เผยแพร่เมื่อ/created date: -

หนามกระสุน

Tribulus terrestris Linn.
โคกกระสุน หนามดิน Ground Bur-nut, Small caltrops
ZYGOPHYLLACEAE
ไม้ล้มลุกทอดเลื้อย อายุปีเดียว ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ใบย่อยมี 4-8 คู่ รูปขอบขนาน กว้าง 0.2-0.5 ซม. ยาว 0.5-1.5 ซม. โคนเบี้ยว ปลายมน ผิวใบมีขนนุ่มทั้งสองด้าน ก้านใบย่อยสั้นจนเกือบไม่มี ดอก เป็นดอกเดี่ยว สีเหลืองสด บานแผ่ ขนาด 0.7-2 ซม. กลีบรองดอก 5 กลีบ รูปรีหรือรูปไข่กลับ เกสรผู้ 10 อัน ผล รูปป้อม มีหนามแหลมทั่วไป เมื่อแห้งแตกได้ ขนาด 6-8 มม.
กระจายในเขตศูนย์สูตรทั่วไป ขึ้นได้ดีในดินทราย ที่ค่อนข้างแห้ง มีการระบายน้ำได้ดี ที่ระดับความสูงไม่เกิน 200 ม. ออกดอกตลอดปี ดอกบานตอนเช้า เมื่อแดดออกจะหุบ
เป็นพืชคลุมดินในที่แล้งหรือดินเค็มได้ดี มีการทดลองในสัตว์พบว่ายาชงของทั้งต้น ช่วยขับปัสสาวะได้ดี

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3

-

5455 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: