERACEAE (COMPOSITAE)
ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 6 เมตร มีไหลใต้ดิน ใบ เป็นใบเดี่ยวออกสลับ รูปไข่หรือรูปไข่แกมขอบขนาน ด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านล่างสีเขียวอมเทา มีขนประปรายทั้ง 2 ด้าน ดอก สีเหลืองทอง ออกเป็นช่อกระจุกเดี่ยว ที่ปลายกิ่ง เส้นผ่าศูนย์กลาง 6-14 ซม. ริ้วประดับมี 3-4 ชั้น เรียงเป็นรูประฆัง ดอกวงนอกมี 12-15 กลีบ เป็นหมัน กลีบดอกเป็นรูปรางน้ำขอบขนาน ยาว 3-5 ซม. ปลายจัก ดอกวงในเป็นดอกสมบูรณ์เพศมีจำนวนมาก กลีบดอกเป็นหลอดยาว 0.7-1 ซม. เกสรผู้ 5 อัน อับละอองเรณูสีดำ ที่ปลายสีเหลือง ผล รูปขอบขนาน ยาว 0.5-0.8 ซม. ปลายและโคนสอบค่อนข้างแบน
ถิ่นกำเนิดเม็กซิโก อเมริกากลาง ปัจจุบันแพร่กระจายทั่วไปในที่โล่ง และไร่ร้างทางภาคเหนือ ที่สูงประมาณ 600-1200 เมตร
เป็นไม้ดอกไม้ประดับได้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 1

-

3932 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: